ΔΕΗ: «Φρένο» στην απελευθέρωση της αγοράς ρεύματος από ρυθμίσεις της ΡΑΕ στον Μηχανισμό Παρακολούθησης

ΔΕΗ: «Φρένο» στην απελευθέρωση της αγοράς ρεύματος από ρυθμίσεις της ΡΑΕ στον Μηχανισμό Παρακολούθησης
Οι προβλέψεις της ΡΑΕ για ex ante κανονιστικές παρεμβάσεις και προεπιλεγμένες ενεργειακές προσφορές, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, βάζουν ανάχωμα στην ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών
Ο Μηχανισμός Παρακολούθησης και Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών, που εισηγείται η ΡΑΕ, περιλαμβάνει προβλέψεις οι οποίες θα εμποδίζουν την ελεύθερη διαμόρφωση των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος, και θα διαφοροποιήσουν το εγχώριο Χρηματιστήριο Ενέργειας από τις αγορές των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών.
Αυτό σημειώνουν πηγές της ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι αν και είναι προφανώς απαραίτητος ένας τέτοιος Μηχανισμός, στην εισήγηση της Αρχής υπάρχουν ρυθμίσεις που στην πράξη θα περιορίσουν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία στοχεύει να επιφέρει το Target Model. Κι αυτό γιατί εισάγουν άκαμπτα όρια στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία θα μπορεί να διαχειρίζεται τις μονάδες της, αλλά και να υποβάλει προσφορές.
Μία βασική ένσταση της ΔΕΗ αφορά το «παράθυρο» που ανοίγει μέσω του Μηχανισμού η ΡΑΕ, για την επιβολή εκ των προτέρων (ex ante) μηχανισμών για την αντιμετώπιση αντι-ανταγωνιστικών συμπεριφορών στην αγορά. Επίσης, στο στόχαστρο της εταιρείας μπαίνει η πρόβλεψη για τον έλεγχο των στρατηγικών των ηλεκτροπαραγωγών με τον προσδιορισμό «προεπιλεγμένων ενεργειακών προσφορών» (Default Energy Bids, DEBs).

Αδυναμία σύγκλισης με τις όμορες αγορές

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, οι δύο παραπάνω ρυθμίσεις θα εισαγάγουν νέες στρεβλώσεις στις καινούριες χονδρεμπορικές αγορές, περιορίζοντας τα οφέλη τους στη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προς την ίδια κατεύθυνση θα οδηγήσει και η αδυναμία σύγκλισης των εγχώριων τιμών με αυτές των αγορών των όμορων κρατών, με δεδομένο ότι σε αυτές δεν υπάρχει πρόβλεψη για ex ante μηχανισμούς.
Στην εισήγηση της ΡΑΕ, η συγκεκριμένη πρόβλεψη αναφέρεται ουσιαστικά ως προληπτικό μέτρο για τη μη επανάληψη αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, κατά την υποβολή προσφορών στις αγορές. «Προσδιορίζοντας τον τύπο και το ύψους της κύρωσης στην περίπτωση ορισμένων τέτοιων πρακτικών, η πιθανή ενσωμάτωση της κύρωσης σε μία ex-ante κανονιστική ρύθμιση, με τη μορφή προστίμων μη συμμόρφωσης σε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, θα αποτρέψει πιθανές καταχρηστικές συμπεριφορές στην αγορά», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην εισήγηση.

Περιορισμοί στην εμπορική αξιοποίηση των μονάδων

Με βάση ωστόσο τους κύκλους της εταιρείας, μία τέτοια δυνατότητα αντίκειται στη λογική στην οποία έχει δομηθεί η αρχιτεκτονική των νέων αγορών, με βάση την οποία η αγορά εποπτεύεται για τυχόν καταχρηστικές συμπεριφορές, ώστε να αντιμετωπισθούν με κυρώσεις αφότου εντοπισθούν.
Αντίθετα, με τις εκ των προτέρων κανονιστικές παρεμβάσεις ανοίγει ο δρόμος για την εισαγωγή μηχανισμών που θα εμποδίζουν την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών. Επίσης, η λόγική της πρόληψης δηλώνει ότι, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, αν λόγω μεγέθους ένας «παίκτης» μπορεί να ασκήσει καταχρηστική συμπεριφορά, τότε είναι δεδομένο πως θα την εφαρμόσει και στην πράξη.
Όσον αφορά την πρόβλεψη για τις προεπιλεγμένες ενεργειακές προσφορών, έναντι των οποίων θα συγκρίνεται η στρατηγική των ηλεκτροπαραγωγών, οι πηγές της ΔΕΗ επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο μέτρο εισάγει περιορισμούς που δεν θα επιτρέπουν στην εταιρεία να διαχειριστεί με τον καλύτερο εμπορικά τρόπο τις μονάδες της.
Ως ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρουν τις θερμοηλεκτρικές μονάδες, για τις οποίες είναι πιθανό να υπάρξουν περιπτώσεις που θα είναι προτιμότερο οικονομικά να συνεχίσουν να λειτουργούν δίνοντας χαμηλότερες προσφορές, από το κόστος να τεθούν εκτός λειτουργίας και να επανεκκινηθούν στη συνέχεια. Το ίδιο ισχύει και για μονάδες που υποστηρίζουν τη διαχείριση τηλεθερμάνσεων, και οι οποίες επομένως δεν λειτουργούν αποκλειστικά με όρους αγοράς.

Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr
πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS