Αντιπαράθεση Μυτιληναίου - Imerys Group - H Επ. Ανταγωνισμού φέρνει το θέμα στην ολομέλεια Σεπτέμβριο του 2020

Αντιπαράθεση Μυτιληναίου - Imerys Group - H  Επ. Ανταγωνισμού φέρνει το θέμα στην ολομέλεια Σεπτέμβριο του 2020
Η αντιπαράθεση του ομίλου Μυτιληναίου με τον γαλλικό  όμιλο Imerys Group
Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση του ομίλου Μυτιληναίου με την Imerys Βωξίτες και την Imerys Greece S.A. καθώς τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε μία κοινά αποδεκτή  λύση από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα η υπόθεση να φτάνει στην ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού που όρισε  ως ημερομηνία συζήτησης τη  Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
Οι απαιτήσεις του Ομίλου Μυτιληναίου διατυπώθηκαν αρχικά το 2016 στην εταιρεία ΕΛΜΙΝ Βωξίτες που ήταν ο βασικός προμηθευτής του ομίλου Μυτιληναίου σε βωξίτη ως πρώτη ύλη. Η ΕΛΜΙΝ με τη λήξη της δεκαετής σύμβασης το 2016 δεν προχώρησε σε ανανέωση της σύμβασης με τον ομίλου Μυτιληναίου με αποτέλεσμα να τερματιστεί η συνεργασία, διότι ο προμηθευτής προχώρησε σε αλλαγή των όρων της συμφωνίας που δεν αποδέχθηκε η άλλη πλευρά.  
Τον Ιούλιο του 2017 ο γαλλικός όμιλος Imerys Group προχωρά στην εξαγορά της Kerneos παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα συνθετικών υλικών με βάση την αλουμίνα, ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό της την ΕΛΜΙΝ Βωξίτες.
Η εξαγορά των εταιρειών από τον όμιλο Imerys είχε ως αποτέλεσμα να κληρονομήσει και τη διένεξη με τον όμιλο Μυτιληναίο, ο οποίος παρότι δέχθηκε προτάσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος δεν βρέθηκε μια ικανοποιητική λύση με αποτέλεσμα η υπόθεση να φτάσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.    
Από την πλευρά της η Ανεξάρτητη Αρχή και θεματοφύλακας της νομοθεσίας περί   λειτουργίας του ανταγωνισμού στο τέλος της έρευνας θα βγάλει σχετική απόφαση  προσδιορίζοντας αν παραβιάστηκε το άρθρο του ν3959/2011 και το 102 ΣΛΕΕ στην αγορά  παραγωγής και προμήθειας βωξίτη.
Στην περίπτωση που η απόφαση είναι θετική για τον όμιλο  Μυτιληναίο  θα ενισχυθεί η θέση του έναντι της Imerys Greece S.A αλλά δεν προδικάζει και την οικονομική  αποζημίωση του ομίλου, καθώς θα απαιτηθεί νέος γύρος νομικών προσφυγών στη  Δικαιοσύνη αφού η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείες.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr   
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS