Η πορεία της MIG είναι προδιαγεγραμμένη – Η μείωση στα 185 εκατ στα κεφάλαια της μητρικής και οι ζημίες -194 εκατ τι δείχνουν;

Η πορεία της MIG είναι προδιαγεγραμμένη – Η μείωση στα 185 εκατ στα κεφάλαια της μητρικής και οι ζημίες -194 εκατ τι δείχνουν;
H MIG προχώρησε σε απομείωση στην Vivartia ύψους 159,25 εκατ ευρώ
Η Marfin Investment Group ή MIG η εταιρία συμμετοχών περνάει μια πολύ κρίσιμη περίοδο.
Στο α΄ 6μηνο του 2020 σε επίπεδο ομίλου εμφάνισε ζημίες 97,76 εκατ ευρώ και τα κεφάλαια μειώθηκαν από 337 εκατ σε 219 εκατ ευρώ.
Σε επίπεδο μητρικής εμφάνισε ζημίες 194,361 εκατ ευρώ στο α΄ 6μηνο του 2020 και τα κεφάλαια από 380 εκατ μειώθηκαν στα 185 εκατ ευρώ.
Η διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 προχώρησε σε έλεγχο απομείωσης των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις.
Σε επίπεδο εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων το συνολικό ποσό απομείωσης ανήλθε σε 178,644 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά σε απομειώσεις επενδύσεων σε θυγατρικές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και αναλύεται ως εξής:
1)ποσό 159,259 εκατ. στην Vivartia,
2)ποσό 10,813 εκατ. στην Singular Logic και
3)ποσό 8,572 εκατ. στην RKB.
Όλα αυτά δεν αποτελούν έκπληξη, καθώς η μεγάλη μείωση των κεφαλαίων ήταν προδιαγεγραμμένη.
Η πώληση της Vivartia στην MIG έναντι 175 εκατ και επακόλουθη αύξηση 25 με 30 εκατ στην εστίαση σε συνδυασμό με την απομείωση 159 εκατ ευρώ από την Vivartia διαμορφώνει… μια προεξοφλημένη πορεία.
Η πώληση της Vivartia από την MIG στο αμερικανικό fund CVC θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο την Marfin Investment Group.
Ήδη η μετοχή έχει υποχωρήσει στα 0,0240 ευρώ με τον όγκο καθημερινά να είναι αυξημένος συν τοις άλλοις και γιατί υπάρχει και πληθώρα μετοχών.

Τι πρόκειται να συμβεί;

Κατά την άποψη μας η διοίκηση Παπανικολάου στην MIG κάνει ότι είναι εφικτό ώστε να ισορροπήσει μεταξύ της πίεσης της Πειραιώς να μειωθεί ο δανεισμός που ανέρχεται σε όρους MIG στα 551 εκατ και σε επίπεδο ομίλου – θυγατρικών 1,445 δισεκ. ευρώ.
Η πώληση της Vivartia δεν είναι καλή εξέλιξη για την MIG αλλά από την άλλη είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.
Η MIG θα παραμείνει μόνο με την Attica Group την ακτοπλοϊκή εταιρία έως ότου πουληθεί και αυτή.
Με βάση λοιπόν τις εξελίξεις που θα λάβουν χώρα τους επόμενους μήνες
-Η μετοχή της MIG θα βρεθεί στα 0,010 ευρώ από 0,024 ευρώ που βρίσκεται και 0,13 ευρώ που βρισκόταν τον Φεβρουάριο 2020.
 
-Σε κάποιο βάθος μηνών είναι πιθανό ότι η MIG θα παραμείνει κέλυφος καθώς η πώληση της Attica Group θα σηματοδοτήσει και την παύση λειτουργίας της MIG

Δυστυχώς το όνειρο του Ανδρέα Βγενόπουλου θα σβήσει αυτή είναι η προδιαγεγραμμένη πορεία.
Γνωρίζοντας προσωπικά τους αγώνες που είχε δώσει ο αείμνηστος Βγενόπουλος σίγουρα είναι μια δυσάρεστη πορεία αλλά η MIG σε βάθος κάποιων μηνών θα περάσει στην ιστορία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS