Προς μακρά αναστολή διαπραγμάτευσης η MLS

Προς μακρά αναστολή διαπραγμάτευσης η MLS
Γιατί δεν θα αρθεί η αναστολή μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 2019
Αποκαλυπτική των εξελίξεων που ακολουθούν ήταν η χθεσινή απάντηση της MLS στα ερωτήματα που της έθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η εταιρία αναφέρει ότι ο Ειδικός Έλεγχος που έχει ανατεθεί στην Deloitte Business Solutions A.E. (συμβουλευτικός βραχίονας της Deloitte) για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019  αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και το πόρισμα του παραδοθεί προς την Διοίκηση της Εταιρείας, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 2020.
Ωστόσο οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης θα δημοσιευτούν 4 εβδομάδες μετά δηλαδή το νωρίτερο στις αρχές Οκτωβρίου.
Τι σημαίνουν αυτά;
Ότι η μετοχή της εταιρίας θα βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης σίγουρα μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου λόγω μη δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. Ακόμα όμως και αν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις χρήσης δεν θα επανέλθει σε διαπραγμάτευση.
Και αυτό διότι δεν θα έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου όπου η σχετική προθεσμία που προβλέπει ο νόμος είναι η 30η Σεπτεμβρίου.
Η εταιρία δεν έχει δώσει φυσικά χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου και είναι προφανές ότι δεν μπορεί ταυτόχρονα με το έτος να δημοσιεύσει εξάμηνο.
Η μόνη περίπτωση να σταματήσει η αναστολή είναι μια νομοθετική ρύθμιση γενικής παράτασης προθεσμίας δημοσίευσης αποτελεσμάτων εξαμήνου η οποία όμως δεν δικαιολογείται από τις σημερινές συνθήκες καθώς δεν υφίσταται γενικό lock down.
Φυσικά ενδιαφέρον για τις γενικότερες εξελίξεις στην εταιρία θα έχουν και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα παρουσιάσει ενώ αγγίζει τα όρια της κωμωδίας το γεγονός ότι ο ορκωτός της εταιρίας περιμένει τον ειδικό έλεγχο από το συμβουλευτικό τμήμα της Deloitte για να συντάξει οικονομικές καταστάσεις ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν ευρήματα από την ΕΛΤΕ σε θεματικό έλεγχο που διενήργησε για ολίγες ημέρες.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2019, αναμένεται να δημοσιευτούν 4 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του Ειδικού Ελέγχου της Deloitte και την παράδοση της έκθεσης στη Διοίκηση της Εταιρείας, χρόνος που απαιτείται από τους ορκωτούς ελεγκτές για την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2019.
 
Νίκος Καρούτζος
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS