Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Τι συμβαίνει (;) με τη σύμβαση ΟΛΠ - Ελληνικού Δημοσίου;

Τι συμβαίνει (;) με τη σύμβαση ΟΛΠ - Ελληνικού Δημοσίου;
Η σχέση με το ΙΚΑ και αύξηση αμοιβών ΔΣ 33% σε χρονιά Covid

Τι συμβαίνει τελικά με τον ΟΛΠ.
Γίνονται οι επενδύσεις που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης στους χρόνους προβλέπει η σύμβασης;
Ειδικότερα με βάση την σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε την 24η Ιουνίου 2016 μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου απορρέει η υποχρέωση για επενδύσεις σε έργα εντός του Λιμένα για την επόμενη πενταετία ύψους ποσού 293,8 εκατ.
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, έχουν διενεργηθεί υποχρεωτικές επενδύσεις ποσού 83 εκατ. οι οποίες αναλύονται ως εξής σε ολοκληρωμένες επενδύσεις ποσό 59,3 εκατ. (31η Δεκεμβρίου 2019: 54,1 εκατ.), πάγια υπό εκτέλεση ποσό των 18,6 εκατ. (31η Δεκεμβρίου 2019: 7 εκατ.) καθώς και προκαταβολή ποσού 5,1 εκατ. (2019: € 0 εκατ.)
Με δεδομένο ότι η σύμβαση υπογράφηκε στις 24 Ιουνίου του 2016 η πενταετία σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις φαίνεται να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από τέσσερις μήνες.

Η αφασία του ΙΚΑ

Πάντως πέραν του ζητήματος της σύμβασης εντύπωση προκαλούν και αυτά που συμβαίνουν με το ΙΚΑ.
Συγκεκριμένα την 7η Νοεμβρίου 2011 η Εταιρεία κοινοποίησε επίσημα στην διοίκηση του ΙΚΑ την πρόθεσή της για διακοπή καταβολής της ειδικής εισφοράς υπέρ του κλάδου αρωγής του ταμείου υπαλλήλων της ΟΛΠ Α.Ε., μετά την συγχώνευσή του με το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ θεωρώντας ότι παύει η συγκεκριμένη υποχρέωσή της.
Η Εταιρεία μη έχοντας λάβει σχετική απαντητική επιστολή από το ΙΚΑ αποφάσισε την διακοπή καταβολής των εν λόγω εισφορών, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2013.
Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση από την διοίκηση του ΙΚΑ.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η εν λόγω ενδεχόμενη υποχρέωση αναμένεται να διευθετηθεί χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της.
Το ζήτημα βέβαια που τίθεται είναι τι ακριβώς κάνει 8 χρόνια το ΙΚΑ δεδομένου ότι ο ΟΛΠ δεν προβαίνει σε καταβολές.
Γιατί αν έχει υποχρέωση τότε είναι προφανές ότι στο ΙΚΑ όχι απλά δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους αλλά έχουν ανάγει την αφασία σε μακροχρόνια πρακτική.

Οι αμοιβές

Κατά τα λοιπά σε μια χρονιά κρίσης όπως το 2020 όπου τα έσοδα του ΟΛΠ ήταν μειωμένα οι αμοιβές ΔΣ ακολούθησαν αντίστροφη πορεία. Σ
υγκεκριμένα καταβλήθηκαν αμοιβές και έξοδα παράστασης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους € 910.855,30 έναντι € 684.863,21 το 2019 δηλαδή ποσοστό αύξησης 33%.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης