Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Με τιμή 3,48 ευρώ ξεκινάει σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της Interlife

tags :
Με τιμή 3,48 ευρώ ξεκινάει σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της Interlife
Μετά από 3,5 χρόνια πραγματοποιείται νέα εισαγωγή στο ΧΑ
Σχετικά Άρθρα

Ξεκινάει σήμερα (26/1) η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 18.567.912 μετοχών της Interlife.
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών είναι 3,48 ευρώ.
Σημειώνεται πως κατά τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης στο ΧΑ και το ΧΑΚ τα όρια διακύμανσης της μετοχής θα είναι ελεύθερα.
Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στη Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στη μη Ρυθμιζόμενη (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).
Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή εταιρείας στο ΧΑ μετά από σχεδόν 3,5 χρόνια.
Στο διάστημα αυτό συνεχίστηκε η έξοδος εταιρειών περιορίζοντας τις επιλογές των επενδυτών αλλά και την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ.
Πρόσφατα σε εκδήλωση για τον κλάδο πληροφορικής, εκφράστηκε η πεποίθηση και από το σύνδεσμο του κλάδου και από τη διοίκηση του ΧΑ, πως τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν αρκετές νέες εισαγωγές από εταιρείες.
H Interlife εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 έσοδα 24,6 εκατ. ευρώ από 41,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και κέρδη μετά από φόρους 882 χιλ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ.
Το 2019 είχε καθαρά κέρδη 18,8 εκατ. ευρώ, το 2018 6,7 εκατ. ευρώ και το 2017 14,7 εκατ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020, λόγω της πανδημίας COVID-19 και της σημαντικής υποχώρησης των αξιών στην εγχώρια αλλά και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες ύψους 8,17 εκατ. ευρώ (ζημίες 1,2 εκατ. από ομόλογα, ζημίες 0,5 εκατ. από μετοχές και ζημίες 6,5 εκατ. από μερίδια ΑΚ) έναντι κερδών 11,3 εκατ. του πρώτου Εξαμήνου του 2019.
Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2020 ήταν στα 95 εκατ. ευρώ.
Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου το σύνολο των χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας είχε επενδυθεί: Σε ομόλογο 73 εκατ. ευρώ, σε μετοχές 8 εκατ. ευρώ, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 56,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν στα 49,1 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.
Η σύγκριση των μεγεθών της ελληνικής με την ευρωπαϊκή (επιχειρήσεις από τις χώρες-μέλη της Insurance Europe) ασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για το 2018, έχει ως εξής: Τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα είναι 377 ευρώ (175 ευρώ για τις ασφαλίσεις Ζωής και 202 ευρώ για τις ασφαλίσεις Ζημιών ) για την Ελλάδα έναντι 2.170 ευρώ (1.264 ευρώ για τις ασφαλίσεις Ζωής, 232 ευρώ για τις ασφαλίσεις Υγείας και 673 ευρώ των ασφαλίσεων κατά ζημιών αυτοκινήτων και περιουσίας) στην Ευρωπαϊκή Αγορά.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αποτελεί το 2,25% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 7,45% στην Ευρωπαϊκή Αγορά.
Το σύνολο των επενδύσεων επί του ΑΕΠ αποτελεί το 7,7% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 58% στην ευρωπαϊκή Αγορά.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης