Πτώση 8,6% τον Σεπτέμβριο του 2020 στον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Πτώση 8,6% τον Σεπτέμβριο του 2020 στον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία
Πτώση 8,6% τον Σεπτέμβριο στον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), τον Σεπτέμβριο 2020 παρουσίασε πτώση 8,6% έναντι κάμψης 2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2019 με το 2018.
Ο Γενικός Δείκτης τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2020, παρουσίασε μείωση 0,8% έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2019.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2019 - Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2018 - Σεπτεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 5,2% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS