Σε θεσμικούς επενδυτές στοχεύει η MIG για τα ομολογιακά - Στόχος να αντλήσει έως 660,28 εκατ αλλά το πραγματικό κεφάλαιο θα είναι έως 408 εκατ ευρώ – Χαμηλή έως τώρα η συμμετοχή

 Σε θεσμικούς επενδυτές στοχεύει η MIG για τα ομολογιακά -  Στόχος να αντλήσει έως 660,28 εκατ αλλά το πραγματικό κεφάλαιο θα είναι έως 408 εκατ ευρώ – Χαμηλή έως τώρα η συμμετοχή
Χαμηλή παραμένει σχετικά η συμμετοχή στις ομολογιακές εκδόσεις της MIG.
Η MIG σχεδίαζε να αντλήσει 660,82 εκατ ευρώ, μέσω της έκδοσης δύο ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές ενισχύοντας τα κεφάλαια ώστε να προχωρήσει σε εξαγορές.
Ωστόσο το καθαρό κεφάλαιο από τις εκδόσεις θα είναι έως 408 εκατ καθώς η έκδοση των 251 εκατ αποτελεί παρελθούσα έκδοση που συμμετέχει στην διαδικασία για να μεταβληθούν οι όροι του ομολογιακού.

Η συμμετοχή στο ομολογιακό των 408 εκατ παραμένει σχετικά χαμηλή ενώ στο ομολογιακό που θα τροποποιηθούν οι όροι του η συμμετοχή είναι πιο αυξημένη.
Στην έκδοση των 408 εκατ η τιμή διαμορφώνεται στο 1 ευρώ το επιτόκιο 7% και η τιμή μετατροπής σε μετοχές στα 0,54 ευρώ.
Μέχρι τώρα η συμμετοχή είναι σχετικά χαμηλή, συγκεντρώνεται ένα αξιοπρεπές ποσό αλλά το τοπίο θα ξεκαθαρίσει σε βάθος λίγων μηνών όπου θα διατεθεί μέρος του ομολογιακού σε θεσμικούς επενδυτές.
Στην παρελθούσα έκδοση των 251 εκατ η τιμή διάθεσης είναι το 1 ευρώ το επιτόκιο 6,3% και η τιμή μετατροπής στα 0,99 ευρώ.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα η διαδικασία λήγει 27  Ιουνίου.
Αν ο στόχος καλυφθεί θα είναι μια θετική εξέλιξη για τον όμιλο αν δεν καλυφθεί που είναι και το βασικό σενάριο, δηλαδή συγκεντρωθούν λιγότερα κεφάλαια η MIG θα τα αποδεχθεί.
Στην MIG καθώς δεν είναι τράπεζα, δεν ισχύουν οι κλασσικές έννοιες των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της MIG είναι ότι το 2012 μάλλον ολοκληρώνονται οι ζημίες από αναπροσαρμογές περιουσιακών στοιχείων.
Το 84% των δραστηριοτήτων του ομίλου πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και το 12% στην Ευρώπη.
Οι βασικοί μέτοχοι της MIG είναι το IRF της Αγγελικής Φράγκου με ποσοστό 17,84% ή 137 εκατ μετοχές.
Το Dubai με 17,28% ή 135 εκατ μετοχές.
Το Dubai δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχει στις ομολογιακές εκδόσεις ωστόσο είναι πιθανό να συμμετάσχει ο Safa ο Γαλλολιβανέζος επιχειρηματίας που έχει αναπτύξει κοινές δραστηριότητες με την MIG. Θα καλύψει το 3% περίπου του ομολογιακού.
Το ευρύ επενδυτικό κοινό κατέχει το 64,88% της MIG.
Στην εταιρία εργάζονται συνολικά 13 χιλ εργαζόμενοι.
Τα έξοδα της έκδοσης αγγίζουν τα 312,7 χιλ ευρώ και παραμένουν πολύ χαμηλά αναλογικά π.χ. με τις εκδόσεις των τραπεζών.

www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS