Διάσταση απόψεων ΥΠΕΝ-ΡΑΕ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για τα τιμολόγια

Διάσταση απόψεων ΥΠΕΝ-ΡΑΕ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής για τα τιμολόγια
Η ΡΑΕ υπεραμύνεται των κατευθυντήριων γραμμών, ενώ αντίθετα το ΥΠΕΝ έχει καλέσει την Αρχή να γνωμοδοτήσει για προτεινόμενες αλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας
Την ασάφεια ως προς το καθεστώς που έχουν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια των ανταγωνιστικών χρεώσεων στα τιμολόγια χαμηλής τάσης, γεγονός για το οποίο έχουν υπάρξει έντονες αντιδράσεις από τη μεριά των προμηθευτών, φαίνεται να συμμερίζεται το ΥΠΕΝ.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές από τον κλάδο της προμήθειας, το υπουργείο εκτιμά πως η όποια σχετική ρύθμιση (αν κριθεί αναγκαίο να γίνει) θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω τροποποιήσεων στον Κώδικα Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, ο οποίος εκδίδεται με υπουργική απόφαση. Έτσι, έχει ζητήσει από την Αρχή να γνωμοδοτήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για αλλαγές που η ίδια θεωρεί απαραίτητες να γίνουν στον Κώδικα.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους της αγοράς, η Αρχή δείχνει να υπεραμύνεται της στάσης της. Έτσι, σε απαντητική της επιστολή σε μεγάλο «παίκτη» του κλάδου της προμήθειας, επισήμανε πως είναι επαρκής η «φόρμουλα» των κατευθυντήριων γραμμών, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμολογίων στη χαμηλή τάση.

Παρέμβαση του ΥΠΕΝ περιμένει η αγορά

Με αυτό τον τρόπο, η ΡΑΕ «απέκρουσε» τη διαμαρτυρία του προμηθευτή, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε στην επιστολή του ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει τυχόν μη συμμόρφωση μίας εταιρείας στις κατευθυντήριες γραμμές. Μία απάντηση που, σύμφωνα με τους κύκλους της προμήθειας, κάνει την αγορά να αναμένει νέα παρέμβαση από το ΥΠΕΝ, καθώς τουλάχιστον έως αυτή τη στιγμή φαίνεται πως «έπεσε στο κενό» η πρόσκλησή του στον Ρυθμιστή να εισηγηθεί τροποποιήσεις στον Κώδικα, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης της.
Υπενθυμίζεται ότι οι Κατευθυντήριες Γραμμές δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τη ΡΑΕ να συστήνει κατ' αρχάς στους προμηθευτές την παροχή τουλάχιστον ενός σταθερού τιμολογίου ανά κατηγορία πελατών χαμηλής τάσης. Επίσης, η Αρχή συστήνει την τυποποίηση των ρητρών αναπροσαρμογής, προτείνοντας συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, αλλά και την εφαρμογή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης αποκλειστικά στις συμβάσεις σταθερού τιμολογίου.

Αντιρρήσεις στις συστάσεις της ΡΑΕ

Όταν αφορά την υποδοχή των παραπάνω συστάσεων από την αγορά, αρκετές αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί για την τυποποίηση των ρητρών, και μάλιστα μέσω εντός συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου, με προμηθευτές να υποστηρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο υπερβαίνονται τα όρια της ελεύθερης τιμολόγησης.
Η συντριπτική πλειονότητα των «παικτών» της αγοράς (αν όχι όλοι) είναι επίσης αντίθετη στην εφαρμογή της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης μόνο στα σταθερά τιμολόγια. Όπως έχει γράψει το WorldEnergyNews, υποστηρίζουν πως με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, το μόνο που καταφέρνει η Αρχή είναι να επεμβαίνει παράλογα στην εμπορική στρατηγική που ασκούν οι προμηθευτές.
Σύμφωνα με τους προμηθευτές, η εμπορική πολιτική που ακολουθείται στον κλάδο (όπως συνέβη και νωρίτερα στις τηλεπικοινωνίες) είναι να προσφέρουν οι εταιρείες «κλειστά» συμβόλαια, συνδυάζοντάς τα με προνομιακές τιμές για τις υπηρεσίες τους, αλλά και διάφορες προωθητικές ενέργειες.
Ωστόσο, στην περίπτωση που ένας καταναλωτής αποχωρήσει πρόωρα, τότε αυτό το κόστος δεν θα επιμερισθεί στον χρόνο διάρκειας του συμβολαίου. Επομένως, αν δεν υπάρχει «πέναλτι» για να το αναπληρώσει, ο προμηθευτής δεν θα πάρει ποτέ πίσω το ποσό που δαπάνησε.

Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr
πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS