Οι «κόκκινοι» δανειολήπτες δύσκολα θα πάρουν επιδότηση, καθώς απαιτείται βιώσιμη λύση για την αποπληρωμή του δανείου

Οι «κόκκινοι» δανειολήπτες δύσκολα θα πάρουν επιδότηση, καθώς απαιτείται βιώσιμη λύση για την αποπληρωμή του δανείου
Η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη όταν το δάνειο έχει γίνει «κόκκινο» για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών και η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί.
«Μπλόκο» βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις αιτήσεις δανειοληπτών που ζητούν επιδότηση του στεγαστικού τους δανείου από το κράτος, αλλά η αίτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι και υπόχρεοι με προστατευόμενα μέλη και σε κάποιες περιπτώσεις με ενήλικα παιδιά που διαθέτουν ΑΦΜ παρότι καταθέτει και τη δική του αίτηση, στη συνέχεια η ΑΑΔΕ από την οποία αντλούνται τα φορολογικά στοιχεία της οικογένειας δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εμφανίζοντας μήνυμα που λέει ότι λόγω άντλησης ελλιπών ή εσφαλμένων στοιχείων δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησης και προτείνει τη διόρθωση των στοιχείων για να συνεχιστεί η διαδικασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΑΔΕ αναζητεί την υποβολή φορολογικής δήλωσης που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι υπόχρεος καθώς στην φορολογική δήλωση εμφανίζεται ως προστατευόμενος μέλος.
Πάντως το πρόβλημα δεν έχει λάβει διαστάσεις και έχει συμβεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις με το συνολικό τους αριθμό να μη ξεπερνά τις 20 κατά τις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας.
Οι φορολογικές Αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα διότι η πλατφόρμα υποβολής μόνο λαμβάνει στοιχεία αφού δεν διαθέτει δική της βάση δεδομένων
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών χθες μέχρι τις 2 το μεσημέρι συνολικά είχαν ολοκληρώσει την διαδικασία υποβολής 11.397 δανειολήπτες.
Στην πλατφόρμα είχαν εισέλθει 34.494 φορολογούμενοι εκ των οποίων 27.661 είχαν άρει το απόρρητο για τα περιουσιακά τους στοιχεία και για τις τραπεζικές τους καταθέσεις.
Ωστόσο έγκριτοι νομικοί που ασχολούνται με την προστασία της πρώτης κατοικίας από το 2010 εκτιμούν ότι το πρόγραμμα «Γέφυρα» και η επιδότηση του κράτους της μηνιαίας δόσης για διάστημα εννέα μηνών, θα ευνοήσει κυρίως τους ενήμερους δανειολήπτες ενώ για τις περιπτώσεις των δανειοληπτών που έχουν κοκκινίσει τα δάνεια τους θεωρούν ότι δύσκολα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα διότι απαιτείται μια βιώσιμη λύση για την αποπληρωμή του δανείου.
Όταν το δάνειο δεν έχει πληρωθεί για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.
Σύμφωνα με άρθρο 76 του νόμου 4714/2020 εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών, ο αιτών προβαίνει εντός δεκαπέντε (15) το αργότερο ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητας του στην καταβολή των δόσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, άλλως αυτές κεφαλαιοποιούνται από τον χρηματοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσμίας ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών το ποσό της μηνιαίας δόσης αυτής, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.
Η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη όταν το δάνειο έχει γίνει «κόκκινο» για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών και η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί.
Για να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής, έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα.
Για τον λόγο αυτό, ο χρηματοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη αμελλητί, προκειμένου να συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη.
Ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηματοδοτικός φορέας εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρόταση.
Οι ίδιοι νομικοί ισχυρίζονται ότι παρότι η νόμος προβλέπει μία βιώσιμη λύση για τους «κόκκινους» δανειολήπτες στη συνέχεια ανατρέπει το αρχικό πνεύμα του νομοθέτη καθώς απαιτείται η συναίνεσή του.
Την ίδια στιγμή ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πρόταση της τράπεζας αφού δεν θα είναι σε θέση να πληρώνει τη μηνιαία δόση. Σύμφωνα με τους νομικούς ο χρηματοπιστωτικός φορέας κάνει μία επιλογή που δεν είναι βιώσιμη για τον κόκκινο δανειολήπτη Πάντως η τελευταία γραμμή άμυνας του δανειολήπτη ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα αλλά και σε αυτή την περίπτωση το πάνω χέρι το έχει ο πιστωτικός φορέας λένε νομικοί κύκλοι.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS