Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Φιάσκο και διασυρμός του ελληνικού χρηματιστήριου με επίκεντρο την Attica bank, έχει περιθώριο πτώσης -80%

Φιάσκο και διασυρμός του ελληνικού χρηματιστήριου με επίκεντρο την Attica bank, έχει περιθώριο πτώσης -80%

Μόνο ερωτηματικά προκαλούν και δεν έχουν λύσει καμία απορία τόσο των στελεχών της αγοράς όσο και των επενδυτών, οι απανωτές ανακοινώσεις τόσο της ΕΧΑΕ όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με όσα έγιναν στη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Νοεμβρίου επί της μετοχής της Attica Bank.
Όσα συνέβησαν ήταν διασυρμός του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Έφθασε η Attica bank να έχει κεγαλαιοποίηση μεγαλύτερη από την Πειραιώς.
Η Attica bank έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια και παρά τις γελοιότητες ακόμη εμφανίζει αποτίμηση 1,5 δισ πραγματικά εξωφρενικό... απόλυτα αδικαιολόγητο.

Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, κανένα θέμα από όσα προέκυψαν δε θα υπήρχε αν ο κανονισμός του Ελληνικού Χρηματιστηρίου εφαρμοζόταν και στις τράπεζες.

Ουσιαστικά η μετοχή της Attica Bank, λόγω της ανακεφαλαιοποίησης θα έπρεπε να διαπραγματεύεται στην επιτήρηση και άρα να μη συμμετέχει σε ελληνικούς δείκτες.
Ωστόσο, αυτό δεν έχει συμβεί για κάποιους λόγους που έχουν να κάνουν με παλιότερες αποφάσεις και το ποιος ουσιαστικά εποπτεύει τις τράπεζες.

Η ΕΧΑΕ και η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς με ανακοινώσεις τους, είτε προς το σύνολο των εμπλεκόμενων είτε προς τους επαγγελματίες της αγοράς, φωτογράφισαν ως βασικό υπαίτιο για τη μεγάλη αύξηση της τιμής της μετοχής (+550%), στη συνεδρίαση της Δευτέρας, την αναπροσαρμογή της τιμής λόγω της αύξησης κεφαλαίου, υπονοώντας ότι ίσως κάποιοι δεν κατάλαβαν καλά και έσπευσαν να αγοράσουν μετοχές θεωρώντας ότι η τιμή είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη μέρα.

Αυτό βέβαια δεν είναι γνωστό αν όντως συνέβη και προφανώς το ξέρουν μόνο οι εποπτικές αρχές, αν έλεγξαν τις συναλλαγές.

Όμως η συμμετοχή της Attica Bank, σε δείκτες όπως ο FTSE Mid Cap, FTSE Τράπεζες και Γενικό Δείκτη, λόγω της μεγάλης ανόδου της μετοχής έστω και αν αυτή οφειλόταν στην αναπροσαρμογή δημιούργησαν μεγάλη στρέβλωση δημιουργώντας αρνητικά σχόλια και πλήττοντας για μία ακόμη φορά την αξιοπιστία της αγοράς.

Χθες η μετοχή έκλεισε στο -30%, στο limit down δηλαδή και με ανεκτέλεστο, με την τιμή να γράφει 1,2460 ευρώ.
Αν μάλιστα υποθέσει κάποιος ότι η αύξηση θα καλυφθεί πλήρως και θα μπουν όλες οι μετοχές βάσει του σχεδιασμού, η αποτίμηση της τράπεζας σήμερα θα ήταν 1,5 δισ. ευρώ με βάση την τιμή κλεισίματος.
Η οικονομική κατάσταση της τράπεζας σε καμία περίπτωση δε δικαιολογεί τέτοια αποτίμηση.
Η πραγματική αποτίμηση της Attica bank είναι 330-340 εκατ που σημαίνει ότι έχει ακόμη πτώση 80% η μετοχή της Attica bank δηλαδή περίπου ακόμη 3 limit down.

Τι έγραφε στις 23 Νοεμβρίου 2021 το ΒΝ για τις ανακοινώσεις

Την αναπροσαρμοσμένη τιμή «φωτογραφίζουν» οι Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ΕΧΑΕ ως υπεύθυνο στα όσα έγιναν στη χθεσινή συνεδρίαση στη μετοχή της Attica Bank, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη στρέβλωση σε συγκεκριμένους δείκτες της αγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσω email ζήτησε από όλα τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν κατ’ επάγγελμα στην κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελούν συναλλαγές να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια αναφορικά με τις τιμές των εντολών που καταχωρούνται ιδιαίτερα στις περιόδους που υπάρχει αναπροσαρμογή της τιμής λόγω εταιρικής πράξης και τα όρια διακύμανσης είναι διευρυμένα.

Το ΧΑ με σημερινή ανακοίνωση ανέφερε και πάλι τα όρια διακύμανσης στη μετοχή της τράπεζας, τα οποία βέβαια είχαν ανακοινωθεί από την περασμένη Παρασκευή.

Λίγο αργότερα και με νέα ανακοίνωση έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το πως προέκυψε η προσαρμογή της τιμής.

Συγκεκριμένα τονίζεται πως:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επανέρχεται στο θέμα της τιμής της μετοχής της Τράπεζας Αττικής για να αποσαφηνίσει το θεωρητικό υπόβαθρο υπολογισμού της ενδεικτικής τιμής προσαρμογής σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) με αποκοπή δικαιώματος.

Οι υπηρεσίες του Ομίλου υπολογίζουν την ενδεικτική (θεωρητική) τιμή προσαρμογής της μετοχής για την πρώτη ημέρα αποκοπής του δικαιώματος, με βάση την απόφαση 26 του ΧΑ, η οποία λαμβάνει υπόψη τη θεωρία στη διεθνή βιβλιογραφία και τις πρακτικές στη διεθνή κεφαλαιαγορά.

Στη συνέχεια η προσαρμογή της τιμής σε κάθε τέτοια ΑΜΚ γίνεται από την προσφορά και τη ζήτηση που διαμορφώνεται στην αγορά κατά την πρώτη μέρα αποκοπής του δικαιώματος, με βάση την πληροφόρηση που έχει διαθέσει η εταιρία μέσω ανακοινώσεων, του ενημερωτικού δελτίου και τους όρους της ΑΜΚ.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση 26 ΧΑ, η θεωρητική τιμή που χρησιμοποιήθηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση της 22/11, προέκυψε ως εξής:

Τιμή κλεισίματος ΤΑΤΤ την Παρασκευή 19/11 = 3,95€

Αριθμός εισηγμένων τεμαχίων ΤΑΤΤ 19/11 = 24.229.445

Κεφαλαιοποίησης ΤΑΤΤ 19/11 = 95.706.307,75

Αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν κατά την ΑΜΚ = 1.200.000.000

Τιμή έκδοσης νέων μετοχών = 0,2€

Αντλούμενα κεφάλαια από την ΑΜΚ = €240.000.000

Αριθμός μετοχών μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ = 1.224.229.445

Με την εφαρμογή του κατά MIFID II προβλεπόμενου tick size η θεωρητική τιμή που χρησιμοποιήθηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση προσδιορίστηκε στο 0,2740€.

Αυτή η θεωρητική τιμή χρησιμοποιείται στα συστήματα διαπραγμάτευσης του ATHEX group κατά την πρώτη ημέρα αποκοπής του δικαιώματος, ενδεικτικά προς το επενδυτικό κοινό, ως βάση για την αποτίμηση της εταιρείας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ και ως εκ τούτου για τον υπολογισμό των ημερήσιων αποκλίσεων από την τιμή που θα προσδιορίσει η αγορά.

Όπως φαίνεται παραπάνω, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας πριν την αποκοπή του δικαιώματος και τα κεφάλαια που θα αντληθούν σύμφωνα με τους όρους της ΑΜΚ.

Την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης με την αποκοπή του δικαιώματος, έγινε μαζί με τον προσδιορισμό της θεωρητικής τιμής εκκίνησης της μετοχής και διεύρυνση των ορίων limit-up & limit- down, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.6.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Χ.Α. όπως ισχύουν.

Στην προηγούμενη ανακοίνωση το ΧΑ ανέφερε:

Αναφορικά με τα όρια διακύμανσης της μετοχής της τράπεζας ATTICA BANK Α.Τ.Ε. της συνεδρίασης της 22/11/2021 και σε συνέχεια της από 19/11/2021 ανακοίνωσης στο site του Ομίλου Χ.Α. σας ενημερώνουμε ότι με βάση τους όρους έκδοσης της συγκεκριμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 1.200.000.000 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 49,5265161872259 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε μία 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,20, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 22/11/2021 ορίστηκαν διευρυμένα (βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν) ως εξής: +30% από την τιμή κλεισίματος €3,9500 της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (19/11/2021), ήτοι €5,1300, και -30% από την προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής €0,2740 που προέκυψε λόγω της αύξησης, ήτοι €0,1918.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψη τη χθεσινή διακύμανση της τιμής της μετοχής της εταιρείας Attica Bank εφιστά την προσοχή σε όλα τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση ή εκτέλεση συναλλαγών να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια αναφορικά με τις τιμές των εντολών που καταχωρούνται ιδιαίτερα στις περιόδους που υπάρχει αναπροσαρμογή της τιμής λόγω εταιρικής πράξης και τα όρια διακύμανσης είναι διευρυμένα.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement