Τελευταία Νέα
Speculator

Επιστολή φωτιά από τους εργαζόμενους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην διοίκηση και … παραίτηση στελέχους

Επιστολή φωτιά από τους εργαζόμενους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην διοίκηση και … παραίτηση στελέχους
Γιατί ζητούν παρέμβαση σε πρωθυπουργό και ESMA

Αναταραχή επικρατεί μεταξύ των εργαζομένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς θεωρούν ότι πλέον οι συνθήκες που εργάζονται δεν τους επιτρέπουν να κάνουν τη δουλειά τους και με επιστολή που απέστειλαν προς το ΔΣ ζητούν να παρέμβει στον πρωθυπουργό αλλά και την ESMA.
Την ίδια στιγμή πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχει υποβληθεί παραίτηση Διευθυντικού Στελέχους (Διευθύντριας) η οποία σχετίζεται με τις συνθήκες που επικρατούν στην Εποπτική Αρχή.
Οι εργαζόμενοι στην επιστολή τους ζητούν ουσιαστικά να μεταβληθεί το καθεστώς αμοιβών αλλά και εργασίας αλλά και να αναγνωριστεί ο ιδιαίτερος ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της οποίας «βάλλεται διαρκώς η απαιτούμενη λειτουργική της ανεξαρτησία, μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο που αναιτίως την καταλαμβάνει»
Σύμφωνα με πληροφορίες οι εργαζόμενοι θεωρούν πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τις παρεμβάσεις που γίνονται έχει απωλέσει την ανεξαρτησία της και δεν έχει καμία σχέση με άλλες ανεξάρτητες αρχές όπως η ΡΑΕ και ΕΕΤΤ οι οποίες έχουν λειτουργική και οικονομική αυτοτέλεια.

Έλλειψη ανεξαρτησίας

Η έλλειψη ανεξαρτησίας αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στις αμοιβές του προσωπικού αλλά και της διοίκησης που αντιμετωπίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι με την έννοια μάλιστα των υπαλλήλων του στενού δημοσίου τομέα. Πέραν αυτού η απίθανη παράκαμψη της Βουλής στην επιλογή ηγεσίας μέσω γνωμοδότησης και η επιλογή διοίκησης μέσω ΑΣΕΠ θεωρούν ότι αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα διότι δύσκολα η επόμενη Εκτελεστική Επιτροπή θα είναι εγνωσμένου κύρους καθώς πολύ δύσκολα σοβαρός άνθρωπος θα μπει στη βάσανο της διαδικασίας ΑΣΕΠ με κίνδυνο να αποκλειστεί όχι γιατί δεν είναι ικανός αλλά διότι όπως διεφάνη στην περίπτωση της ΕΛΤΕ ο διαγωνισμό μπορεί να είναι διάτρητος.

Η παρέμβαση

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι είχαν αντιδράσει στη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην διαβούλευση και την ψήφιση του νέου νόμου για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι

  • Δεν υπήρξε διάλογος, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις, με τους εργαζόμενους στην Ε.Κ., των οποίων η μακρόχρονη εποπτική εμπειρία και η σε βάθος γνώση του αντικειμένου που πρόκειται να ρυθμιστεί μπορεί να συνεισφέρει εποικοδομητικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της.
  • Δεν έγινε χρήση μεθοδολογιών που απαιτούνται στο στάδιο μελέτης μεταρρυθμίσεων, όπως ενδελεχής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας της Ε.Κ. σε επίπεδο αρμοδιοτήτων και αναγκών, μέσω της λήψης των αναγκαίων πληροφοριών από τα στελέχη της Ε.Κ.,
  • Δε ζητήθηκε, η παροχή τεχνικής βοήθειας από τα αρμόδια ευρωπαϊκά εποπτικά όργανα, το οποίο αποτελεί ούτως ή άλλως κυβερνητική πρακτική, προκειμένου να αναμορφωθεί και να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο εποπτείας της κεφαλαιαγοράς στη χώρα μας με τη συμβολή κατάλληλων προς τούτο εμπειρογνωμόνων. Τούτο καταδεικνύεται (είχαν αναφέρει) και από το συνοδευτικό του νομοσχεδίου έγγραφο «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης», όπου αναφέρεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη συναφείς πρακτικές άλλων χωρών της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ, οργάνων της Ε.Ε. ή διεθνών οργανισμών.


Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται και με το γεγονός ότι συστάθηκε μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή επί θητείας Ζαββού στο Υπουργείο Οικονομικών, συντάχθηκε ένα σχέδιο νόμου αλλά με την αποχώρηση Ζαββού το σχέδιο κατακρεουργήθηκε τόσο σε επίπεδο φιλοσοφίας όσο και σε επίπεδο διατάξεων με συνέπεια να καταλήξει σε συρραφή ρουσφετολογικών μεταρρυθμίσεων χωρίς ουσιαστική στόχευση για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->