Τελευταία Νέα
Διεθνή

Lagarde (ΕΚΤ): Όχι σε πρόωρη άρση της στήριξης - Πιθανώς να μην εξαντλήσουμε το PEPP - Κάτω του στόχου ο πληθωρισμός

Lagarde (ΕΚΤ): Όχι σε πρόωρη άρση της στήριξης - Πιθανώς να μην εξαντλήσουμε το PEPP - Κάτω του στόχου ο πληθωρισμός

Αυξάνονται οι εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη

Σχετικά Άρθρα
Ο πληθωρισμός παραμένει ακόμη κάτω του στόχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επομένως κάθε αλλαγή στο μείγμα της νομισματικής πολιτικής θα είναι πρώιμη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρους κινδύνους στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.
Αυτό ανέφερε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, κατά την σημερινή 10 Ιουνίου 2021, συνέντευξη Τύπου της, μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων για την νομισματική πολιτική.
«Είναι αναμφισβήτητο ότι η οικονομία χρειάζεται στήριξη.
Υπάρχουν κίνδυνοι εάν εκλείψει το δημοσιονομικό και νομισματικό δίκτυ προστασίας, ειδικά για όσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν εκτεθεί στις συνέπειες της πανδημίας», τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

«Η οικονομία ανοίγει σταδιακά, τα δεδομένα δείχνουν ανάκαμψη στις υπηρεσίες, συνεχής ο δυναμισμός στον κλάδο των κατασκευών.
Πρέπει να έχουμε «σταθερό χέρι» στις αποφάσεις μας για τη νομισματική πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΕΚΤ και τόνισε ότι η ευελιξία είναι η λέξη κλειδί για το PEPP.
«Ευελιξία γεωγραφική, ποσοτική, διαχειριστική», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Στο ΔΣ της ΕΚΤ υπήρχαν κάποιες αποκλίνουσες απόψεις, υπήρξε ομοφωνία για τη "δήλωση" αλλά όχι για το ρυθμό του PEPP, δήλωσε η Lagarde.

Αυξάνονται οι εκτιμήσεις για την οικονομία

Η Lagarde παρουσίασε και τις νέες εκτιμήσεις της ΕΚΤ για την πορεία της οικονομίας στην Ευρωζώνη, καθώς οι συνθήκες βελτιώνονται.
Ειδικότερα, η ΕΚΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο +4,6% το 2021 (από +4% που ήταν η εκτίμηση τον Μάρτιο), στο +4,7% το 2022 (από 4,1%) και στο 2,1% το 2023 (σταθερά).

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, η ΕΚΤ εκτιμά πλέον ότι ο δείκτης θα διαμορφωθεί στο 1,9% το 2021, από 1,5% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση, στο 1,5% το 2022 (από 1,5%) και στο 1,4% το 2023 (σταθερό).
Εικόνα


Προσωρινοί οι παράγοντες αύξησης του πληθωρισμού

Η αύξηση των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό το 2021 και 2022 οφείλονται σε προσωρινούς παράγοντες, κυρίως εξισορρόπησης των συνθηκών μετά τα περιοριστικά μέτρα, ανέφερε η Lagarde, τονίζοντας ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι χαμηλότερος.
«Ανησυχούμε για τις "ουλές" που έχει αφήσει πίσω της η πανδημία, κυρίως στις αλλαγές στο μοντέλο κατανάλωσης και εφοδιασμού. Ακόμη και στο μοντέλο της αγοράς εργασίας», υπογράμμισε η πρόεδρος της ΕΚΤ.


ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια, σταθερή η πολιτική με το βλέμμα στον πληθωρισμό - Εστίαση στο PEPP

Αμετάβλητη διατήρησε τη νομισματική της πολιτική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά τη σημερινή, 10 Ιουνίου 2021, συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου, στην οποία και επιβεβαίωσε ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Σταθεροί οι ρυθμοί αγοράς τίτλων

Πρώτον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1.850 δισεκ. ευρώ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου κρίνει ότι η κρίση του κωρονοϊού έχει λήξει.
Βάσει κοινής αξιολόγησης των συνθηκών χρηματοδότησης και των προοπτικών για τον πληθωρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί τις αγορές με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και με σκοπό να αποτραπεί η υιοθέτηση αυστηρότερων όρων χρηματοδότησης που δεν συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού.
Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες θα συνεχίσει να στηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.
Αν μπορούν να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης με ροές αγορών στοιχείων ενεργητικού που δεν οδηγούν σε εξάντληση του συνολικού ποσού του προγράμματος PEPP στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών του, το ποσό αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί στο ακέραιο.
Ομοίως, το συνολικό ποσό μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμοστεί με σκοπό τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση της αρνητικής διαταραχής που ασκεί η πανδημία στην πορεία του πληθωρισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την επανεπένδυση των ποσών κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτώνται στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023.
Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Συνεχίζεται το QE

Δεύτερον, θα συνεχιστεί η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει επίσης να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Σταθερά τα επιτόκια

Τρίτον, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Συνεχίζονται τα TLTROs

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει επίσης να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί.
Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ III) εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, στηρίζοντας τη χορήγηση τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης