Τελευταία Νέα
Οικονομία

Επιτροπή Πισσαρίδη: Οροφή στα 1.200 ευρώ στο επίδομα ανεργίας και ενοποίηση προνοιακών επιδομάτων

Επιτροπή Πισσαρίδη: Οροφή στα 1.200 ευρώ στο επίδομα ανεργίας και ενοποίηση προνοιακών επιδομάτων
Το ύψος του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ προτείνεται να αποσυνδεθεί από τον κατώτατο μισθό και να πάψει να είναι σταθερό
Αύξηση των επιδομάτων ανεργίας με οροφή τα 1.200 ευρώ, κατάργηση της σύναψης κατώτερου μισθού από εργοδότες και ΓΣΕΕ και ενοποίηση των προνοιακών επιδομάτων, είναι μερικές από τις προτάσεις του πορίσματος Πισσαρίδη για την αύξηση της απασχόλησης και την καλύτερη διαχείριση των προτάσεων.
Το ύψος του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ προτείνεται να αποσυνδεθεί από τον κατώτατο μισθό και να πάψει να είναι σταθερό, αλλά να αποτελεί το 55% του μέσου μηνιαίου μισθού του ανέργου στα προηγούμενα 3 έτη με ανώτατο όριο επιδόματος τα 1200 ευρώ.
Η διάρκεια του αυξημένου επιδόματος να είναι στους έξι μήνες, αντί για δώδεκα  και να πληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο άνεργος αναζητά ενεργά εργασία ή συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης.
Όσον αφορά την κατάρτιση των ανέργων η επιτροπή προτείνει μετά από έξι μήνες που ο ΟΑΕΔ θα βοηθά στην αναζήτηση εργασίας, να προχωράει στην κατάρτιση τους μέσω προγραμμάτων από ιδιωτικά κέντρα που προσφέρουν υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης, τα οποία θα προσφέρουν θεωρητική εξάμηνη παρακολούθηση και πρακτική άσκηση στη συνέχεια.
Η κατάρτιση χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους.
Η αποζημίωση των κέντρων κατάρτισης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα εξαρτάται από την ολοκλήρωση από τον εκπαιδευόμενο διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας.
Οι άνεργοι κατά την διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης θα λαμβάνουν επίσης ένα ποσό έναντι του κόστους διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης, ενώ επειδή η πληρωμή των κέντρων κατάρτισης γίνεται με βάση τα αποτελέσματα που αυτά επιτυγχάνουν, τα κέντρα θα πρέπει να αξιολογούν εάν οι καταρτιζόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα και να επιλέγουν αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν.

Ενοποίηση επιδομάτων

1. Ενοποίηση όλων των επιδομάτων, ώστε να δημιουργηθεί μία ενιαία ψηφιακή πύλη πρόσβασης.
Εκεί θα τηρείται ιστορικό για κάθε δικαιούχο. Εξαιρούνται από τη διαδικασία ενοποίησης μόνο το επίδομα ανεργίας, το επίδομα αναπηρίας και το στεγαστικό επίδομα που καταβάλλεται σε οφειλέτες οι οποίοι είναι οικονομικά αδύναμοι.
2. Δημιουργείται το επίδομα εργασίας. Θα συνδέεται με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
Βασικός του στόχος θα είναι η επαναφορά των δικαιούχων στην αγορά εργασίας.
Επίσης, εκτιμάται ότι θα καταπολεμάται με αυτό τον τρόπο η αδήλωτη εργασία.
3. Απαιτείται αναθεώρηση των νόμων για της άδειες μητρότητας (άδεια τοκετού και λοχείας, ειδική εξάμηνη άδεια μετά την άδεια τοκετού, άδεια φροντίδας παιδιού).  Η μεταρρύθμιση πρέπει να έχει τους παρακάτω στόχους:
- Μεταφορά του μισθολογικού κόστους των αδειών από τις επιχειρήσεις στο κράτος για να μειωθούν τα αντικίνητρα στην πρόσληψη των γυναικών.
Αυτό συνιστά κομβικό σημείο καθώς το ισχύον σύστημα ουσιαστικά τιμωρεί (επιβάλλει κόστος) στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία.
Η απομάκρυνση του αντικινήτρου αυτού πρέπει να συνιστά προτεραιότητα.
- Σύστημα πατρικής άδειας παρόμοιο με αυτό των γυναικών ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των ανδρών στην ανατροφή των παιδιών τους και η αγορά εργασίας να τους αντιμετωπίζει το ίδιο με τις γυναίκες.
- Ευελιξία στο πότε μια γυναίκα θα ξεκινήσει και θα τελειώσει την άδεια τοκετού χωρίς συγκεκριμένους περιορισμούς από το κράτος.  
-Εξίσωση των παροχών άδειας μητρότητας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός  θα πρέπει να καθορίζεται με οικονομικά ορθολογικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέρονται των εχόντων εργασία αλλά και των ανέργων. Οι αλλαγές που νομοθετήθηκαν το 2014, οι οποίες προβλέπουν ένα κατώτατο μισθό που καθορίζεται από το κράτος αντί μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων. Ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να αποφασίζεται από ένα Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων με τριετή θητεία (ώστε να μη συμπίπτει απαραίτητα με τον πολιτικό κύκλο μιας κυβέρνησης).   

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης