Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Αποκλειστικό: ΕΚΤ, SSM, Commission έχουν αποδεχθεί οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες να γίνουν τρεις αλλά όχι δύο υπό σαφείς όρους

Αποκλειστικό: ΕΚΤ, SSM, Commission έχουν αποδεχθεί οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες να γίνουν τρεις αλλά όχι δύο υπό σαφείς όρους
Πρακτικά οι θεσμοί και οι εποπτικές αρχές θα δέχονταν συγχώνευση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα υπό 5 βασικούς όρους και προϋποθέσεις.
ΕΚΤ, SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών και η Commission φαίνεται να έχουν αποδεχθεί οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες που αντιπροσωπεύουν ενεργητικό 250-255 δισεκ. ευρώ θα μπορούσαν να μειωθούν σε τρεις αλλά όχι σε δύο υπό 5 βασικούς όρους.
Πρακτικά οι θεσμοί και οι εποπτικές αρχές θα δέχονταν υπό όρους συγχώνευση στην Ελλάδα στο τραπεζικό σύστημα υπό 5 βασικούς όρους και προϋποθέσεις.
 
1)Να μειωθούν τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα παλαιά προ κορωνοιού και νέα κατά την περίοδο της ύφεσης του κορωνοιού στο 5% ή κάτω από 5% του συνόλου των δανείων.
Ήδη οι τράπεζες στην Ελλάδα υλοποιούν σχέδια τιτλοποιήσεων με στόχο 33 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα NPEs.
Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος τιτλοποιήσεων στα πλαίσια του σχεδίου Ηρακλής τα NPEs από 71 δισεκ. θα έχουν μειωθεί στα 38 δισεκ. ευρώ.
Στα 71 δισεκ. NPEs περιλαμβάνονται και 2 δισεκ. νέα NPEs λόγω της ύφεσης.
Αναμένεται να προστεθούν 7 με 9 δισεκ. νέα προβληματικά ανοίγματα στην διάρκεια των επόμενων 12 μηνών δηλαδή δυνητικά θα φθάσουν στα 45 δισεκ. ευρώ.
Η Rothschild η σύμβουλος της ΤτΕ για την bad bank εκτιμάει ότι τα νέα προβληματικά δάνεια θα ανέλθουν στα 12 με 14 δισεκ. και η ΤτΕ έχει εκτιμήσει ότι σε ένα δυσμενές σενάριο θα μπορούσαν τα νέα NPEs να ανέλθουν στα 18 δισεκ.
Το πιθανότερο σενάριο είναι να διαμορφωθούν στα 7 με 9 δισεκ. ευρώ τα νέα NPEs.
Στην περίπτωση αυτή οι τράπεζες θα διαθέτουν 45 δισεκ. μετά την ολοκλήρωση του Ηρακλής συνολικά προβληματικά δάνεια θα αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου των δανείων.
Για να μπορέσει η μια από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες να συγχωνευθεί με μια από τις υπόλοιπες θα πρέπει ο δείκτης NPEs ratio να μειωθεί στο 5% ή και χαμηλότερα να προσεγγίσει τα επίπεδα του μέσου όρου της ευρωζώνης που προ κορωνοιού ανερχόταν στο 3,5%.

2)Οι ελληνικές τράπεζες για να μπορέσουν να εξετάσουν ουσιαστικά το μοναδικό σενάριο εξαγοράς που θα αποδέχονταν οι θεσμοί θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ενισχυθεί κεφαλαιακά.
Τους επόμενους 12-15 μήνες οι ελληνικές τράπεζες θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα βασικό δίλημμα.
Για να συνεχίσουν την διαδικασία εξυγίανσης δηλαδή μείωσης των προβληματικών δανείων στους ισολογισμούς τους και για να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την οικονομία θα πρέπει να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους.
Θα χρειαστούν τουλάχιστον 8 δισεκ. νέα κεφάλαια 2,5 με 3 δισεκ. η Πειραιώς, η Εθνική 1,5 δισεκ. η Eurobank 1,5 δισεκ. και η Alpha bank τουλάχιστον 2 δισεκ.
Τα κεφάλαια αυτά οι τράπεζες πρέπει να τα βρουν από ιδιώτες επενδυτές ή να πάρουν κρατικά κεφάλαια που θα σηματοδοτούσε κρατικοποίηση αλλά χωρίς τις παρενέργειες του state aid της κρατικής βοήθειας και χωρίς την ενεργοποίηση της BRRD δηλαδή μηχανισμών τύπου bail in για ομολογιούχους και καταθέτες.

3)Το ζήτημα του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης είναι κομβικό για την κεφαλαιακή διάρθρωση των τραπεζών.
To DTC θα πρέπει να μειωθεί ως προς τα κεφάλαια καθώς ανέρχεται στο 55% που είναι το υψηλότερο διεθνώς.

Σε σύνολο 28,8 δισεκ. κεφαλαίων τα 16 δισεκ. είναι DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού DGComp δεν εγκρίνει την μεταφορά κεφαλαίων τύπου DTC δηλαδή αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από τις εμπορικές τράπεζες σε bad bank.
Ακόμη πιο συγκεκριμένα.
Στις ευρωπαϊκές τράπεζες όπως στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία καταγράφεται μια ιδιαιτερότητα.
Στα κεφάλαια των τραπεζών περιλαμβάνεται και αυτό που ονομάζεται deferred tax credits DTC ή αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Το DTC αποτέλεσε τον μηχανισμό ενίσχυσης των κεφαλαίων των τραπεζών από το κράτος πέραν των ανακεφαλαιοποιήσεων υπό τις εξής παραδοχές.
Οι τράπεζες πρέπει να επιτυγχάνουν μελλοντικά κέρδη ώστε οι φόροι που θα αναλογούν στα κέρδη αυτά να συμψηφίζονται και να αφαιρούνται από το DTC.
Εάν οι τράπεζες δεν επιτυγχάνουν κέρδη αλλά ζημίες – άρα δεν μπορούν να αποδώσουν φόρο, τότε υποχρεούνται να υλοποιούν αυξήσεις κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου κατά το ύψος της σχέσης της ζημίας ως προς το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Στην Ευρώπη το DTC δηλαδή οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις φθάνουν τα 105 δισεκ. και αποτελούν μέρος των κεφαλαίων των τραπεζών.
Στην Ελλάδα το DTC ανέρχεται σε 16,2 δισεκ. ή για τις 4 μεγάλες 15,7 δισεκ. σε σύνολο κεφαλαίων 28,8 δισεκ. (DTC - Εθνική 4,6 δισεκ. Alpha 3,1 δισεκ. Πειραιώς 4 δισεκ. και Eurobank 4 δισεκ.).
To DTC ως προς τα κεφάλαια ανέρχεται στο 55% των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.
Να σημειωθεί ότι η αναβαλλόμενη φορολογία DTA μετατράπηκε σε DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Έχοντας αυτά ως δεδομένα η DGcomp αλλά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως θεσμικό όργανο αλλά και η Commission δεν επιτρέπουν την μεταφορά DTC από τις τράπεζες σε μια άλλη νομική οντότητα όπως η bad bank.
Οι λόγοι είναι προφανείς
Α)Η Ελλάδα εάν μεταφέρει μέρος του DTC των 16 δισεκ. από τις τράπεζες σε μια bad bank κάτι ανάλογο θα πράξουν και τα υπόλοιπα κράτη δημιουργώντας domino effect
Β)To DTC είναι υποχρέωση των τραπεζών προς τα κράτη αποτελούν δηλαδή υποχρέωση των τραπεζών προς τους φορολογουμένους.
Δεν θα επέτρεπε η Commission να χαθεί ή να συμψηφιστεί με ένα ζημιογόνο project όπως είναι η κακή τράπεζα η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC.
Γ)Επειδή το DTC είναι εξέλιξη του DTA προϋπήρχε δηλαδή η αναβαλλόμενη φορολογία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης θα πρέπει να ανατραπούν νόμοι και παραδοχές ανοίγοντας ένα κυκεώνα προβλημάτων στην Ευρώπη.
Άπαξ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ δεν εγκρίνει μεταφορά κεφαλαίων DTC από τις τράπεζες σε μια bad bank θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος και όσοι έχουν τέτοιες ιδέες να εξηγήσουν πως θα βρουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την δημιουργία μιας bad bank.
Οι λύσεις είναι δύο ή οι ιδιώτες μέτοχοι και επενδυτές ή το κράτος που όμως θα θεωρηθεί state aid κρατική βοήθεια και επίσης θα απορριφθεί.

4)Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η μια από τις 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα υπό οποιαδήποτε σενάριο δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να αντιμετωπίσει κάποια στιγμή ζήτημα κεφαλαιακής ανεπάρκειας.
Οι τράπεζες ως γνωστό υποστηρίζονται από ελαστικά κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας και ορισμού των προβληματικών δανείων πέραν των 90 ημερών.
Όμως οι ορκωτοί ελεγκτές στα πιστοποιητικά που θα χορηγήσουν σε 6μηνιαία και ετήσια βάση θα αναφέρουν πόσα δάνεια δεν εξυπηρετούνται πέραν του 3μήνου ή 90 ημερών.
Έως και πριν τον κορωνοιό εδώ και 10ετίες όταν ένα δάνειο δεν εξυπηρετείτο για διάστημα άνω των 90 ημερών θεωρείτο προβληματικό και καθίστατο καταβλητέο και απαιτητό.
Οι εταιρίες ορκωτών ελεγκτών υποχρεωτικά θα προβούν σε αυτές τις επισημάνσεις και προφανώς ότι ξεπερνάει τις 90 ημέρες θα θεωρείται από την χρηματιστηριακή αγορά ως προβληματικό δάνειο ακόμη και εάν δεν χαρακτηρίζεται τυπικά προβληματικό λόγω των moratorium.

5)Θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η ενεργοποίηση διαδικασιών συγχώνευσης μεταξύ δύο μεγάλων ελληνικών τραπεζών στην Ελλάδα είναι ζήτημα συστημικής ευστάθειας.
Ως γνωστό το 2012 η ΕΚΤ αποφάσισε οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες που χαρακτηρίστηκαν συστημικές οι οποίες δηλαδή θα έπρεπε να διασωθούν θα είναι τέσσερις.
Οι 4 συστημικές τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha bank και Eurobank ήδη εμφανίζουν τους μεγαλύτερους συντελεστές συγκέντρωσης στο διεθνές τραπεζικό σύστημα.
Οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα κατέχουν το 95% των μεριδίων αγοράς σε καταθέσεις και δάνεια, όταν οι αντίστοιχες 4 μεγαλύτερες Γερμανικές κατέχουν το 58% των μεριδίων αγοράς.
Ήδη οι 4 μεγάλες ελληνικές τράπεζες λειτουργούν στα όρια των ολιγοπωλίων.
Θα πρέπει να ξεπεραστούν και ζητήματα που άπτονται του ανταγωνισμού δηλαδή της Επιτροπής Ανταγωνισμού DGComp.

Συμπέρασμα

Το βασικό σενάριο θέλει οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες θα παραμείνουν 4 στην Ελλάδα.
Όμως για πρώτη φορά έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο υπό 5 βασικούς όρους...  θα μπορούσαν οι 4 μεγάλες ελληνικές τράπεζες να γίνουν 3.
Δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί υποχρεωτικά ή ότι είναι απαραίτητο να συμβεί αλλά αποτελεί μια σοβαρή εξέλιξη ότι οι θεσμοί έχουν αποδεχθεί υπό όρους μια συγκέντρωση ώστε οι 4 να γίνουν 3 τράπεζες στην Ελλάδα.
Για την ώρα οι 5 αυτοί βασικοί όροι δεν πληρούνται, στο μέλλον θα δούμε....

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης