Τελευταία Νέα
Οικονομία

Πώς θα υπαχθούν στη ρύθμιση για χρέη και σύνταξη 120.000 οφειλέτες που θα λαμβάνουν από 160 - 520 ευρώ

Πώς θα υπαχθούν στη ρύθμιση για χρέη και σύνταξη 120.000 οφειλέτες που θα λαμβάνουν από 160 - 520 ευρώ

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για ένταξη 

Σχετικά Άρθρα

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την έκδοση σύνταξης από ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες που χρωστούν ως 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και ως 10.000 ευρώ στον ΟΓΑ, καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση την οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν 120.000 ασφαλισμένοι και να συνταξιοδοτηθούν άμεσα με συντάξεις από 160 - 520 ευρώ.
Αν οφειλέτης με χρέη 30.000 ευρώ δικαιούται σύνταξη 720 ευρώ, έχει παρακράτηση 420 ευρώ και λαμβάνει 280 ευρώ σύνταξη.
Αν αγρότης δικαιούται σύνταξη 520 ευρώ οφείλει 10.000 ευρώ και δικαιούται σύνταξη 540 ευρώ, λαμβάνει 216 ευρώ και 324 ευρώ είναι η παρακράτηση.
Από τη σύνταξη θα παρακρατείται το 60% και οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν το υπόλοιπο 40%.
Η παρακράτηση θα είναι τουλάχιστον 333 ευρώ τον μήνα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και 100 ευρώ για οφειλές προς τον ΟΓΑ.
Μόλις η οφειλή μειωθεί στις 20.000 ευρώ για τον ΕΦΚΑ και στις 6.000 ευρώ για τον ΟΓΑ, θα χορηγείται ολόκληρη η σύνταξη και θα παρακρατείται το εναπομείναν χρέος σε 60 δόσεις από τη σύνταξη. 

Προϋποθέσεις υπαγωγής 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ο ασφαλισμένος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ ή προς τον π. ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ.
Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του
Να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης.
Οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.
Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς και ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. 

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για ένταξη 

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.
Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει αν οι οφειλές του ασφαλισμένου υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί.
Στην περίπτωση που οι οφειλές δεν υπερβαίνουν το ποσό αυτό, η συνταξιοδοτική πράξη εκδίδεται και η σύνταξη καταβάλλεται.
Στην περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, τότε:
Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ αλλά όχι τις 30.000 ευρώ ή τις 6.000 ευρώ αλλά όχι τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, τότε η αίτηση γίνεται δεκτή και ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης.
Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ ή τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής προκειμένου ο ασφαλισμένος να καταβάλει το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ ή των 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, εντός διμήνου από την κοινοποίησή του και να υπαχθεί στη ρύθμιση.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης και στην καταβολή της σύνταξης.
Ειδικότερα, το υπερβάλλον των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, ποσό οφειλής, συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του.
Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο υπερβάλλον ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 333,33 ευρώ γενικά και των 100 ευρώ για τον π. ΟΓΑ.
Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως.
Μετά το μηδενισμό του υπερβάλλοντος ποσού, για την εναπομένουσα οφειλή εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010.  

Τι προβλέπεται για τις εκκρεμείς αιτήσεις 

Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 5078/2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.
Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 5078/2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, μπορούν επίσης να υπαχθούν στις ρυθμίσεις.
Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει ήδη απορριφθεί λόγω οφειλών, απαιτείται επανυποβολή της για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης