Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Quest Συμμετοχών: Προς έκτακτη διανομή 0,30 ευρώ – Ισχυρή η ρευστότητα του ομίλου

Quest Συμμετοχών: Προς έκτακτη διανομή 0,30 ευρώ – Ισχυρή η ρευστότητα του ομίλου
Η πορεία συνολικά του 2020 θα είναι καλύτερη από το 2019 και σε επίπεδο πωλήσεων αλλά και σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας
Αισιόδοξη για το σύνολο της χρήσης εμφανίστηκε η διοίκηση της Quest Συμμετοχών κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την ενημέρωση των αναλυτών αναφορικά με τα αποτελέσματα εννεαμήνου.
Η πορεία συνολικά του 2020 θα είναι καλύτερη από το 2019 και σε επίπεδο πωλήσεων αλλά και σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας.
Η μερισματική πολιτική θα βελτιωθεί επίσης στη φετινή χρήση και με έκτακτη διανομή 0,30 ευρώ ανά μετοχή πιθανότατα μέσα στο τέταρτο τρίμηνο.
Υπενθυμίζεται πως κατά το Γ’ τρίμηνο η μητρική εταιρεία Quest Συμμετοχών προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ποσού 5,89 ευρώ ανά μετοχή, κίνηση που επιτρέπει την βελτίωση της κεφαλαιακής της βάσης και τη διευκόλυνση της μελλοντικής διανομής κερδών προς τους μετόχους της.
Η ως άνω κεφαλαιοποίηση προκάλεσε μια έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ύψους 11,1 εκατ. ευρώ με ισόποση επίδραση στα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας.
 
Οι προοπτικές ανά κλάδο

Στον κλάδο χονδρικής και  λιανικής πώλησης προϊόντων τεχνολογίας η καθυστέρηση του iphone 12 θα επηρεάσει την αύξηση των πωλήσεων, αλλά τα αποτελέσματα για το σύνολο του 2020 θα είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με αυτά του 2019.
Στον κλάδο πληροφορικής σημειώνεται πως τα αποτελέσματα δεν έχουν επηρεαστεί από την πανδημία και θα είναι καλύτερα από αυτά του 2019.
Για την ACS σημειώθηκε πως η πανδημία αύξησε τη ζήτηση για ταχυδρομικές υπηρεσίες και έφεραν αύξηση εσόδων.
Το δεύτερο lockdown ίσως φέρει αύξηση έκτακτων εξόδων λόγω του μεγάλου όγκου υπηρεσιών από επιχειρήσεις προς καταναλωτές όπως έγινε και τον περασμένο Απρίλιο και Μάιο.
Οι πωλήσεις για το σύνολο της χρήσης θα είναι αυξημένες αλλά τα περιθώρια κερδών προ φόρων μάλλον θα πιεστούν.
Το νέο αυτοματοποιημένο κέντρο διαλογής θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2021, ενώ οι επενδύσεις τους επόμενους 24 μήνες θα ανέλθουν στα 25 εκατ. ευρώ.
Για την Cardlink το lockdown επηρεάζει την εταιρεία και μάλλον το σύνολο τη χρήσης θα έχει την πορεία του εννεαμήνου.
Οι προοπτικές μακροπρόθεσμα είναι θετικές καθώς λόγω της πανδημίας οι συνήθειες των καταναλωτών ευνοούν τη χρήση καρτών και για το 2021 αναμένεται βελτίωση πωλήσεων και κερδοφορίας.
Στον τομέα ενέργειας δεν υπάρχει επίδραση και τα αποτελέσματα θα είναι βελτιωμένα.

Ράλι πωλήσεων
 
Έτσι συνολικά η διοίκηση αναμένει πως ο όμιλος θα βελτιώσει τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία σε σύγκριση με το 2019 και είναι πιθανό οι πωλήσεις να εμφανίσουν μεγαλύτερη αύξηση έναντι των κερδών όπως φαίνεται και στο εννεάμηνο.
Ωστόσο, είναι δύσκολο να γίνουν ακριβείς εκτιμήσεις καθώς είναι σε εξέλιξη το δεύτερο lockdown, το οποίο μπορεί να παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Η ρευστότητα του ομίλου (περίπου 150 εκατ. ευρώ σε μετρητά και γραμμές χρηματοδότησης) είναι ισχυρή και ικανή να αντέξει περαιτέρω δυσκολίες καθώς και να υποστηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης.
Η μερισματική πολιτική θα βελτιωθεί περαιτέρω το 2020 με πρόσθετη διανομή μετρητών 0,30 ευρώ ανά μετοχή πιθανότατα και μέσα στο τέταρτο τρίμηνο.
Ο καθαρός δανεισμός ήταν στα 11,9 εκατ. ευρώ στο τέλος εννεαμήνου, αλλά αναμένεται να μειωθεί στο τέταρτο τρίμηνο όπως γίνεται παραδοσιακά, αλλά σε μικρότερο βαθμό, λόγω επενδύσεων αλλά και μερίσματος.
Η διοίκηση περιμένει να είναι σχεδόν μηδενικός ή οριακά αρνητικός.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης