Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκάλυψη: Έτσι θα φουσκώσουν τα ίδια κεφάλαια των εταιριών λόγω … προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού

Αποκάλυψη: Έτσι θα φουσκώσουν τα ίδια κεφάλαια των εταιριών λόγω … προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού
Τεράστια τα οφέλη για τις τράπεζες μετά τις εθελούσιες

Μια τεράστια ανατροπή που θα φουσκώσει τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιριών αλλά κυρίως αυτών που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων όπως οι τράπεζες φέρνουν οι αλλαγές στον υπολογισμό των αποζημιώσεων προσωπικού στις οικονομικές καταστάσεις που αποφάσισε η Επιτροπή ερμηνεία των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Ειδικότερα σύμφωνα με την Επιτροπή η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης πρέπει να σχηματίζεται μόνο κατά τα τελευταία 16 έτη εργασίας,.
Μέχρι σήμερα υπήρχαν δύο μοντέλα υπολογισμού καθώς άλλες εταιρίες κατένειμαν την υποχρέωση σε όλα τα έτη εργασίας και άλλες στα πρώτα έτη και μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός αποζημιώσεων.
Με τη νέα ρύθμιση όμως η καταγραφή της υποχρέωσης μεταφέρεται στα τελευταία 16 έτη εργασίας του προσωπικού και αυτά κυμαίνονται πλέον από το 46ο έως το 50ο έτος.
Τι σημαίνει αυτό;
Οι εταιρίες θα έχουν υποχρέωση να παίρνουν προβλέψεις για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους και όχι για όλους.
Θεωρητικά δε αν σε μια εταιρία εργάζεται προσωπικό που είναι κάτω 46 ετών τότε η πρόβλεψη θα είναι μηδενική.

Ακόμα και μηδενικές προβλέψεις

Στις τράπεζες πρέπει να σημειωθεί ότι οι εθελούσιες είχαν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση της ηλικίας του προσωπικού και είναι πολύ πιθανόν το αποτέλεσμα να είναι θεαματικό.
Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η επίπτωση αρκεί να αναφερθεί ότι η υποχρέωση του ομίλου για προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι 300 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 όταν και οι εταιρίες, τράπεζες υποχρεώθηκαν να προβούν σε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού καθώς από την 14η Φεβρουαρίου 2012 και μετά οι συμβάσεις εργασίας που λήγουν με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης θεωρήθηκαν ως συμβάσεις αορίστου χρόνου αντί για ορισμένου χρόνου που θεωρούνταν προηγουμένως .
Οι εταιρίες αναγκάστηκαν να προβαίνουν σε προβλέψεις στις οικονομικές τους καταστάσεις οι οποίες εξαρτώνταν από το μέγιστο αριθμό αποζημίωσης εφάπαξ που μειώθηκε από το μεσοπρόθεσμο.
Επισημαίνεται ότι ο λογιστικός χειρισμός του νέου τρόπου διενέργειας προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού θα πρέπει να ανακοινωθεί από την ΕΛΤΕ αν και θεωρείται βέβαιο ότι η αντιστροφή προβλέψεων θα ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια πλην ίσως ενός μικρού ποσού που θα ενισχύσει κέρδη και κεφάλαια.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης