Τα 8 παράδοξα των ελληνικών τραπεζών που εξηγούν γιατί είναι μη επενδύσιμες – Υπάρχουν τράπεζες που έχουν κεφαλαιακή επάρκεια 6%

Τα 8 παράδοξα των ελληνικών τραπεζών που εξηγούν γιατί είναι μη επενδύσιμες – Υπάρχουν τράπεζες που έχουν κεφαλαιακή επάρκεια 6%
Το μέλλον των ελληνικών τραπεζών δεν είναι ευοίωνο εάν δεν επιλυθούν δύο προβλήματα, εξυγίανση NPEs και κεφαλαιακή ανεπάρκεια
Ενώ διοικήσεις και εργαζόμενοι στις ελληνικές τράπεζες έχουν καταβάλλει τεράστιο και αναγνωρίσιμο αγώνα ώστε να σταθεροποιήσουν το τραπεζικό σύστημα… τα προβλήματα παραμένουν και δυνητικά μπορεί να επιδεινωθούν.
Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα χρηματιστηριακά είναι μη επενδύσιμος.
Προ κορωνοιού χρειάστηκε να περάσουν 5 χρόνια ώστε οι τράπεζες στην Ελλάδα να φθάσουν στις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015.
Η έλευση του κορωνοιού και το σοκ της ύφεσης οδήγησε σε χρηματιστηριακή κατάρρευση και απαξίωση τις τράπεζες για πολλοστή φορά.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα εάν τα NPEs δεν φθάσουν στο 5% και δεν βρουν τουλάχιστον 8 με 10 δισεκ. νέα κεφάλαια δεν μπορούν να έχουν επενδυτικό ενδιαφέρον.
Συν τοις άλλοις με 25 δισεκ. – κατά μέσο όρο – υγιή δάνεια στα χαρτοφυλάκια τους το μέλλον της κερδοφορίας τους είναι διάτρητο.

Ποια είναι τα 8 τραπεζικά παράδοξα;

1)Ένας κλάδος με 260 δισεκ. ενεργητικό και 29 δισεκ. κεφάλαια έχει χρηματιστηριακή αξία 3,6 δισεκ. ευρώ.
Αυτό δεν είναι απλό παράδοξο αλλά απόδειξη απαξίωσης.

2)Η κεφαλαιοποίηση της Alpha bank και Πειραιώς είναι ισοδύναμη με την χρηματιστηριακή αξία της Eurobank.
Οι δύο τράπεζες έχουν σχεδόν 130 δισεκ. ενεργητικό και έχουν αξία στο χρηματιστήριο 1,3 δισεκ. όση δηλαδή αξία έχει και η Eurobank.
H Εθνική τράπεζα έχει σχέση DTC προς κεφάλαια ιδιαίτερα υψηλή ενώ θα πουλήσει και την Εθνική Ασφαλιστική.

3)H Eurobank έχει χρηματιστηριακή αξία 1,3 δισεκ. και η αξία αυτή δεν προήλθε επειδή μείωσε τα NPEs αλλά γιατί απορρόφησε την Grivalia.
Με αξία ακινήτων 2 δισεκ. και με 950 εκατ κεφάλαια της Grivalia η Eurobank βρίσκεται σε αυτή την χρηματιστηριακή θέση.
Η υπόλοιπη Eurobank με βάση τις αποτιμήσεις στο χρηματιστήριο έχει αξία μηδέν.

4)Με βάση τα μοντέλα Eurobank και Alpha bank με τις τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων για να εξυγιανθούν μερικώς θα απαιτηθούν σχεδόν 4 δισεκ. ευρώ.
Το μοντέλο αυτό με αναγωγή μας λέει το εξής.
Για να έχουν οι ελληνικές τράπεζες δείκτη NPEs 5% θα πρέπει να δαπανήσουν 8 με 10 δισεκ. κεφάλαια.

5)Υπάρχει τράπεζα στην Ελλάδα που εάν εφαρμοστεί πλήρως η Βασιλεία ΙΙΙ και το IFRs 9 και τα NPEs μειωθούν στα επίπεδα της Eurobank έχει συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 6%.
Είναι προφανές τι συμβαίνει;

6)Το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση το κεφάλαιο που κατέχουν οι τράπεζες αλλά στην πράξη αποτελεί υποχρέωση προς το δημόσιο φθάνει στα 15,6 δισεκ.
Η αναβαλλόμενη φορολογία φθάνει τα 22 δισεκ. ενώ τα συνολικά κεφάλαια αντιστοιχούν σε 29 δισεκ.
Προσεχώς η σχέση DTC προς ίδια κεφάλαια θα φθάσει στο 75% με 80% ουσιαστικά οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν κεφάλαια.

7)Υπάρχουν δύο ταχύτητες στις ελληνικές τράπεζες στην πρώτη ταχύτητα η Eurobank και Εθνική λόγω χαμηλών NPEs και η δεύτερη ταχύτητα η Πειραιώς και Alpha bank.
Ακόμη και μετά τις τιτλοποιήσεις προβληματικών ανοιγμάτων η Πειραιώς και Alpha bank θα έχουν συνολικά 28 με 30 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα.

8)Οι τράπεζες έχουν 100 δισεκ. υγιή δάνεια εκ των οποίων 40 δισεκ. σε καθεστώς αναδιάρθρωσης και 21 δισεκ. σε moratorium και 61 δισεκ. ευρώ NPEs προβληματικά ανοίγματα.
Κατά μέσο όρο αντιστοιχούν 23 με 25 δισεκ. υγιή δάνεια ανά τράπεζα.
Το μέλλον της κερδοφορίας τους είναι υποθηκευμένο.

Συμπέρασμα

Το μέλλον των ελληνικών τραπεζών δεν είναι ευοίωνο εάν δεν επιλυθούν δύο προβλήματα, εξυγίανση NPEs και κεφαλαιακή ανεπάρκεια.
Όσο παρατείνουν τα προβλήματα χωρίς να τα λύνουν οι τραπεζικές μετοχές θα είναι μη επενδύσιμες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS