Ασφαλιστικά Νέα

Οι προθεσμίες στην ΕΡΓΑΝΗ και παράθυρο στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για διατήρηση εργαζομένων

Οι προθεσμίες στην ΕΡΓΑΝΗ και παράθυρο στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για διατήρηση εργαζομένων
Παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής
Σχετικά Άρθρα

Ανοιχτή θα είναι όλο τον Δεκέμβρη η πλατφόρμα του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την ένταξη εργοδοτών και επιχειρήσεων, ενώ ανοιχτή θα είναι 8/12 και η Β΄Φάση για ορθές επαναλήψεις για τους μήνες Σεπτέμβρη - Οκτώβρη και Νοέμβρη, ενώ ανοίγει «παράθυρο» για παραμονή στο μηχανισμό με άλλη μορφή εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ.
Για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021 (Β’ Φάση) δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων έως τις 8/12/2021, μόνο για:

  • εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ΦΑΣΗΣ,
  • τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ΦΑΣΗΣ

Σημειώνεται πως πριν υποβληθεί το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Ι. Διορθώσεις τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) επιχειρήσεων
Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης, για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση εργοδότης έχει εντάξει στο πρόγραμμα μακροχρόνια άνεργο ή εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν έχει πληρωθεί.
ΙΙ. Δήλωση εποχικότητας επιχειρήσεων για προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 19/6/2021 έως και 30/6/2021
Σε επιχειρήσεις - εργοδότες που είναι εποχικές κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) και οι οποίες:
α. εντός του χρονικού διαστήματος από 19/6/2021 έως και 30/6/2021 προέβησαν σε προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, διάρκειας 6 μηνών, μέσω του ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και
β. στην αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα για τους ανωτέρω εργαζόμενους δεν δήλωσαν την εποχικότητά τους [καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο το ειδικό πεδίο πριν τις 30/6/2021],
Προκειμένου να χαρακτηριστούν εποχικές δίνεται η δυνατότητα να προβούν σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της «Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων.
Προθεσμίες υποβολής μονομερών δηλώσεων από εργαζόμενους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr
• Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για υποβολή μονομερών δηλώσεων από ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με την αριθμ. 93226/24-11-2021(Β΄5448) ΚΥΑ, για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2021, από τις 1/12/2021 έως τις 8/12/2021
• Δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε καλλιτέχνες- επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού εγγεγραμμένους στην ειδική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έως και την 10/1/2021, να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ - ΙΟΥΛΙΟ 2021, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->