Είκοσι προτάσεις για την ριζική αλλαγή της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς ετοιμάζει η κυβέρνηση

Είκοσι προτάσεις για την ριζική αλλαγή της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς ετοιμάζει η κυβέρνηση
Είκοσι προτάσεις που θα αλλάξουν τη χάρτα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου πολύ σύντομα θα γνωστοποιηθούν από την Κυβέρνηση.
Είκοσι προτάσεις που θα αλλάξουν τη χάρτα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου πολύ σύντομα θα γνωστοποιηθούν από την Κυβέρνηση.
Οι προτάσεις αυτές που θα διαμορφώσουν μια νέα αρχιτεκτική δομή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο αποτελούν προϊόν επεξεργασίας της Κυβέρνησης  και συγκεκριμενα του Υπουργείου Οικονομικών με όλους τους φορείς της Κεφαλαιαγοράς.
Η ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε υπό τον Υφυπουργό Γιώργο Ζαββό έχει ήδη διαμορφώσει τα πρώτα σχέδια.
Ενας από τους στόχους που θα εξυπηρετηθούν είναι να μεταβληθεί η δομή και η φυσιογνωμία του χρηματιστηρίου από τραπεζοκεντρική σε μια φυσιογνωμία συμβατή με τα όσα συνιστά η νέα οικονομία που θα υπηρετήσουν και τα υψηλά ευρωπαϊκά κεφάλαια.
Ωστόσο πέρα από τα μεγαλεπίβολα σχέδια, τις μεγάλες ιδέες και τις "ετικέτες" το Χρηματιστήριο χρειάζεται μια σειρά από πρωτοβουλίες που να το επαναφέρουν σε μια διαδρομή ενδιαφέροντος ξένων και Ελλήνων επενδυτών
Μια σειρά από τις προτάσεις αυτές θα απαιτήσουν θεσμοθέτηση και άρα θα γίνουν νόμοι του κράτους, μια άλλη σειρά θα απατήσουν απλές διευκολύσνεις από την πλευρά της κυβέρνησης και μια τρίτη σειρά προτάσεων θα καταγράψει και θα προβλέψει το χτίσιμο της νέας αρχιτεκτονικής δομής του Χ.Α.

Φορολογικά κίνητρα

-Σε ότι αφορά την πρώτη ομάδα προτάσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται φορολογικά κίνητρα που να διευρύνουν την αγορά και τη ζήτηση μετοχών. Τα κίνητρα αυτά θα προσανατολίζονται είτε στη λογική της μακροχρόνιας διακράτησης είτε στη δημιουργία νέων λογαρισμών, στις επενδύσεις της νέας οικονομίας σε νέους παίχτες επαγγελματίες και ιδιώτες. Τα φορολογικά κίνητρα είναι αυτά που μπορούν επί της ουσίας να τονώσουν τη ζήτηση για την Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά.

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

-Στη δεύτερη δέσμη των προτάσεων θα ληφθούν αποφάσεις που σχετίζονται με το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο ώστε αυτό να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά αλλά και να μη δεσμεύει κεφάλαια τα οποία πιθανόν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μέσω νέων επενδύσεων ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις χρηματιστηριακές εταιρίες να είναι ακόμη υψηλότερου επιπέδου.
Πράσινη Ανάπτυξη- Πράσινα Ομόλογα- Νέες αγορές- Νέα οικονομία
-Το μεγαλύτερο όμως κομμάτι δράσεων που επίσης απαιτεί θεσμοθέτηση αλλά αφορά την αρχιτεκτονική της αγοράς έχει να κάνει με τη δημιουργία προϊόντων και δράσεων που είναι συμβατές και με τις επενδύσεις που θα διενεργηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ετσι οι δράσεις θα αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, τη δημιουργία πράσινων ομολόγων την πράσινη ταξινόμηση και προϊόντα και υπηρεσίες που να αφορούν τη νέα οικονομία (ψηφιακή κλπ)
Αποκρατικοποιήσεις
-Επίσης μέσα στις νέες δράσεις θα διευκολύνονται ακόμη και οι αποκρατικοποιήσεις  να παιρνούν μέσα από τη χρηματιστηριακή αγορά.
Ακόμη αναμένεται η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και νέων αγορών που θα προσελκύσουν καινούριες ομάδες επενδυτών στη χρηματιστηριακή αγορά.
Οπως αναφέρουν πηγές που σχεδιάζουν όλα τα παραπάνω, τα καινούρια δεδομένα οι παραπάνω δράσεις  θα λειτουργήσουν με τρόπο τέτοιο που και να προσελκύσουν καινούρια κεφάλαια στη χρηματιστηριακή αγορά αλλά και να διευκολύνουν μεταφορές κεφαλαίων από κάποια προϊόντα σε κάποια άλλα έτσι ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ρευστοποιήσεις στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Με δεδομένο πως τα επιτόκια έχουν καταστεί και στη χώρα μας περίπου μηδενικά, αλλά και στο εξωτερικό ακόμη και αρνητικά θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως αρκετοί είναι εκείνοι που θα δουν θετικά την αλλαγή της χρηματιστηριακής δομής και θα θελήσουν τα τοποθετηθούν σε ένα Χρηματιστήριο Εναλλακτικών Ευκαιριών.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS