Ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για την αποθήκευση ενέργειας ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για την αποθήκευση ενέργειας ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
Έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε με ψήφισμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μία ευρωπαϊκή στρατηγική για την αποθήκευση ενέργειας
Στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής αλλά και νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας προσανατολίζεται η Κομισιόν, μετά από σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κοινή διαπίστωση των ευρωβουλευτών αλλά και των χωρών- μελών και της Κομισιόν είναι ότι παρότι το ενεργειακό δίκτυο του μέλλοντος προδιαγράφεται εξοπλισμένο με μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων αποθήκευσης, η κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης βρίσκεται ακόμα αντιμέτωπη με πολλά εμπόδια και δείχνει σαν να μην υπάρχει ενιαία αντίληψη για το θέμα.
Έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε με ψήφισμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μία ευρωπαϊκή στρατηγική για την αποθήκευση ενέργειας.
Στο ψήφισμα που αποτελεί πρωτοβουλία τής Αυστριακής ευρωβουλευτού Claudia Gamon, προτείνεται η δημιουργία μιας ειδικής ομάδας εντός της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα και της σχέσης κόστους / αποτελεσματικότητας των διαφόρων τύπων αποθήκευσης ενέργειας.

Απαραίτητο το κανονιστικό πλαίσιο

Το κανονιστικό πλαίσιο θεωρείται απαραίτητο για να δημιουργηθούν οι τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης που προϋποθέτει η υλοποίηση του Green Deal, η οποία δίνει μεγάλη έμφαση στον εξηλεκτρισμό σχεδόν όλων των τομέων της οικονομίας.
Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, που είναι ο στόχος της Επιτροπής για το 2050, προϋποθέτει την αύξηση της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από το 25% σήμερα σε περίπου 50% έως το 2050.
Δεδομένου δε ότι μεγάλο μέρος της πρόσθετης αυτής ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ότι το ηλεκτρικό δίκτυο θα πρέπει να απορροφά ισχυρότερες διακυμάνσεις, η ανάγκη αποθηκευτικής ικανότητας ηλεκτρισμού μπορεί να εξαπλασιαστεί.
Το πρώτο βήμα για το νέο κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά στην αποθήκευση ηλεκτρισμού είναι η συγκέντρωση διάφορων επιμέρους διατάξεων για τη αποθήκευση σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

Περισσότερος οικονομικός «χώρος» στην αποθήκευση

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση τόσο για την άρση των εμποδίων, όσο και για τα πιθανά μέσα στήριξης των επενδύσεων για εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Τα δίκτυα τηλεθέρμανσης, για παράδειγμα, θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τη γραμμή διευκόλυνσης Connecting Europe
Στους κανονισμούς της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, η μεταρρύθμιση των οποίων υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση έως τα μέσα του μήνα, οι ευρωβουλευτές ζητούν να δοθεί περισσότερος χώρος στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Η συνεχιζόμενη αναθεώρηση της λεγόμενης οδηγίας ΤΕΝ-Ε είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο σημαντική, γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί ποια διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας θα υποστηριχθούν με χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου, οι οποίες στο μέλλον θα πρέπει να μετατραπούν σε εγκαταστάσεις για αέρια χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα ή ακόμη και για αέριο χωρίς άνθρακα, όπως το υδρογόνο. Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον αυτή η εκτεταμένη μετατροπή των αποθηκευτικών χώρων αξίζει σε μια ανάλυση κόστους-οφέλους και μια μελέτη διαθεσιμότητας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS