Τελευταία Νέα
Πολιτική

Ράμμος (ΑΔΑΕ): Με επιστολή αποδέχεται την ισχύ του νόμου για τις υποκλοπές - Τι ζητά από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Τσιάρα

Ράμμος (ΑΔΑΕ): Με επιστολή αποδέχεται την ισχύ του νόμου για τις υποκλοπές - Τι ζητά από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Τσιάρα
Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ζητεί διαδικαστικές λεπτομέρειες για να εφαρμόσει τον νέο νομο για τις υποκλοπές

 

Aίτημα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, με το οποίο ζητεί να πληροφορηθεί διαδικαστικά θέματα (π.χ ύπαρξη γραμματείας κ.λπ.) για να εκκινήσει την εφαρμογή του νέου νόμου για τις υποκλοπές απέστειλε σήμερα ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για το απόρρητο των επικοινωνιών, Χρήστος Ράμμος.

Η επιστολή

Αξιότιμε Κε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 § 7 του ν. 5002/2022 «7. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την παύση της ισχύος της διάταξης άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας γνωστοποιείται η επιβολή του περιοριστικού μέτρου στον θιγόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο αυτό διατάχθηκε.
Για τη γνωστοποίηση του πρώτου εδαφίου υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Υ.Π. και τη Δ.Α.Ε.Ε.Β..
Η άρση γνωστοποιείται μετά από απόφαση τριμελούς οργάνου, το οποίο αποφασίζει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.
Στην περίπτωση διενέργειας της άρσης από την Ε.Υ.Π., το όργανο αποτελείται από τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008, τον δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος και τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε..
Στην περίπτωση διενέργειας της άρσης από τη Δ.Α.Ε.Ε.Β., το όργανο αποτελείται από τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994, τον δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος και τον Πρόεδρο της Α.Δ.Α.Ε.
Του οργάνου προεδρεύει ο ανώτερος ιεραρχικά ή, επί ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος εισαγγελικός λειτουργός. Το όργανο αποφασίζει κατά πλειοψηφία, με τήρηση απόρρητων συνοπτικών πρακτικών και καταγραφή της γνώμης της μειοψηφίας, εφόσον υφίσταται.
Αν απoφασισθεί η ενημέρωση, ο θιγόμενος ενημερώνεται για την επιβολή του περιοριστικού μέτρου και για τη διάρκειά του.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή νέου αιτήματος πριν την πάροδο ενός (1) έτους από την υποβολή του προηγούμενου».
Δεδομένου ότι από την ως άνω διατύπωση του νόμου δεν προβλέπονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής στην πράξη της διαδικασίας διαβίβασης εκ μέρους της Α.Δ.Α.Ε. του αιτήματος του θιγόμενου, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα υπάρχει κάποια ειδική γραμματεία στις ως άνω υπηρεσίες (Ε.Υ.Π. και Δ.Α.Ε.Ε.Β.) η οποία θα είναι αρμόδια να λαμβάνει το σχετικό αίτημα που θα διαβιβάζεται σε αυτήν από την Α.Δ.Α.Ε.
Επίσης, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε εν γένει όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που θα είναι απαραίτητες για την έναρξη εφαρμογής και την υλοποίηση της ως άνω διαδικασίας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Χρήστος Ράμμος Πρόεδρος της ΑΔΑΕ

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης