Goldman Sachs: Η νέα στρατηγική της Fed θα ευνοήσει το χρηματιστήριο

Goldman Sachs: Η νέα στρατηγική της Fed θα ευνοήσει το χρηματιστήριο
Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, οι επενδυτές που φοβούνται ότι ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα εξαϋλώσει τα κέρδη του χρηματιστηρίου δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν
Την άποψη πως η νέα στρατηγική που αναμένεται να θέσει σε εφαρμογή η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Federal Reserves - Fed) θα ευνοήσει την επενδυτική κοινότητα, μειώνοντας το ρίσκο, εξέφρασε η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, οι επενδυτές που φοβούνται ότι ο αυξανόμενος πληθωρισμός θα εξαϋλώσει τα κέρδη του χρηματιστηρίου δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν.
Και εξηγούν:
Το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ, η χαλαρή νομισματική πολιτική και η πιθανότητα για επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας έχουν ως αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες στην αγορά να ωθούν τον πληθωρισμό προς τα πάνω.
Η αύξηση των τιμών κυμαινόταν κάτω από τον στόχο 2% για χρόνια, προτού πέσει ακόμη χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η μεγαλύτερη ανησυχία μεταξύ των επενδυτών, λοιπόν, είναι μη επιστροφή του πληθωρισμού στο 2% - κάτι που θα μπορούσε να ωθήσει τα επιτόκια υψηλότερα και να επηρεάσει τις τιμές των μετοχών, δήλωσε η Goldman Sachs.
Ωστόσο, η τράπεζα αναμένει ότι η αναθεωρημένη στρατηγική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας - η οποία στοχεύει σε μέσο όρο 2% - θα χρησιμεύσει βραχυπρόθεσμα με ωφέλιμο τρόπο για τις μετοχές.
Πρώτον, ο ανακάμπτωv πληθωρισμός υποστηρίζει τις μετοχές αυξάνοντας τα κέρδη.
Η άνοδος των τιμών τροφοδοτεί την αύξηση εσόδων και υγιέστερα περιθώρια.
Τόσο οι μετοχές όσο και τα εμπορεύματα τείνουν να ξεπερνούν άλλα περιουσιακά στοιχεία όταν αυξάνεται το κόστος.
Αυτή η τάση, σε συνδυασμό με εκροές 222 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αμοιβαία κεφάλαια των ΗΠΑ και 855 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια στη χρηματαγορά, ωθούν το χρηματιστήριο προς τα πάνω, δήλωσε η Goldman:
«Εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να αυξάνεται, η στροφή προς τις μετοχές θα συνεχιστεί».
Η θετική επίδραση του πληθωρισμού δεν θα διαρκέσει για πάντα.
Μόλις επιτευχθεί ο στόχος του 2%, οι επενδυτές θα προσπαθήσουν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους.
Ωστόσο, ο νέος στόχος της Fed σηματοδοτεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αφήσουν τον πληθωρισμό να ανέβει πάνω από 2% για να αντισταθμίσει τις πρόσφατες περιόδους αδύναμης ανάπτυξης.
Δυσκολίες θα αντιμετωπίσει η αγορά όταν οι πληθωριστικές πιέσεις ενταθούν και ξεπεράσουν τον στόχο.
Η διατήρηση των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων έως το 2023 επίσης θα ενισχύσει τις τιμές των μετοχών.
Η διατήρηση ενός χαμηλού επιτοκιακού περιβάλλοντος θα διατηρήσει το κόστος δανεισμού σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Η Goldman Sachs αναμένει ότι η Fed θα συνεχίσει να αυξάνει το επιτόκιο αναφοράς έως το 2025, καθώς οι αναταράξεις στην αγορά εργασίας υποδηλώνουν ότι θα πάρει χρόνια μέχρις ότου η απασχόληση φτάσει σε προπανδημικά επίπεδα.
Ο πληθωρισμός δεν θα φτάσει εύκολα στον στόχο.
Η τράπεζα αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 1,48% φέτος πριν μειωθεί ελαφρώς στο 1,41% το 2021.
Η νέα στρατηγική της Fed απορροφά μεγάλο μέρος του επενδυτικού κινδύνου.
Δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs εξαρτώνται σημαντικά από τις μελλοντικές ταμειακές ροές, οι μεταβολές των επιτοκίων μπορεί να μειώσουν τις τιμές.
Το σχέδιο της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει τα επιτόκια χαμηλά για χρόνια μειώνει αυτόν τον κίνδυνο ειδικά για τις αναπτυξιακές μετοχές.
Η οικονομική ανάπτυξη είναι έτοιμη να επιταχυνθεί, καθώς οι ΗΠΑ εξέρχονται από την ύφεση.
Οι εταιρείες που βασίζονται περισσότερο στην οικονομική δραστηριότητα πιθανότατα θα δουν τα κέρδη να ανεβαίνουν στα προπανδημικά υψηλά επίπεδα.
Η επίδραση του πληθωρισμού στα ονομαστικά επιτόκια και οι τιμές των υλικών αναμένεται να βοηθήσουν τις μετοχές και τα εμπορεύματα ακόμη περισσότερο, καταλήγει η τράπεζα.

www.bankingnews

bankingnews.gr

BREAKING NEWS