ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Επενδύσεις 60,5 εκατ. το α΄ 6μηνο 2020 και επαφές για αναχρηματοδότηση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Επενδύσεις 60,5 εκατ. το α΄ 6μηνο 2020 και επαφές για αναχρηματοδότηση
Τα εκτεταμένα μέτρα όμως περιορισμού της κίνησης σε πολλές οικονομίες μείωσαν παροδικά την διαθεσιμότητα του σκραπ, σημειώνει η εταιρεία
Σε συζητήσεις με τραπεζικά ιδρύματα βρίσκεται η διοίκηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ,  για την αναχρηματοδότηση δανείων, ενώ στο πρώτο εξάμηνο και παρά την πανδημία πραγματοποίησε επενδύσεις άνω των 60 εκατ. ευρώ, αποκτώντας σύμφωνα με τη διοίκηση πλεονέκτημα έναντι πολλών ευρωπαίων ανταγωνιστών της.
Πιο αναλυτικά, στο πρώτο εξάμηνο του 2020, ο όμιλος πραγματοποίησε συνολικές εκροές για επενδύσεις ύψους 60,5 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων ποσό 51,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν την μητρική, ακολουθούμενη από 5,3 εκατ. ευρώ τη θυγατρική Sofia Med στην Βουλγαρία, 2 εκατ. ευρώ για τη θυγατρική Συμετάλ, 1,4 εκατ. ευρώ για τη θυγατρική Elval Colour, και 0,5 εκατ. ευρώ τις λοιπές θυγατρικές.
Από τις επενδύσεις της μητρικής, 47,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις επενδύσεις των γραμμών παραγωγής αλουμινίου της μητρικής στο πλαίσιο του ανακοινωθέντος επενδυτικού προγράμματος, ενώ 3,5 εκατ. ευρώ την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της παραγωγής χαλκοσωλήνων.
Παρά τους περιορισμούς στην παγκόσμια οικονομία, η υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε με μικρές καθυστερήσεις, και η απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων παραγωγής εν μέσω της πανδημίας, εξασφάλισε πλεονέκτημα έναντι πολλών ευρωπαίων ανταγωνιστών, σημειώνει η εταιρεία.
Η διαθεσιμότητα και οι τιμές των βασικών πρώτων υλών ακολουθούν και καθορίζονται από τη διεθνή αγορά και δεν επηρεάζονται από την εγχώρια κατάσταση σε κάποια μεμονωμένη χώρα.
Τα εκτεταμένα μέτρα όμως περιορισμού της κίνησης σε πολλές οικονομίες μείωσαν παροδικά την διαθεσιμότητα του σκραπ, ενώ διαταραχές παρατηρήθηκαν προσωρινά και στην διακίνηση των πρώτων υλών σε συγκεκριμένα κομβικά λιμάνια.
Αναφορικά με τη ρευστότητα, στις 30 Ιουνίου 2020, ο Όμιλος και η Εταιρεία διέθετε ποσό ύψους 32 εκατ. ευρώ και 19,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σε ρευστά διαθέσιμα καθώς και τις απαραίτητες εγκεκριμένες αλλά μη χρησιμοποιημένες δανειακές γραμμές, ώστε να μπορούν εύκολα να εξυπηρετούν τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.
Για τους σκοπούς των επενδύσεων ο Όμιλος και η Εταιρεία φροντίζουν για την λήψη πρόσθετων δανείων, όπου απαιτείται.
Επιπλέον, ο Όμιλος και η Εταιρεία πραγματοποιεί συζητήσεις με τις τράπεζες για την έγκαιρη αναχρηματοδότηση δανείων λήξης όταν και όπου χρειάζεται.
Πιο αναλυτική την 13.05.2020, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ  υπέγραψε ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με σκοπό την χρηματοδότηση για την κάλυψη τρεχουσών και ευρύτερων επιχειρηματικών αναγκών.
Το δάνειο είναι διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα παράτασης έως και δύο επιπλέον ετών.
Στις 30.06.2020, υπέγραψε ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ με την Εθνική Τράπεζα και την NBG BANK MALTA, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.
Το δάνειο είναι διάρκειας τριών ετών εξοφλητέο στην λήξη.
Στις 14.07.2020 υπέγραψε κοινό ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους 8,8 εκατ. ευρώ με τη  Eurobank, το οποίο θα κατευθυνθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.
Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών με δυνατότητα παράτασης δύο ετών.
Για τη λήψη των τραπεζικών και ομολογιακών δανείων έχουν συσταθεί υποθήκες συνολικής αξίας 663 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και 542 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται πως οι πωλήσεις στο εξάμηνο υποχώρησαν 8% και στα 998,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 7,5 εκατ. ευρώ από 19,5 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 61%.
Από τη δραστηριότητα στο χαλκό είχε μικρή ζημία ενώ από τη δραστηριότητα του αλουμινίου προήλθαν τα κέρδη.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS