Επιχειρήσεις

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Προς διανομή υπόλοιπο μέρισμα 0,25 ευρώ ανά μετοχή - Στις 23 Μαΐου η αποκοπή

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Προς διανομή υπόλοιπο μέρισμα 0,25  ευρώ ανά μετοχή - Στις 23 Μαΐου η αποκοπή
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 24.05.2022
Σχετικά Άρθρα

H εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2022 η διανομή από τα αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2021, μερίσματος συνολικού ποσού 802.272 ευρώ, ήτοι 0,50 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου ποσού 401.136 ευρώ, ήτοι 0,25 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε προσωρινό μέρισμα της χρήσης του έτους 2021 και έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους με τις από 29.07.2021 και 03.11.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Το εναπομείναν για διανομή ποσό ανέρχεται σε 401.136 ευρώ, ήτοι 0,25 ευρώ ανά μετοχή.
Το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 35.924 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό καθαρό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,2557254147 ευρώ ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου 5%, δυνάμει του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 23.05.2022.
Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 24.05.2022 (record date).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Κλείσιμο
Advertisement