Ατομικές οι 8 στις 10 επιχειρήσεις αντασφάλισης με μέσο ετήσιο καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ

Ατομικές οι 8 στις 10 επιχειρήσεις αντασφάλισης με μέσο ετήσιο καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ
Ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου χαιρέτισε το επίτευγμα της 1ης κλαδικής μελέτης
Οκτώ στις 10 επιχειρήσεις στον κλάδο της αντασφαλιστικής αγοράς είναι ατομικές και το μέσο καθαρό ετήσιο εισόδημα ανέρχεται στα 15.000 ευρώ, όπως προκύπτει από έρευνα της  ICAP για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με την της 1η μελέτη για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που παρουσιάστηκε διαδικτυακά σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ελέγχουν σημαντικό μερίδιο της ελληνικής ασφαλιστικής παραγωγής, ενώ στον κλάδο  δραστηριοποιούνται οργανωμένες και καταξιωμένες επιχειρήσεις, με μακρόχρονη εμπειρία και γνώση της ασφαλιστικής αγοράς.
Σχετικά με τον αριθμό των φορολογικών δηλώσεων ανά νομική μορφή ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 88,1% αφορά δηλώσεις προσωπικών επιχειρήσεων – φυσικών προσώπων. Από νομικά πρόσωπα προέρχεται το υπόλοιπο 11,9% των δηλώσεων.
Την παρουσίαση της μελέτης, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τους επαγγελματίες, χαιρέτισαν ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Γ. Ζαββός και ο ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή κ. Π. Σταμπουλίδης, οι οποίοι αναγνώρισαν την σημασία της ιδιωτικής ασφάλιση για την ελληνική οικονομία, ανακοίνωσαν πρωτοβουλίες και εξήραν τις προσπάθειες του ΕΕΑ και του Προέδρου κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου  για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση αλλά και για τις ουσιαστικές παρεμβάσεις του όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. 
Όπως υπογράμμισαν στις τοποθετήσεις τους, οι πρωτοβουλίες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και οι προτάσεις που κατέθετε το δύσκολο διάστημα της πανδημίας συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση των τελικών κυβερνητικών αποφάσεων και βοήθησαν σημαντικά όχι μόνο τους επαγγελματίες του κλάδου αλλά την επιχειρηματικότητα συνολικά.  
και τόνισε την καθοριστική σημασία που έχει για τον κλάδο και την μελλοντική του πορεία. 

Στα δυνατά σημεία του κλάδου η έρευνα καταγράφει τις νέες τεχνολογίες (διαδίκτυο κλπ.), καθώς επίσης:
▪ Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του εθνικού συστήματος υγειονομικής και ασφαλιστικής περίθαλψης. 
Τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρείες. Τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης κ.α. 
Αξιολογώντας τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σήμερα, «η απουσία ισχυρών φορολογικών κινήτρων για ασφάλειες ζωής» αποτελεί είτε πολύ σημαντικό είτε πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα για το 95,2% των εταιρειών. 
Επίσης, «η υψηλή φορολογία» αποτελεί είτε πολύ σημαντικό είτε πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα σε ποσοστό 79,1%. Γενικά δεν παρατηρείται διάσταση απόψεων σε σχέση με τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μεταξύ διαμεσολαβούντων φυσικών προσώπων και εταιρειών. Η υψηλή φορολογία, η απουσία φορολογικών κινήτρων για ασφάλειες ζωής και η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση του πληθυσμού αξιολογούνται ως τα μείζονα προβλήματα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 
Από τα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτουν –μεταξύ άλλων- χρήσιμα στοιχεία για το θέμα των εισοδημάτων του κλάδου αλλά και του υψηλού μορφωτικού επιπέδου που διαθέτουν οι επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα:

-Το 50% των επαγγελματιών του κλάδου έχει εισόδημα έως 15.000 ευρώ
-Οι μισοί επαγγελματίες είναι ηλικίας 30 έως 45 ετών
-Πάνω από το 70% των επαγγελματιών του κλάδου έχει ανώτατες και ανώτερες σπουδές, δείγμα του υψηλού μορφωτικού επιπέδου των διαμεσολαβητών
-Περίπου οι μισοί επαγγελματίες λειτουργούν εκπροσωπώντας μόνο μία ασφαλιστική εταιρεία

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS