Μερίδιο 5,9% στην ασφαλιστική αγορά «χτυπάει» η Ευρωπαϊκή Πίστη που ανακοίνωσε κέρδη 13,8 εκατ. ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2020

Μερίδιο 5,9% στην ασφαλιστική αγορά «χτυπάει» η Ευρωπαϊκή Πίστη που ανακοίνωσε κέρδη 13,8 εκατ. ευρώ για το 1ο εξάμηνο του 2020
Εφικτός είναι ο στόχος της αύξησης στο μερίδιο αγοράς στο 5,9% στο τέλος του έτους για τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Πίστης,
Εφικτός είναι ο στόχος της αύξησης στο μερίδιο αγοράς στο 5,9% στο τέλος του έτους για τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Πίστης, η οποία μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2002 αύξησε την παραγωγή της κατά 5,5% (με το σύνολο της αγοράς να κινείται πτωτικά), σημειώνοντας κέρδη προ φόρων 13,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14%.
Η πτώση της κερδοφορίας, οφείλετε επί το πλείστων στην διεθνή πτώση των αγορών ως αποτέλεσμα της πανδημίας, όπτως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου η ηγετική ομάδα της Ευρωπαϊκής Πίστης.
Ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Νίκος Χαλκιόπουλος σημείωσε ότι η καλή εικόνα του πρώτου εξαμήνου συνεχίστηκε και τους δύο επόμενους μήνες, καθώς η άνοδος που σημείωσε η παραγωγή διαμορφώθηκε στο +4,7% (από τα 134,9 στα 141,3 εκατ. ευρώ) τον Αύγουστο, με όλες τις βασικές κατηγορίες (κλάδος ζωής, αυτοκίνητο, λοιπές γενικές καλύψεις) να συμβάλλουν στη βελτίωση της συγκεκριμένης επίδοσης.
«Οι μέχρι τώρα επιδόσεις της εταιρείας μάς κάνουν να αισιοδοξούμε ότι στο σύνολο της φετινής χρονιάς είτε θα επιτύχουμε τους αρχικούς μας στόχους (μεταξύ άλλων αναφέρονταν σε άνοδο παραγωγής κατά 5,9%), είτε θα βρεθούμε πολύ κοντά σε αυτούς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της εισηγμένης κ. Στέφανος Βερζοβίτης.
Ο CEO του ασφαλιστικού Ομίλου κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος τόνισε ότι η αύξηση της παραγωγής και η υψηλή κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου αποτελούν απόδειξη της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Πίστης να προσαρμόζεται με επιτυχία στις εκάστοτε δυσμενείς συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος:
Επίσης ο κ. Γεωργακόπουλος, επεσήμανε τις κρίσεις που χτύπησαν τη χώρα και οι οποίες κατέδειξαν ότι η εταιρία, όχι μόνο προσαρμόστηκε στα δεδομένα αλλά τα υπερέβη και αυτό γιατί:
• Ενώ η εγχώρια παραγωγή από το 2009 έως και το 2019 υποχώρησε από τα 5,33 στα 4,07 δισ. ευρώ, κατά την ίδια περίοδο η Ευρωπαϊκή Πίστη αύξησε την παραγωγή της κατά 80%, από τα 117 στα 212 εκατ. ευρώ.
• Με την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων του ασφαλιστικού κλάδου να διευρύνεται από το 6,1% του 2009 στο 9,6% πέρυσι, οι αντίστοιχες επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Πίστης ήταν 9,2% και 15,8%.
• Το ενεργητικό της ασφαλιστικής αγοράς αυξήθηκε κατά την περίοδο 2009-2019 κατά 143% με το 100% να προέρχεται από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πίστη, το ενεργητικό της διευρύνθηκε κατά 254%, χωρίς να έχει μεσολαβήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
• Τα μερίσματα που διένειμε η Ευρωπαϊκή Πίστη κατά την τελευταία πενταετία προσέγγισαν τα 18 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 5,5% και ανήλθαν σε 113,1 εκ. ευρώ, έναντι 107,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση ύψους 5,2% των Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 106,5 εκ. ευρώ, έναντι 101,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε σύγκριση με την υποχώρηση της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς κατά 4,5% περίπου την αντίστοιχη περίοδο.
Το μερίδιο που κατέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά για το Α΄ εξάμηνο 2020, ανέρχεται σε 5,5%, έναντι 5,1% το Α' εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς στον Κλάδο Ζωής διαμορφώθηκε σε 3,8%, έναντι 3,3% το A' εξάμηνο του 2019 ενώ το μερίδιο αγοράς στους Κλάδους Ζημιών υπολογίζεται αυξημένο σε 6,9%, από 6,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 13,8 εκ. ευρώ, έναντι 16,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Το αποτέλεσμα Ασφαλιστικών Εργασιών διαμορφώθηκε σε 24,6 εκ. ευρώ, έναντι των 26,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, εμφανίζοντας υποχώρηση κατά 7,5%, η οποία αντανακλά τη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων, ως απόρροια της Covid-19 στις διεθνείς και εγχώριες χρηματαγορές.
Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Αυτοκινήτων ανήλθαν στα 16,3 εκ. ευρώ, από τα 9,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 81,3%, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων και τη μείωση των ζημιών.
Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής ανήλθαν στα 2,3 εκ. ευρώ, από τα 11,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η υποχώρηση ύψους 79,6% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πληρωθεισών αποζημιώσεων κατά 2,9 εκ. ευρώ, καθώς και στη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων κατά 6,9 εκ. ευρώ, αποτέλεσμα της επίδρασης της Covid-19 στις διεθνείς χρηματαγορές.
Τα κέρδη ασφαλίσεων των Λοιπών Γενικών Κλάδων ανήλθαν στα 6,0 εκ. ευρώ, από τα 6,5 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 6,9%, κυρίως λόγω της αύξησης των αντασφαλίστρων κατά 1,3 εκ. ευρώ, καθώς και της αύξησης των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 0,7 εκ. ευρώ.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατέγραψε οριακή μείωση ύψους 1,0%, ανερχόμενο σε 139,8 εκ. ευρώ στο τέλος του A' εξαμήνου από 141,2 εκ. ευρώ στο τέλος του 2019, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καθαρή κερδοφορία ύψους 10,3 εκ. ευρώ, στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους 6,6 εκ. ευρώ, στο κόστος αγοράς Ιδίων Μετοχών ύψους 1,3 εκ. ευρώ και στη ζημιά από αποτίμηση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου κατά 4,0 εκ. ευρώ
Τα Μαθηματικά Αποθέματα και οι Τεχνικές Προβλέψεις ανήλθαν σε 300,1 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8%, έναντι 302,6 εκ. ευρώ την 31/12/2019.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS