Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Intercontinental International: Στις 7 Απριλίου τα οικονομικά αποτελέσματα 2022, 10 Μαΐου η έναρξη καταβολής μερίσματος

Intercontinental International: Στις 7 Απριλίου τα οικονομικά αποτελέσματα 2022, 10 Μαΐου η έναρξη καταβολής μερίσματος
Το Οικονομικό Ημερολόγιο της Intercontinental International
Σχετικά Άρθρα
Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2023, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών:

07/04/2023: Δημοσίευση Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης έτους 2022.
28/04/2023: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
04/05/2023: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος.
05/05/2023: Καθορισμός δικαιούχων μερίσματος (Record Date).*
10/05/2023: Έναρξη καταβολής μερίσματος.*
25/08/2023: Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2023.

*Οι αναφερθείσες ημερομηνίες για τη διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ici-reic.com) και του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών (www.athexgroup.gr).
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ως άνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης