Τελευταία Νέα
Speculator

Λάστιχο τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης της Q&R - Τα μπρος πίσω Σωτηράκου και το ερώτημα της νομιμότητας

Λάστιχο τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης της Q&R - Τα μπρος πίσω Σωτηράκου και το ερώτημα της νομιμότητας
Παιγνίδια σε βάρος των μετόχων της μειοψηφίας με αλλαγές … υαλοκαθαριστήρα
Η νέα αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για τη Γενική Συνέλευση της Q&R δημοσιεύτηκε χθες και χρειάστηκε μια ορθή επανάληψη αλλά και παροχή διευκρινίσεων από τη μέτοχο κα Σωτηράκου μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σε ανακοίνωση διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι η «μέτοχος της Εταιρίας κα Σωτηράκου, εκπροσωπούσα ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20, υπέβαλε στο τέλος της ημέρας της 17ης Ιουνίου 2024 απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αίτημα προσθήκης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Ιουλίου 2024 κατ άρθρον 141 παρ.2 ν.4548/2018.
Ωστόσο το άρθρο 141 δεν κάνει αναφορά σε αναβληθείσα Γενική Συνέλευση και το ερώτημα είναι αν κατά πόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε κινείται εντός των πλαισίων που θέτει ο νομοθέτης.
Ειδικά μάλιστα όταν η κα Σωτηράκου ζητώντας την αναβολή της πρώτης Γενικής Συνέλευσης έθεσε ενώπιον της Συνέλευσης τη θέση της για μη πραγματοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αλλά αντί αυτής την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Όμως χθες το μετατρέψιμο έγινε κοινό ομολογιακό δάνειο και ταυτόχρονα προστέθηκαν και νέα θέματα στη Συνέλευση όπως η παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ για αύξηση κεφαλαίου ή μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.
Πέρα από τις συνεχείς παλινωδίες που έχουν και επίπτωση στη συμπεριφορά των επενδυτών το ερώτημα είναι τοι νόημα μπορεί να έχει ένα ομολογιακό όταν ουσιαστικά η εταιρία ή καλύτερα η μέτοχός της ομολογεί ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης των κεφαλαίων αλλά γενικώς … διάθεση για εξαγορές.
Μελετώντας κάποιος τη συνολική πρόταση μπορέι εύκολα να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με την εξουσιοδότηση στο ΔΣ μπορεί εύκολα το κοινό ομολογιακό δάνειο να γίνει μετατρέψιμο υπέρ της κας Σωτηράκου (η οποία έκανε πρόταση για μεταρέψιμο υπέρ όλων των μετόχων αλλά αυτό δεν δεσμεύει κανέναν όταν δεν υπάρχει δεσμευτική απόφαση Γενικής Συνέλευσης) και έτσι να εξαϋλωθεί η συμμετοχή των μετόχων της μειοψηφίας.
Πέραν αυτού είναι σαφές ότι η κα Σωτηράκου υποχρεώθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην εφαρμογή του νόμου καθώς πρέπει στη Συνέλευση να υπάρχει σχέδιο απόφασης και έτσι προτείνει όρους του ομολογιακού.
Το δάνειο θα είναι διάρκειας 18 συν 6 μήνες (διάστημα πολύ μικρό για να μπορέσει να αποπληρωθεί με βάση τα δεδομένα της Q&R), με επιτόκιο ελκυστικό καθώς είναι Euribor τριμήνου αλλά με τόκο πληρωτέο σε μετοχές!!!
Το καλύτερο έρχεται με την προσθήκη του θέματος να αποφασίζει το ΔΣ για αύξηση κεφαλαίου έως το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου ή μετατρέψιμο ομολογιακό για να αποπληρώσει το κοινό ομολογιακό.
Κοινώς το ΔΣ που ουσιαστικά ελέγχεται από την κα Σωτηράκου μπορεί να κάνει ότι θέλει και να αλλοιώσει τη μετοχική σύνθεση της εταιρίας υπέρ της κας Σωτηράκου ή άλλων μετόχων.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης