Στη σύνθεση του «Δείκτη Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς» η Cairro Mezz - Αλλαγή στη σύνθεση των Δεικτών του ΧA

Στη σύνθεση του «Δείκτη Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς» η Cairro Mezz  - Αλλαγή στη σύνθεση των Δεικτών του ΧA
Στη σύνθεση του «Δείκτη Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς» η Cairro Mezz 
Σε συνέχεια της έναρξης διαπραγμάτευσης από τη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 των μετοχών της εταιρείας «CAIRO MEZZ PLC» στην Εναλλακτική Αγορά και στον κλάδο «Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες» οι μετοχές της εταιρείας θα εισαχθούν στην σύνθεση του «Δείκτη Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.» από τη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 με συντελεστή στάθμισης 100%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS