Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Τα νέα καθήκοντα του Σταύρου Κωνσταντά στην Εποπτεία της Ιδιωτικής Ασφάλισης

Τα νέα καθήκοντα του Σταύρου Κωνσταντά στην Εποπτεία της Ιδιωτικής Ασφάλισης
O Σταύρος Κωνσταντάς πρώην διευθύνων σύμβουλος στην Εθνική Ασφαλιστική ανέλαβε επίσημα τα νέα καθήκοντα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Σχετικά Άρθρα
Σε μία εποχή μεγάλων ανακατατάξεων και αναδιαρθρώσεων για την ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας, ο Σταύρος Κωνσταντάς πρώην διευθύνων σύμβουλος στην Εθνική Ασφαλιστική ανέλαβε επίσημα τα νέα καθήκοντα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) η οποία ανήκει στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑ

Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης απαρτίζεται από οκτώ υπηρεσιακές που είναι το Τμήμα Ανάλυσης και Μελέτης της Ασφαλιστικής Αγορά.
Το Τμήμα Εποπτείας (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζημιών.
Το Τμήμα Εποπτείας (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής και Μικτής Δραστηριότητας.
Το Τμήμα Εποπτείας (Αντ)ασφαλιστικών Ομίλων. Το Τμήμα Εποπτείας Δικτύων Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Καταγγελιών Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Το Τμήμα Εποπτείας Επιχειρηματικών Πρακτικών και Προϊόντων. Το Τμήμα Θεσμικού Πλαισίου και Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης Εττοπτείας και η Υπηρεσία Διοικητικής Υποστήριξης. Ενώ τα νέα καθήκοντα του κου Σταύρου Κωνσταντά σύμφωνα με την νομοθεσία είναι:

Σε έξι άξονες τα καθήκοντα

Προληπτική εποπτεία επί των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα για το σύνολο των ασφαλίσεων που συνάπτουν στην Ελλάδα και στα κράτη-μέλη της ΕΕ, είτε με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης (μέσω υποκαταστημάτων) είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ),
Προληπτική εποπτεία επί των αλλοδαπών (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτες χώρες (εκτός της ΕΕ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος,
Εποπτεία των δικτύων και των πρακτικών διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται από ελληνικές επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ,
Εποπτεία της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών (Key Information Documents) που αφορούν σε επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση,
Παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους εγχώριους κανόνες γενικού συμφέροντος των υποκαταστημάτων και ΕΠΥ των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με έδρα στην ΕΕ, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές των κρατών-μελών καταγωγής τους,
Συμμετοχή στο Συμβούλιο Εποπτών (Board of Supervisors) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ), μέριμνα για την ενσωμάτωση στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που αυτή εκδίδει.

Ελ.Ε
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης