Τελευταία Νέα
Οικονομία

ΚΕΠΕ: Στο 2,2% το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2023, αλλά η αβεβαιότητα είναι μεγάλη

ΚΕΠΕ: Στο 2,2% το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2023, αλλά η αβεβαιότητα είναι μεγάλη
Δύσκολο να προβλεφθεί η ταχύτητα αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ελλάδας προβλέπεται στο 5,3% για το έτος 2022 και στο 2,2% για το έτος 2023, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
Σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή, η οικονομία της χώρας προβλέπεται ότι θα παραμείνει σε ανοδική τροχιά κατά το τρέχον έτος, με τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ να παρουσιάζει επιβράδυνση, παραμένοντας, όμως, σε ικανοποιητικό επίπεδο, λαμβανομένης υπόψη της δύσκολης συγκυρίας.
Η προοπτική αυτή απορρέει από την ευνοϊκή εξέλιξη αρκετών από τα οικονομικά μεγέθη που ενσωματώνονται στην πρόβλεψη, σε συνδυασμό με την εμφανή, πλέον, επίπτωση που έχουν στην πορεία ορισμένων μεταβλητών οι τρέχουσες οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε πολλά διαφορετικά μέτωπα.
Με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην παρούσα συγκυρία, οι προβλέψεις για την εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας.
Ενώ οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας φαίνεται να απομακρύνουν αυτή τη στιγμή ορισμένα πιο απαισιόδοξα σενάρια για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους.
Παράλληλα, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ταχύτητα αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και, συνεπώς, οι σχετικές επιδράσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, το κόστος παραγωγής και τα επιτόκια, ενώ, στην περίπτωση της Ελλάδας, σε αυτές τις αβεβαιότητες προστίθενται και οι ενδεχόμενες επιδράσεις του εκλογικού κύκλου.
Στον αντίποδα, θετικό αντίκτυπο στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μπορεί να έχει μία θετική έκβαση όσον αφορά την ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, ενώ προς μία περισσότερο ευνοϊκή εξέλιξη του ΑΕΠ θα μπορούσε να συμβάλει η δυνατότητα συνέχισης της εφαρμογής μέτρων στήριξης της οικονομίας σε κλίμακα συμβατή με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων, η υλοποίηση έργων και μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, και η εντατικοποίηση των επενδύσεων που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης.
Εικόνα
Αναλυτική παρουσίαση των προβλέψεων του ΚΕΠΕ

Το έτος 2022, η οικονομία της Ελλάδας αναπτύχθηκε με υψηλούς ρυθμούς, παρά τις σημαντικές αναταράξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των συνεπειών του για το ενεργειακό κόστος, τον πληθωρισμό και την αβεβαιότητα.
Εισερχόμενη στο έτος 2023, η ελληνική οικονομία ευνοείται από τη θετική δυναμική που έχουν αναπτύξει έως πρόσφατα οι βασικές συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης (ιδιωτική κατανάλωση, επενδύσεις) και η δραστηριότητα σημαντικών τομέων της οικονομίας (βιομηχανία, τουρισμός, κατασκευές, κ.ά.).
Παράλληλα, όμως, οι οικονομικές προοπτικές της χώρας έρχονται αντιμέτωπες με την εξασθένηση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, αλλά και με την επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, του κόστους δανεισμού και του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών σε εγχώριο επίπεδο, λόγω της ενεργειακής κρίσης, των πληθωριστικών πιέσεων και της αύξησης των επιτοκίων.
Ορισμένα νεότερα δεδομένα που έρχονται στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα και παραπέμπουν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους, εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας στην Ευρώπη για το τρέχον έτος και σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, φαίνεται να απομακρύνουν το σενάριο μίας βαθιάς ύφεσης στην ΕΕ, η οποία θα είχε σημαντικές επιπτώσεις και για την Ελλάδα.
Παράλληλα, σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία εξακολουθούν να παρέχουν η εφαρμογή μέτρων για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και η σταδιακή υλοποίηση δρομολογημένων έργων και δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αβεβαιότητα

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας γύρω από τις οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις σε πολλά διαφορετικά μέτωπα, σε συνδυασμό με τη συνήθη αβεβαιότητα που περιβάλλει κάθε προεκλογική περίοδο, δυσχεραίνουν σημαντικά τη διενέργεια προβλέψεων αναφορικά με την πορεία του πραγματικού ΑΕΠ τα επόμενα τρίμηνα.
Με αυτή την επιφύλαξη, και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες, ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ για τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας έως και το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2023.
Οι προβλέψεις βασίζονται στην εφαρμογή ενός δυναμικού υποδείγματος παραγόντων (dynamic factor model)3, με χρήση στοιχείων για 126 μεταβλητές4 για τη χρονική περίοδο μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2022.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το σύνολο του 2022 προβλέπεται στο 5,3%, επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη πρόβλεψη (5,5%).
Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον ρυθμό ανάπτυξης στο πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασαν μία μικρή αναθεώρηση προς τα κάτω.
Σε ό,τι αφορά το έτος 2023, οι προβλέψεις σε τριμηνιαία βάση εμφανίζουν θετικό πρόσημο και ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το σύνολο του έτους προβλέπεται στο 2,2%.
Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόβλεψη, η χώρα εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε ανοδική τροχιά, με τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ να παρουσιάζει επιβράδυνση, παραμένοντας, όμως, σε ικανοποιητικό επίπεδο, λαμβανομένης υπόψη της δύσκολης συγκυρίας.
Η εκτίμηση αυτή απορρέει από την ευνοϊκή εξέλιξη αρκετών από τα οικονομικά μεγέθη που ενσωματώνονται στην πρόβλεψη, σε συνδυασμό με την εμφανή, πλέον, επίπτωση των συνθηκών που αναφέρθηκαν προηγουμένως στην πορεία ορισμένων μεταβλητών.

Ομόλογα

Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση του κλίματος αβεβαιότητας ήταν ορατή στην απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου, η οποία σημείωσε μικρή περαιτέρω άνοδο σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022.
Επίσης, τα δεδομένα του τρίτου τριμήνου για τις τιμές ήταν ενδεικτικά των έντονων πληθωριστικών πιέσεων που διατηρήθηκαν κατά την περίοδο αυτή, με ενδείξεις, ωστόσο, για αντιστροφή της αυξητικής τάσης στο κόστος της ενέργειας.
Συγκεκριμένα, σημαντική άνοδος σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους καταγράφηκε σε όλους τους δείκτες που αντανακλούν τις τιμές των εισροών και το κόστος παραγωγής, ενώ μεγάλη άνοδος σημειώθηκε στον δείκτη τιμών καταναλωτή, ιδιαίτερα στις κατηγορίες της στέγασης και των μεταφορών, οι οποίες επηρεάζονται σημαντικά από τις τιμές της ενέργειας.
Παράλληλα, σημαντική υποχώρηση σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο σημειώθηκε στον πετρελαϊκό δείκτη Brent, ενώ, αντίστοιχα, μικρή μείωση παρατηρήθηκε στον ευρωπαϊκά εναρμονισμένο δείκτη τιμών ενέργειας για την Ελλάδα.
Αναφορικά με τους δείκτες που αντανακλούν τις προσδοκίες, οι εξελίξεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταδεικνύουν εξασθένηση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και την ΕΕ, υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών, και μικρή βελτίωση των προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο.

Δύσκολο να προβλεφθεί η ταχύτητα αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού

Με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην παρούσα συγκυρία, οι προβλέψεις για την εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας.
Ενώ οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας φαίνεται να απομακρύνουν αυτή τη στιγμή ορισμένα πιο απαισιόδοξα σενάρια για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους.
Παράλληλα, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ταχύτητα αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και, συνεπώς, οι σχετικές επιδράσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, το κόστος παραγωγής και τα επιτόκια, ενώ, στην περίπτωση της Ελλάδας, σε αυτές τις αβεβαιότητες προστίθενται και οι ενδεχόμενες επιδράσεις του εκλογικού κύκλου.
Στον αντίποδα, θετικές επιδράσεις στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μπορεί να έχει μία θετική έκβαση όσον αφορά την ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, ενώ προς μία περισσότερο ευνοϊκή εξέλιξη του ΑΕΠ θα μπορούσε να συμβάλει η δυνατότητα συνέχισης της εφαρμογής μέτρων στήριξης της οικονομίας σε κλίμακα συμβατή με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων, η υλοποίηση έργων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, και η εντατικοποίηση των επενδύσεων που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης