Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ιατρικό Αθηνών: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιατρικό Αθηνών: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ιατρικό Αθηνών

Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ με την εκλογή Προέδρου, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου, ενώ συστάθηκε και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σήμερα την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε." που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Διστόμου 5-7, με την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος πρακτικού από όλα τα μέλη του αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

Α. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή Προέδρου, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου.

Η υπό σημερινή ημερομηνία Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν της από 22-6-2021 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, εξέλεξε τον Δρ. Αθανάσιο Ασκητή, Διδάκτορα της Ψυχιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως νέο όγδοο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας του νέου μέλους, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που ενεκρίθη από την ίδια ως άνω γενική συνέλευση.
Επίσης η Γενική Συνέλευση όρισε τον κ. Αθανάσιο Ασκητή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού διακρίβωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει ο εν ισχύ ν. 3016/2002 (άρθρο 4) και ο ν. 4706/2020 (άρθρο 9) . Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει αυθημερόν στην ανασυγκρότησή του.
Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκροτηθούν σε σώμα, να εκλέξουν Πρόεδρο, Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και να ορίσουν τα εκτελεστικά μέλη. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, Α΄ Αντιπρόεδρο τον κ. Χρήστο Αποστολόπουλο, Β΄ Αντιπρόεδρο τον κ. Αθανάσιο Ασκητή και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Δρα Βασίλειο Αποστολόπουλο και ορίζει ως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, Χρήστο Αποστολόπουλο, Βασίλειο Αποστολόπουλο και Γεώργιο Ζέρδιλα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αυτού ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

 • Γεώργιος Αποστολόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,Εκτελεστικό Μέλος
 • Χρήστος Αποστολόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,Εκτελεστικό Μέλος
 • Αθανάσιος Ασκητής, Β΄ Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
 • Βασίλειος Αποστολόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 • Γεώργιος Ζέρδιλας Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 • Αλεξάνδρα Μικρουλέα Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Βασιλική Μέγγου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και
 • Νικόλαος Κορίτσας Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 9-7-2022.

Β. Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (άρθρο 10 του ν. 4706/2020)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4706/2020 και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4706/2020 εν όψει της έναρξης ισχύος των παραπάνω διατάξεων από 17-7-2021, αποφασίζει τη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ως ενιαίας Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4706/2020, η οποία θα είναι τριμελής με τριετή θητεία και η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

 • Αθανάσιο Ασκητή του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Νικόλαο Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Κλείσιμο
Advertisement