Δικαίωση Apple στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο - Δεν έλαβε κρατική βοήθεια από την Ιρλανδία

Δικαίωση Apple στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο - Δεν έλαβε κρατική βοήθεια από την Ιρλανδία
Η Ιρλανδία είχε ασκήσει έφεση στην απόφαση της ΕΕ "με τη λογική ότι δεν χορήγησε κρατική βοήθεια
Τελικά δεν θα καταβάλει το ποσό των 13 δισ. η Apple στο ιρλανδικό Δημόσιο, καθώς δικαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε ότι δεν υπήρξε κάποια κρατική βοήθεια.
Σύμφωνα με την απόφαση, "το ευρωπαϊκό δικαστήριο καταργεί την απόφαση της Κομισιόν, καθώς δεν κατόρθωσε να αποδείξει επαρκώς κατά το νόμο ότι υπήρχε πλεονέκτημα, για τους σκοπούς του Άρθρου 107 (1) της TFEU1".
Η Ιρλανδία δήλωσε ικανοποιημένη με την απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει την απόφαση της Κομισιόν να καταβάλει η Apple 13 δισ. ευρώ σε φόρους, με το υπουργείο Οικονομικών της χώρας να αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι "η Ιρλανδία ήταν πάντα ξεκάθαρη ότι δεν υπήρξε καμία ειδική μεταχείριση στις δύο εταιρείες της Apple.
Η Ιρλανδία είχε ασκήσει έφεση στην απόφαση της ΕΕ "με τη λογική ότι δεν χορήγησε κρατική βοήθεια" και η απόφαση σήμερα από το Δικαστήριο υποστηρίζει αυτή την άποψη", ανέφερε.
"Η σημερινή απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής τον Αύγουστο του 2016 ότι η Ιρλανδία χορήγησε παράνομη κρατική ενίσχυση στην Apple μέσω επιλεκτικών φορολογικών ελαφρύνσεων.
Θα μελετήσουμε προσεκτικά την απόφαση και θα εξετάσουμε πιθανά επόμενα βήματα", ανέφερε η επίτροπος επί του Ανταγωνισμού, Margrethe Vestager.
Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση της Επιτροπής αφορούσε δύο φορολογικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από την Ιρλανδία στην Apple, οι οποίες καθόρισαν το φορολογητέο κέρδος δύο θυγατρικών της Ιρλανδίας μεταξύ 1991 και 2015.
Ως αποτέλεσμα των αποφάσεων, το 2011, για παράδειγμα, η ιρλανδική θυγατρική της Apple κατέγραψε ευρωπαϊκά κέρδη 22 δισ. δολάρια ΗΠΑ (περίπου 16 δισ. ευρώ), αλλά σύμφωνα με τη φορολογική απόφαση, μόνο 50 εκατ. ευρώ θεωρήθηκαν φορολογητέα στην Ιρλανδία.
Η Επιτροπή παραμένει πιστή στον στόχο ότι όλες οι εταιρείες πρέπει να καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιο του φόρου τους.
Εάν τα κράτη μέλη παρέχουν σε ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες φορολογικά πλεονεκτήματα που δεν είναι διαθέσιμα στους αντιπάλους τους, αυτό βλάπτει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ΕΕ.
Στερεί επίσης από το δημόσιο πορτοφόλι και τους πολίτες πόρους για τις πολύ αναγκαίες επενδύσεις - η ανάγκη για την οποία είναι ακόμη πιο έντονη σε περιόδους κρίσης.
Σε προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση της Fiat στο Λουξεμβούργο και της Starbucks στην Ολλανδία, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι, ενώ τα κράτη μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα στον καθορισμό των νόμων τους σχετικά με την άμεση φορολογία, πρέπει να το πράξουν σε σχέση με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων.
Επιπλέον, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε επίσης την προσέγγιση της Επιτροπής για να εκτιμήσει εάν ένα μέτρο είναι επιλεκτικό και εάν οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του ομίλου δημιουργούν πλεονέκτημα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις βάσει της λεγόμενης «αρχής της αγοράς».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS