Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκάλυψη: Ρουσφέτι Άδωνι στις επιχειρήσεις που έγραφαν, συστηματικά, στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, το ΓΕΜΗ

Αποκάλυψη: Ρουσφέτι Άδωνι στις επιχειρήσεις που έγραφαν, συστηματικά, στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, το ΓΕΜΗ

Ακόμα και 11 χρόνια χωρίς δημοσιευμένους ισολογισμούς μπορεί μια εταιρία να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς του δημοσίου και όχι μόνο

Σχετικά Άρθρα

Άφεση αμαρτιών στις ασυνεπείς επιχειρήσεις σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχουν στο ΓΕΜΗ δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθιστώντας γράμμα κενό περιεχομένου τη δήθεν αυστηρότητα του νέου νόμου 4919/2022 και της πρόβλεψης για αναστολή καταχώρισης από την 1η Ιουλίου.

Έτσι λοιπόν στις οδηγίες που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναφέρεται σε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιόδου που έληξε την 31/12/2021 και που θα υποβληθούν το έτος 2022 (προθεσμία 20/7 για Συνεταιρισμούς, 30/9 για ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ & 31/12 για υποκαταστήματα) και όχι σε προγενέστερες υποχρεώσεις.
Επομένως με λίγα λόγια λέει στις ασυνεπείς επιχειρήσεις: «Δεν πειράζει που παρανομήσατε 11 χρόνια (από το 2011 & μετά) και δεν προσκομίσατε οικονομικές καταστάσεις αλλά θα σας αντιμετωπίζω όμοια με τους συνεπείς».
Και προφανώς στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν γνωρίζουν την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος «Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου»;

Αξίζει να σημειωθεί ότι οδηγίες εφαρμογής για την λεγόμενη «αναστολή καταχώρισης» των νομικών προσώπων, αφορούν σε διάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 29 του νόμου 4919/2022. Έτσι λοιπόν τα νομικά πρόσωπα που: α) δεν έχουν δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, β) έχουν παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, γ) δεν έχουν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης (με την πάροδο 1 έτους από την θέση τους σε λύση – εκκαθάριση), δ) έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του και ε) δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου (μόνο για ΑΕ & ΙΚΕ) μπαίνουν σε αναστολή καταχώρισης.

Ανομία χρόνων

Ωστόσο οι διατάξεις περί αναστολή καταχώρισης υπήρχαν και στον προγενέστερο νόμο ήτοι τον νόμο 4635/2019 και συγκεκριμένα στο άρθρο 107 αυτού (παράγραφος 4) που ρητά ανέφερε ότι με πράξη της αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ., τίθεται σε κατάσταση αναστολής καταχωρίσεων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικό πρόσωπο που εμπίπτει σε μία εκ των παρακάτω περιπτώσεων: α. αν για δύο (2) συνεχή έτη δεν τηρεί τις υποχρεώσεις δημοσίευσης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., β. αν δύο (2) έτη μετά τη θέση για οποιονδήποτε λόγο σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης, γ. αν έχει ανασταλεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόσθηκαν και πάρα πολλές επιχειρήσεις συνέχιζαν απρόσκοπτα την λειτουργία τους χωρίς καμία επίπτωση.

Και φυσικά το πιο σημαντικό τμήμα που αφορά την συνέπεια των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ είναι η υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την οποία πολλές επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν.
Έτσι η αναστολή νέων καταχωρίσεων δεν φαίνεται να έχει επίπτωση στις επιχειρήσεις αυτές, καθώς συνεχίζουν να λειτουργούν, μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στο οικονομικό κύκλωμα, σε διαγωνισμούς του δημοσίου, να συμμετέχουν σε πλατφόρμες εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών και γενικά να συναλλάσσονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Επομένως το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί τόσος ντόρος για την αναστολή νέων καταχωρίσεων αφού δεν υπάρχει επίπτωση;
Η πραγματικότητα είναι ότι ο νέος νόμος δίνει άφεση αμαρτιών για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Προσωπικές που έχουν εταίρους νομικά πρόσωπα, κάθε κατηγορία Συνεταιρισμού & υποκαταστήματα αλλοδαπής) από την σύσταση του ΓΕΜΗ δηλαδή από το 2011 έως σήμερα. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται η Κυβέρνηση να κλείνει το μάτι στους παρανομούντες ενώ αντίθετα οι συνεπείς έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Με λίγα λόγια στο ερώτημα αν μπορεί μία επιχείρηση που δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις ποτέ να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς του δημοσίου; Η απάντηση είναι ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙ και με τον νόμο.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->