Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Γιώργος Ζαββός (Υφυπουργός Οικονομικών): Οι νέες δυναμικές προκλήσεις του τραπεζικού τομέα

Γιώργος Ζαββός (Υφυπουργός Οικονομικών): Οι νέες δυναμικές προκλήσεις του τραπεζικού τομέα
Σε μονοψήφια NPEs οι ελληνικές τράπεζες προσεχώς με την στήριξη του Ηρακλή αναφέρει ο Γιώργος Ζαββός Υφυπουργός Οικονομικών

To τραπεζικό μας σύστημα έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάταξη της ελληνικής Οικονομίας, ιδιαίτερα μετά την πανδημική κρίση, και να συμβάλει καθοριστικά στο άλμα που αυτή μπορεί και πρέπει να πραγματοποιήσει, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και το νέο μοντέλο Οικονομίας που διαμορφώνεται απαιτούν σημαντικές και έγκαιρες αλλαγές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μόνο έτσι θα μπορέσει να συμβάλλει στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με ζωτικές προτεραιότητες τη χρηματοδότηση της πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής μετάβασης.

Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής γιατί έπειτα από αρκετό καιρό οι ελληνικές τράπεζες μπορούν πλέον να σταθούν στα πόδια τους και να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Γιατί η Κυβέρνηση, από την πρώτη κιόλας ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων της τον Ιούλιο του 2019, έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα των εμπροσθοβαρών μεταρρυθμίσεών της την εξυγίανση και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος.

Ο ρόλος του Ηρακλή

Σε χρόνο – ρεκόρ θεσπίστηκε, εφαρμόστηκε και λειτούργησε το Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού «Ηρακλής», το οποίο μέσα σε 13 μήνες ελάφρυνε τους ισολογισμούς των τραπεζών από κόκκινα δάνεια, ύψους 31,3 δισ. ευρώ.
Η επιτυχία του «Ηρακλή» οδήγησε, την Παρασκευή 9 Απριλίου, στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει την παράτασή του για επιπλέον 18 μήνες, μέχρι τον Οκτώβριο του 2022.
Στόχος του «Ηρακλή ΙΙ» είναι η περαιτέρω απομείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων 30 – 32 δις. ευρώ, έτσι ώστε και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες να έχουν μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ, που θα συγκλίνει με τον μέσο ευρωπαϊκό δείκτη, μέχρι τα τέλη του 2022.
Κάποιες από τις τράπεζες θα επιτύχουν μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ ήδη από αυτήν τη χρονιά.

Έτσι, απαλλαγμένες από το άγος των κόκκινων δανείων, θα μπορέσουν να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας και κυρίως της ραχοκοκαλιάς της, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ξεκάθαρο μήνυμα

Με τον «Ηρακλή ΙΙ» η Κυβέρνηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα μεταρρυθμιστικής αποφασιστικότητας προς κάθε κατεύθυνση, στους εταίρους μας και στους διεθνείς επενδυτές.

Η μεταρρυθμιστική στρατηγική της Κυβέρνησης για τον τραπεζικό τομέα κινείται με άξονα τον «Ηρακλή» και στοχεύει στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη. Επιδιώκει με στέρεα βήματα την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας.

Το τραπεζικό σύστημα στην μετά την κρίση εποχή καλείται να χρηματοδοτήσει με συνέπεια ένα νέο οικονομικό μοντέλο, να «αιμοδοτήσει» την πραγματική Οικονομία στη μετάβασή της από την ανάκαμψη στην ανάπτυξη.
Στο κέντρο της πολιτικής μας είναι σταθερά ο πολίτης, η ενίσχυση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατάφεραν να σταθούν όρθιες στην κρίση και αναζητούν τη θέση τους στην επόμενη μέρα και που χρειάζονται άμεσα τη ρευστότητα που θα εισρεύσει από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι τράπεζες χρειάζεται να συμβάλουν ως ο ιμάντας μεταβίβασης της διοχέτευσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Γιατί το τραπεζικό σύστημα έχει επίσης κρίσιμο ρόλο στην αξιολόγηση των δανειοληπτών στους οποίους θα κατευθυνθούν οι Ενωσιακοί πόροι.
Επίσης, με καινοτόμο τεχνογνωσία και νέες δεξιότητες, ταλαντούχα στελέχη και επιτελική οργάνωση, οι τράπεζες θα πρέπει να συμβάλουν στην συγχρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και να ενεργοποιήσουν την αναγκαία μόχλευση των πόρων που θα εισρεύσουν στη χώρα.
Το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να παίξει καταλυτικό ρόλο στον αναγκαίο μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.
Οι σωστά σχεδιασμένοι εταιρικοί μετασχηματισμοί θα επιτρέψουν στις τράπεζες να ενισχύσουν την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που θα κριθούν στην πράξη από την δυνατότητά τους να αυξήσουν την εξαγωγική τους εμβέλεια.

Επαναστατικός μετασχηματισμός

Ωστόσο ο επαναστατικός μετασχηματισμός αφορά και τις ίδιες τις τράπεζες.
Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλονται άρδην όλα τα γνώριμα σημεία αναφοράς, η ψηφιακή μετάβαση αναγκάζει τις τράπεζες να στραφούν σε τεχνολογικές επενδύσεις αιχμής.
Νέοι απειλητικοί ανταγωνιστές εμφανίζονται με φιλοδοξία να εκτοπίσουν τις τράπεζες από παραδοσιακούς τομείς όπως οι πληρωμές και η λιανική τραπεζική.
Οι τράπεζες καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν σε περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων, οι εργασίες και υπηρεσίες που παράγουν έσοδα προμηθειών βρίσκονται υπό σταθερή πίεση εδώ και καιρό και σε όλα αυτά προστίθεται η επείγουσα ανάγκη αύξησης των πιστοδοτήσεων των τραπεζών προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση θα βοηθήσουν τις τράπεζες να επιτύχουν τη δομική μείωση του κόστους λειτουργίας τους και όχι απλά τη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Παράλληλα, μέσω της ψηφιοποίησης των εργασιών τους οι τράπεζες θα επιτύχουν αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας τους.
Επιπλέον, στο νέο απαιτητικό περιβάλλον οι τράπεζες θα πρέπει να συνδέσουν τη λειτουργία και τις εργασίες τους με τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ψηφιοποίηση και πράσινες χρηματοδοτήσεις αποτελούν τους πυλώνες που ορίζει για τις τράπεζες το νέο μοντέλο Οικονομίας που «χτίζει» το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ως Υπουργείο Οικονομικών και αρμόδιοι για τα θέματα του τραπεζικού συστήματος μελετάμε προσεκτικά το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και σχεδιάζουμε κανόνες που θα διέπουν την έκδοση και αξιοποίηση πράσινων ομολόγων, με στόχο την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων.

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, συνδέεται άρρηκτα με τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε και για την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, η οποία μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως ο δεύτερος βασικός πυλώνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παράλληλα με τις τράπεζες.
Η ελληνική Κεφαλαιαγορά θα πρέπει σύντομα να έχει αποκαταστήσει πλήρως την αξιοπιστία της, έχοντας εμπεδώσει τομές που ενισχύουν την διαφάνεια, την αξιοπιστία και την εξωστρέφεια που επιβάλουν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς ανακατατάξεις.

Η στρατηγική της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ενταγμένη στους άξονες που διαγράφουν οι μεγάλες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, η Ένωση των Κεφαλαιαγορών και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η επιτυχία αυτής της στρατηγικής σε περίοδο που συντελούνται κοσμογονικές ανακατατάξεις είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της χώρας μας και κυρίως για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό, είμαστε προσηλωμένοι στην επίτευξη ενός υγιούς, σταθερού, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ικανού να υπηρετήσει τις ανάγκες της νέας Οικονομίας.

www.bankingnews.gr

χορηγοί αφιερώματος

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης