Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Unibios: Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων και EBITDA στο εννεάμηνο 2021

tags :
Unibios: Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων και EBITDA στο εννεάμηνο 2021
Αυξημένα παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Unibios στο εννεάμηνο αλλά και το γ' τρίμηνο της χρήσης 2021
Οι ενοποιημένες Πωλήσεις της Unibios κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 1.615 χιλ. ευρώ έναντι 1.070 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020.
Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε 4.737 χιλ. ευρώ έναντι 3.740 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.
Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 124 χιλ. ευρώ έναντι 32 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020.
Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε 535 χιλ. ευρώ έναντι 42 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 19 χιλ. ευρώ έναντι ζημιάς (147) χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020.
Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 ανήλθαν σε 249 χιλ. ευρώ έναντι ζημιάς (498) χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Οι εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης και οι επιπτώσεις της πανδημίας

Για την χρήση του έτους 2021, η εταιρεία εκτιμά ότι υπό ομαλές συνθήκες οι πωλήσεις και το ΕΒΙΤ θα διαμορφωθούν στα προ της πανδημίας επίπεδα.
Αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, η εταιρεία εκτιμά ότι αυτή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά της μεγέθη, δεδομένου ότι η ενέργεια δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα κόστους, ούτε επηρεάζει καθοριστικά τα μεγέθη των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.
Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση του Ομίλου.
Ειδικότερα το σύνολο της δανειακής θέσης του Ομίλου κατά την 30.09.2021 διαμορφώθηκε στα 3.571 έναντι 3.218 κατά την 30.06.2021.
Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή επήλθε στην κεφαλαιακή διάθρωση/καθαρή θέση του Ομίλου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης