Σαράντης: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Σαράντης: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
Η εταιρεία έχει προβεί στην αγορά 2.764.904 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικά
Την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Σαράντης.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία έχει προβεί στην αγορά 2.764.904 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικά, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,96% του μετοχικού της κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης 4,63 ευρώ ανά μετοχή, καταβάλλοντας συνολικά 12.802.239 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS