Προβλέποντας το τραπεζικό μέλλον – Με 25 δισεκ. υγιή δάνεια ανά τράπεζα, DTC στο 77%, ναρκοθετημένα κέρδη έως το 2022

Προβλέποντας το τραπεζικό μέλλον – Με 25 δισεκ. υγιή δάνεια ανά τράπεζα, DTC στο 77%, ναρκοθετημένα κέρδη έως το 2022
Η αγορά αμφισβητεί τους ισολογισμούς των τραπεζών, ανησυχεί για τα κεφάλαια και τα προβληματικά δάνεια, ανησυχεί για την ικανότητα των τραπεζών να παράξουν κέρδη
Το Ταμείο Ανάκαμψης θα βοηθήσει την οικονομία της Ελλάδος άρα θα επωφεληθούν και οι τράπεζες.
Τα προβληματικά δάνεια θα συνεχίσουν να μειώνονται και τα νέα που θα δημιουργηθούν θα είναι διαχειρίσιμα και απορροφήσιμα.
Οι τράπεζες είναι κεφαλαιακά επαρκείς και δεν θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα επιτυγχάνουν προ προβλέψεων έσοδα και ως εκ τούτου δεν θα δαπανήσουν κεφάλαια πλην αυτών που θα απαιτηθούν για τις τιτλοποιήσεις.
Το 2022 οι 4 ελληνικές τράπεζες θα επιτυγχάνουν κατά μέσο όρο 400-500 εκατ κέρδη η κάθε μία.
Αυτές είναι οι εκτιμήσεις των τραπεζιτών, των επενδυτικών τραπεζών που αναλύουν τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών.
Αφού ισχύουν όλα αυτά… γιατί η χρηματιστηριακή τους αξία είναι 3,7 δισεκ. ευρώ;
Γιατί 4 τράπεζες με 260 δισεκ. ενεργητικό έχουν χρηματιστηριακή αξία μόλις 3,7 δισεκ.
Η εύκολη απάντηση πολλών είναι ότι το χρηματιστήριο δέχθηκε ισχυρό σοκ λόγω της ύφεσης στην οικονομία και εύλογα ελλείψει επενδυτικής ορατότητας οι επενδυτές έχουν αποστασιοποιηθεί.
Πως όμως οι τράπεζες προβλέπουν το μέλλον, παρουσιάζουν εκτιμήσεις αλλά οι επενδυτές δεν έχουν ορατότητα;
Προφανώς κάτι άλλο συμβαίνει.

Τι πραγματικά συμβαίνει στις τράπεζες;

Χωρίς καμία εξαίρεση έχουμε διοικήσεις που δίνουν μεγάλο αγώνα να κρατήσουν τις τράπεζες σταθερές και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί.
Χωρίς την παρεμβατικότητα των διοικήσεων των τραπεζών, ο κλάδος θα ήταν υπό διάλυση.
Παρ΄ όλα αυτά το μέλλον των τραπεζών στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ρόδινο όσο παρουσιάζεται.
Δεν συντρέχουν οι κίνδυνοι του 2012 ή 2015 αλλά υπάρχουν ορισμένοι τομείς που δεν μπορεί κανείς να τους αψηφήσει.
1)Οι 4 μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα εμφανίζουν 25 δισεκ. υγιή δάνεια η κάθε μία κατά μέσο όρο – με οριακές αποκλίσεις μεταξύ τους.
Δηλαδή από 25 δισεκ. υγιή δάνεια κάθε τράπεζα προσπαθεί να επιτύχει βασικά τραπεζικά κέρδη.

2)Τα προβληματικά δάνεια είναι 61 δισεκ. με την εξής κατανομή
5 δισεκ. η Eurobank
11 δισεκ. η Εθνική
23 δισεκ. η Πειραιώς
21 δισεκ. η Alpha bank

3)Υπάρχουν διιστάμενες εκτιμήσεις για το τελικό ύψος των νέων προβληματικών δανείων θα είναι 7 δισεκ. θα είναι 10 δισεκ. θα είναι 14 δισεκ.

4)Οι τράπεζες διαθέτουν 29 δισεκ. κεφάλαια και 15,7 δισεκ. DTC αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις δηλαδή το 54% των κεφαλαίων των τραπεζών είναι υποχρέωση που έχουν προς το ελληνικό δημόσιο.
Τα κεφάλαια των τραπεζών θα μειωθούν κατά 1,3 δισεκ. της Πειραιώς, περίπου 1 δισεκ. της Εθνικής και 2,3 δισεκ. της Alpha bank δηλαδή συνολικά 4,6 δισεκ ή 6,1 δισεκ. μαζί με την Eurobank.
Αυτό σημαίνει ότι η σχέση DTC προς συνολικά ίδια κεφάλαια θα φθάσει στο 70% και σε κάποιες περιπτώσεις 77%.
Το DTC των ελληνικών τραπεζών είναι 3,1 δισεκ. η Alpha bank, 4,6 δισεκ. η Εθνική και από 4 δισεκ. Eurobank και Πειραιώς.

5)Η Εθνική και η Eurobank θα έχουν μειώσει στα 5 δισεκ. τα προβληματικά τους δάνεια αλλά Πειραιώς και Alpha bank θα χρειαστούν και νέο γύρο τιτλοποιήσεων ή άλλων λύσεων.
Τα κεφάλαια όμως δεν επαρκούν για νέες επιθετικότερες κινήσεις μείωσης των προβληματικών δανείων.

6)Οι τράπεζες διαθέτουν αξία ακινήτων περίπου 7 με 8 δισεκ. και η χρηματιστηριακή τους αξία είναι 3,7 δισεκ.
Οι τράπεζες αποτιμώνται σχεδόν το 50% της αξίας των ακινήτων τους, αυτό δείχνει ότι η αγορά υπολογίζει ότι το τραπεζικό πρόβλημα είναι μεγαλύτερο του αναμενόμενου.

7)Η κερδοφορία των τραπεζών είναι στα όρια των λογιστικών τρικ.
Εξαιρώντας τα έκτακτα π.χ. στα έσοδα από τόκους λογιστικοποιούν έσοδα από NPEs και έσοδα από δάνεια που είναι σε moratorium.
Οι τράπεζες θα φθάσουν στο 2022 και δεν θα έχουν καταφέρει να επιτύχουν τον ιδεατό στόχο 500 εκατ κέρδη η κάθε μια ή 2 δισεκ. καθαρά κέρδη συνολικά.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους
Η αγορά αμφισβητεί τους ισολογισμούς των τραπεζών, ανησυχεί για τα κεφάλαια και τα προβληματικά δάνεια, ανησυχεί για την ικανότητα των τραπεζών να παράξουν κέρδη.
Οι τράπεζες έως το 2022 θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται.
Μόνο μια καθαρή λύση υπάρχει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, νέα κεφάλαια και οριστική και πλήρη εξυγίανση των NPEs.
Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS