Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Τι απαντά στο ΒΝ η Chipita για τη Νίκας και το ζήτημα με το 1,5 εκατ. που δόθηκε ως δάνειο

tags :
Τι απαντά στο ΒΝ η Chipita για τη Νίκας και το ζήτημα με το 1,5 εκατ. που δόθηκε ως δάνειο
Σκοπός του 1,5 εκατ. ευρώ από τη μητρική εταιρεία προς την ΝΙΚΑΣ ήταν η κάλυψη των αναγκών της έως την έγκριση του Ομολογιακού Δανείου και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ
Εξηγήσεις σχετικά με το δανεισμό του ποσού του 1,5  εκατ. προς την εταιρεία ΝΙΚΑΣ από την μητρική της εταιρεία CHIPITA, έδωσε η τελευταία, σε απάντηση στο άρθρο του bankingnews.gr για τη συγκεκριμένη οικονομική συναλλαγή.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Chipita, σκοπός του ποσού από τη μητρική εταιρεία προς την ΝΙΚΑΣ ήταν η κάλυψη των αναγκών της έως την έγκριση του Ομολογιακού Δανείου και την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχική Κεφαλαίου.
Η μητρική εταιρεία έκρινε ότι δεν έπρεπε να επιβαρύνει τη ΝΙΚΑΣ με επιπλέον Χρηματοοικονομικά κόστη.
Θα θέλαμε επιπλέον να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το ΔΛΠ 10 παρ. 21, η συγκεκριμένη οικονομική συναλλαγή αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού της 30/06/2020 που δεν θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις που παίρνουν οι χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων.
Για το λόγο αυτό δεν αναφέρθηκε διακριτικά στα μεταγενέστερα, μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού της 30/06/2020, γεγονότα.
Τονίζουμε ότι το περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων και του Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου διέπονται από διαφορετικά πρότυπα και Αρχές ως προς το περιεχόμενό τους και εκδόθηκαν σε διαφορετική χρονική στιγμή.
Επιπλέον, στις οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2020 η υποχρέωση της ΝΙΚΑΣ σωστά ταξινομήθηκε στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις γιατί υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση της μητρικής εταιρείας ότι δεν θα ζητήσει την επιστροφή του ποσού των €11,6  εκατ. πριν την 30/06/2021.
Διευκρινίζουμε ότι η μητρική εταιρεία δεν ζήτησε την επιστροφή του δανείου.
Η ΝΙΚΑΣ έχοντας επαρκή ρευστότητα μετά την είσπραξη του Κοινού Ομολογιακού Δανείου των €10 εκατ. τον Αύγουστο του 2020 αποφάσισε να αποπληρώσει το ποσό των €5  εκατ. και το οποίο αποτυπώθηκε στα μεταγενέστερα στοιχεία του ισολογισμού της 30/06/2020.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι η εταιρεία ΝΙΚΑΣ τηρεί πλήρως όσα επιβάλει η Φορολογική Νομοθεσία και έχει καταβληθεί το αναλογούν Χαρτόσημο για το σύνολο των αναφερόμενων συναλλαγών.

Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα του bankingnews.gr

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης