Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 7 Μαρτίου 2023 η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2022

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 7 Μαρτίου 2023 η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2022
Το Οικονομικό Ημερολόγιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Σχετικά Άρθρα
Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ. 1), υποπαρ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023, το οποίο έχει ως εξής:

Ανακοίνωση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022
Τρίτη, 07.03.2023

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών επί των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022
Τετάρτη, 08.03.2023

Ανακοίνωση των Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Α’ Τριμήνου 2023
Τρίτη, 23.05.2023

Ενημέρωση Αναλυτών επί των Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Α’ Τριμήνου 2023
Τετάρτη, 24.05.2023


Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Τετάρτη, 24.05.2023

Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος Χρήσης 2022
Δευτέρα, 26.06.2023 (*)
Η ημερομηνία Αποκοπής του Μερίσματος ακολουθεί την 16η Ιουνίου 2023, η οποία σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)

Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσης 2022 (Record Date)
Τρίτη, 27.06.2023 (*)

Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2022
Παρασκευή, 30.06.2023 (*)

Ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2023
Τετάρτη, 13.09.2023

Ενημέρωση Αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2023
Πέμπτη, 14.09.2023

Ανακοίνωση των Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Γ΄ Τριμήνου 2023
Τρίτη, 21.11.2023

Ενημέρωση Αναλυτών επί των Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Γ’ Τριμήνου 2023
Τετάρτη, 22.11.2023

(*)Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με την διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2022, κατόπιν σχετικής προ-τάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:

(α) τα Οικονομικά Αποτελέσματα, όπως και τα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη εκάστης περιόδου, κατά τα ανωτέρω, θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.elvalhalcor.com/el/), καθώς επίσης και στην ιστο-σελίδα του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr/el/) και
(β) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης