Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Έκλεισε το deal για το 67% της Τέρνα Ενεργειακής στην Masdar Hellas, στα 20 ευρώ, προς δημόσια πρόταση με στόχο το 100%

Έκλεισε το deal για το 67% της Τέρνα Ενεργειακής στην Masdar Hellas, στα 20 ευρώ, προς δημόσια πρόταση με στόχο το 100%
Το τίμημα, επί της ουσίας, αποτιμά την Τέρνα Ενεργειακή (100%) στο ποσό των 2,4 δισ. ευρώ και την συνολική αξία της συναλλαγής (Enterprise Value) στα 3,2 δισ. ευρώ.
Σχετικά Άρθρα
Η ιστορική ανακοίνωση για τον όμιλο της Τέρνα και του Γιώργου Περιστέρη ήρθε τελικά σήμερα, 20 Ιουνίου 2024, αφού η ΓΕΚ Τέρνα υπέγραψε συμφωνία με την «Masdar Hellas» για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην Τέρνα Ενεργειακή (οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 36,59% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).
Η συμφωνία περιλαμβάνει και τη συμμετοχή άλλων μετόχων με στόχο η Masdar να αποκτήσει το 67% της Τέρνα Ενεργειακής, ενώ θα επακολουθήσει και υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών.
Το τίμημα ανέρχεται στα 20 ευρώ ανά μετοχή, ή 880 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews.gr (δείτε εδώ)

Το τίμημα, επί της ουσίας, αποτιμά την Τέρνα Ενεργειακή (100%) στο ποσό των 2,4 δισ. ευρώ και την συνολική αξία της συναλλαγής (Enterprise Value) στα 3,2 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής έκλεισε την 19η Ιουνίου 2024 στα 19,18 ευρώ, δηλαδή μία ημέρα πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας, με το τίμημα να εμπεριέχει 4,2% premium.
Στα 19,18 ευρώ, η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης ήταν στα 2,26 δισ., ενώ το τίμημα την αποτιμά στα 2,4 δισ.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση απευθυνόμενη προς όλους τους μετόχους της εταιρείας για την απόκτηση των μετοχών τους έναντι της Τιμής (η «Δημόσια Πρόταση»), σύμφωνα με το Ν. 3461/2006.
Η Masdar διατήρησε την Rothschild & Co ως μοναδικό οικονομικό σύμβουλο και τους Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins ως νομικούς συμβούλους, σε σχέση με τη συναλλαγή και τη χρηματοδότηση.

Το fund του Abu Dhabi

Η Αγοράστρια είναι 100% έμμεση θυγατρική της εταιρείας “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar” (Masdar).
Η Masdar κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναπτύσσοντας και λειτουργώντας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμης τεχνολογίας διεθνώς.
Εξ αυτών, ήδη βρίσκονται σε λειτουργία έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος άνω των 20 GW, με στόχο τα 100 GW μέχρι το 2030.

Δομή Συναλλαγής

Η πραγματοποίηση της πώλησης και της μεταβίβασης των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας και κυριότητας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (η Συναλλαγή) τελεί υπό την αίρεση της εκπλήρωσης εντός 6 μηνών ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων (οι Αιρέσεις), περιλαμβανομένων – μεταξύ άλλων – της έγκρισης της Συναλλαγής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έγκριση ανταγωνισμού) και της πιθανώς απαιτούμενης έγκρισης από τις πολωνικές αρχές ανταγωνισμού, της λήψης των απαιτούμενων συναινέσεων τρίτων μερών σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία της Συναλλαγής και της έγκρισης της Συναλλαγής και των συναφών συμφωνιών που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση (κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω υπό 3) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Μεταξύ των Αιρέσεων περιλαμβάνεται και η διασφάλιση της συμμεταβίβασης προς την Αγοράστρια επιπλέον αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας (το «Κλείσιμο της Συναλλαγής»), ώστε η Αγοράστρια αμέσως μετά το Κλείσιμο της Συναλλαγής να κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 67% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι μέτοχοι της Εταιρείας που ελέγχουν – μαζί με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – συνολικό ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 64,68%, περιλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη (Προέδρου), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη (Διευθύνοντος Συμβούλου), Γεωργίου Σπύρου (Εντεταλμένου Συμβούλου) και Μιχαήλ Γουρζή (Μέλους), καθώς και του κ. Γεωργίου Αγραφιώτη (Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου), ανέλαβαν κατά την υπογραφή της Σύμβασης σχετικές ανέκκλητες υποχρεώσεις (οι «Ανέκκλητες Υποχρεώσεις») να πωλήσουν ή να μεριμνήσουν για την πώληση στην Αγοράστρια τουλάχιστον του ως άνω ποσοστού μετοχών της Εταιρείας κατά το Κλείσιμο της Συναλλαγής.
Κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι το Κλείσιμο της Συναλλαγής (η «Ενδιάμεση Περίοδος»), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχρεούται να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου της και τις εν γένει εξουσίες της επί της Εταιρείας, ώστε – μεταξύ άλλων – η τελευταία να διεξαγάγει τη δραστηριότητά της κατά τον συνήθη τρόπο και να μην προβεί σε ενέργειες που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη Συναλλαγή, καθώς και να μην προβεί σε διανομή μερίσματος – εξαιρουμένης της επιτρεπόμενης διανομής μερίσματος συνολικού ποσού 44.879.934,20 Ευρώ (το Επιτρεπόμενο Μέρισμα) ή 0,38 Ευρώ ανά μετοχή για το οποίο έχει ήδη συγκληθεί γενική συνέλευση.

Δημόσια Πρόταση

Μετά το Κλείσιμο της Συναλλαγής, η Αγοράστρια θα προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση απευθυνόμενη προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας για την απόκτηση των μετοχών τους έναντι της Τιμής (η «Δημόσια Πρόταση»), σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος Δημόσιας Πρότασης»). Μόλις εκκινήσει η Δημόσια Πρόταση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα παράσχει την αιτιολογημένη γνώμη του επ' αυτής, σύμφωνα με το Νόμο Δημόσιας Πρότασης.

Η Α.Ε. Σουλτάνος Δρ. Al Jaber, Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Πρόεδρος της Masdar και Πρόεδρος της COP28, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ορόσημο στη στρατηγική της Masdar να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της σε 100 GW καθαρής ενέργειας έως το 2030 και θα συμβάλει ουσιαστικά στην εγκατεστημένη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα.
Ως μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στον κλάδο της ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη το 2024, αυτή η επένδυση αντανακλά τη σαφή δέσμευση των ΗΑΕ στην ανάπτυξη καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την επίτευξη ενός από τους κεντρικούς στόχους της Συμφωνίας των ΗΑΕ, για τον τριπλασιασμό της παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030.
Συνοπτικά, αυτή η συμφωνία υπογραμμίζει τις έξυπνες ευκαιρίες ανάπτυξης μιας υπεύθυνης και τακτικής ενεργειακής μετάβασης που θα δημιουργήσει νέους κλάδους, νέες θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα».

Ο Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε:

«Εισφέρουμε κεφάλαια και παγκόσμια τεχνογνωσία για να επιταχύνουμε την επέκταση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, υποστηρίζοντας τις ενεργειακές φιλοδοξίες της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επεκτείνοντας την παγκόσμια εμβέλεια της Masdar.
Ως κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανάπτυξης ΑΠΕ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο της Masdar στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή και να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την διοικητική ομάδα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για να ενισχύσουμε τα φιλόδοξα αναπτυξιακά τους σχέδια για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα».

Ο Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δήλωσε:

«Η συμφωνία μας με την Masdar αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της πολύ μεγάλης αξίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς εκατοντάδων ανθρώπων εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.
Ταυτόχρονα, σηματοδοτεί την απαρχή μίας νέας εποχής ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξης για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αποτελεί δε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα και τις προοπτικές της.
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι ο κορυφαίος επενδυτής ΑΠΕ στην Ελλάδα και βασικός πυλώνας της εθνικής προσπάθειας για μετάβαση σε ένα μέλλον με καθαρότερη και φθηνότερη ενέργεια για όλους.
Ένα μέλλον με μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία για τη χώρα μας, βασισμένη σε καθαρή ενέργεια που θα παράγεται στον τόπο μας. Και θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη.»

3. Λοιπές Συμφωνίες στο πλαίσιο της Συναλλαγής


3.1. Non-Core Assets

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ή θυγατρική αυτής, κατ’ επιλογή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) θα αγοράσει και θα αποκτήσει από την Εταιρεία συγκεκριμένες δραστηριότητες αυτής, οι οποίες εκφεύγουν της Βασικής Δραστηριότητας (τα Μη Βασικά Περιουσιακά Στοιχεία) έναντι του εύλογου και δίκαιου τιμήματος που θα προσδιοριστεί βάσει έκθεσης ορκωτού ελεγκτή.
Μέρος των Μη Βασικών Περιουσιακών Στοιχείων θα μεταβιβαστεί πριν το Κλείσιμο της Συναλλαγής (το οποίο αποτελεί και αναβλητική αίρεση του Κλεισίματος της Συναλλαγής) και τα υπόλοιπα Μη Βασικά Περιουσιακά Στοιχεία θα μεταβιβαστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από το Κλείσιμο της Συναλλαγής.

3.2. Put Option σχετικά με το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας

Υπό την αίρεση του Κλεισίματος της Συναλλαγής, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η άμεση μητρική εταιρεία της Αγοράστριας συμφώνησαν ότι η Αγοράστρια θα έχει (μέσω της Εταιρείας) δικαίωμα να πωλήσει (put option) ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (100% θυγατρικής της Εταιρείας) στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περίπου εννέα μήνες μετά το Κλείσιμο της Συναλλαγής.

3.3. Call Option σχετικά με ορισμένα έργα

Υπό την αίρεση του Κλεισίματος της Συναλλαγής και τη λήψη ορισμένων απαιτούμενων εγκρίσεων από τρίτα μέρη, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Αγοράστρια συμφώνησαν ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχει δικαίωμα να αγοράσει (call option) ποσοστό 50% της συμμετοχής της Εταιρείας σε συγκεκριμένα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (υδροηλεκτρικά, αντλησοταμίευσης και υπεράκτια αιολικά) συνολικής ισχύος περίπου 3.0 GW περίπου εννέα μήνες μετά το Κλείσιμο της Συναλλαγής, όπως η περίοδος αυτή ενδέχεται να παραταθεί.
Οι εν λόγω αγορές θα υλοποιηθούν με τη μορφή πώλησης μετοχών εταιρειών που ανήκουν σήμερα εν όλω ή εν μέρει στην Εταιρεία (ή που πρόκειται να συσταθούν από αυτή) για τους σκοπούς αυτούς.

3.4. Non-Compete Obligation

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχρεούται να απέχει από δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στη βασική δραστηριότητα της Εταιρείας, ήτοι την ανάπτυξη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, άλλων έργων αποθήκευσης ενέργειας και έργων αντλησιοταμίευσης (η Βασική Δραστηριότητα) στην Ελλάδα, στην Πολωνία και την Βουλγαρία για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την πάροδο τριετίας από το Κλείσιμο της Συναλλαγής (η Υποχρέωση Μη Ανταγωνισμού).
Έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες εξαιρέσεις από την Υποχρέωση Μη Ανταγωνισμού, ώστε να μην δημιουργηθούν προσκόμματα στην υφιστάμενη δραστηριότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τι ανέφερε το bankingnews.gr για το τίμημα και το deal

To Μπαϊράµ καθυστέρησε λίγο το deal της ΤΕΝΕΡΓ που έχει κλείσει

Ημέρα γιορτής για τους μουσουλμάνους, αφού ξεκίνησε ο τριήµερος εορτασµός του Κουρµπάν Μπαϊράµ και η εξέλιξη αυτή επέδρασε λίγο στο χρονοδιάγραμμα του deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής.
Οι άραβες έχουν συμφωνήσει, ο Περιστέρης ο βασικός μέτοχος έχει συμφωνήσει, θα έχουμε deal στα 20 ευρώ πολύ – πολύ σύντομα.
Στις 20 Ιουνίου 2024 πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και εκεί ο Περιστέρης ίσως κάτι να αποκαλύψει…
Το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με τους Άραβες θα κλείσει 21 Ιουνίου ή 25 Ιουνίου 2024.

Τελικά ο Περιστέρης συμφώνησε, deal στην ΤΕΝΕΡΓ έως 14 Ιουνίου

Τελικά ο Γιώργος Περιστέρης είπε το ναι και έχουμε deal στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (ΤΕΝΕΡΓ) όπου το αραβικό fund θα υποβάλλει επίσημη πρόταση στα 20,5 με 20,6 ευρώ.
Οι ανακοινώσεις αναμένονται έως 14 Ιουνίου 2024.
Οι ελληνικές τράπεζες αξιολόγησαν το business plan και το σχέδιο χρηματοδότησης του κρατικού αραβικού fund για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έδωσαν το πράσινο φως.
Μάλιστα κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης δήλωσε στο BN «αυτή την φορά θα έχουμε deal στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή»
Το σχέδιο το οποίο έχουν εγκρίνει οι τράπεζες περιλαμβάνει τους εξής άξονες.
 Οι Άραβες αγοράζουν το 37,30% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 5,98% της Atale (Μαρινάκης) και το 5% από το 11% του Γ. Περιστέρη και ακολούθως υλοποιούν δημόσια πρόταση στο χρηματιστήριο με στόχο τουλάχιστον 75%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης