Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Profile: Επιπρόσθετη κάλυψη ομολογιών της θυγατρικής Profile Technologies

Profile: Επιπρόσθετη κάλυψη ομολογιών της θυγατρικής Profile Technologies
Πρόσθετη κάλυψη πέντε κοινών, έγχαρτων, ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας €250.000,00 από την Profile
Στην επιπρόσθετη κάλυψη πέντε κοινών, έγχαρτων, ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας €250.000,00 εκάστης προς την κατά 100% θυγατρική της PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε. προέβη η PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.
Ειδικότερα, η εισηγμένη ανακοίνωσε σήμερα ότι:
-σε συνέχεια της σχετικής από 01.11.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής για τη κάλυψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.500.000,00 €), διαιρούμενο σε 10 κοινές έγχαρτες ομολογίες των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00€) έκαστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 όπως ισχύουν σήμερα, προς την κατά 100% θυγατρική αυτής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.", η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και
προέβη στην επιπρόσθετη κάλυψη πέντε (5) κοινών, έγχαρτων, ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000,00 €) εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (1.250.000,00 €).
Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για την απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού πλάνου που έχει σχεδιάσει στο χώρο των νέων ψηφιακών τραπεζικών εφαρμογών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Κλείσιμο
Advertisement