Διαμαρτυρίες των εισηγμένων για αντιφατικές διατάξεις στο νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση

Διαμαρτυρίες των εισηγμένων για αντιφατικές διατάξεις στο νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση
Τι υποστηρίζουν οι αρμόδιοι φορείς
Αντιδράσεις εκφράζουν σύμφωνα με πληροφορίες αρκετές εισηγμένες για συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Και αυτό διότι όπως αναφέρουν υπάρχουν σημεία των ρυθμίσεων που δημιουργούν δυσχέρειες στη λειτουργία τους.
Και το σημείο τριβής ειδικά για τις μεγάλες εισηγμένες δεν είναι το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθώς θεωρείται «αναγκαίο κακό» προκειμένου να υπάρξει προσέλκυση ξένων αλλά οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν από συγκεκριμένη διάταξη.  
Ειδικότερα όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο «σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, διορίσει ως πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών.»
Η διάταξη όπως αναφέρουν στο BN εκπρόσωποι εισηγμένων  χρειάζεται αναθεώρηση καθώς δε μπορεί για παράδειγμα ένας μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος να αναπληρώνει έναν εκτελεστικό πρόεδρο αφού οι αρμοδιότητες του εκτελεστικού προέδρου επεκτείνονται πέραν των όσων μπορεί εκ της θέσης του να πράξει αφού τα καθήκοντα αλλά και οι ευθύνες των εκτελεστικών διαφοροποιούνται σαφώς από εκείνες των μη εκτελεστικών.
Επομένως, θα πρέπει να ορίζεται άλλο εκτελεστικό μέλος ως αναπληρωτής του προέδρου και όχι ο αντιπρόεδρος ή να ορίζεται ο ένας εκ των αντιπροέδρων ότι θα τον αναπληρώνει (ώστε ο ένας αντιπρόεδρος να είναι εκτελεστικός και να αναπληρώνει τον Πρόεδρο και ο άλλος μη εκτελεστικός).
Σε κάθε περίπτωση πέρα από το φάσμα των αρμοδιοτήτων διαφοροποιείται και ο βαθμός ευθύνης των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών.
Η σαφής διάκριση σε επίπεδο αρμοδιοτήτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας σε «εκτελεστικά και μη εκτελεστικά» εισήχθη πρόσφατα στο δίκαιο μας με το άρθρο 3 § 1 εδ. 1 και 2 του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση (ν. 3016/2002), όπου προβλέπονται τα εξής :«Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων». Επισημαίνεται ότι οι εισηγμένες έχουν εκφράσει διαμαρτυρίες και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία θεωρεί εύλογες τις θέσεις που διατυπώνουν.
Οι εισηγμένες εκτιμούν πως αποτελεί αστοχία του συντάκτη του νομοθετήματος και πως η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να διαμορφωθεί έστω και στο τέλος της διαδικασίας με  τρόπο διαφορετικό.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS