Τελευταία Νέα
Speculator

Η αντίφαση της αγοράς ιδίων μετοχών και της κρατικής στήριξης της Aegean και τα θαύματα με την πολιτική αποδοχών

Η αντίφαση της αγοράς ιδίων μετοχών και της κρατικής στήριξης της Aegean και τα θαύματα με την πολιτική αποδοχών
Θεωρητικά η εταιρία μπορεί να διαθέσει από 18 εκ ευρώ έως 80 εκ ευρώ περίπου προκειμένου με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να αγοράσει ίδιες μετοχές.
Σχετικά Άρθρα

Πριν από λίγες εβδομάδες η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Aegean αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου με τιμές από 2 έως και 9 ευρώ ανά μετοχή.
Θεωρητικά η εταιρία μπορεί να διαθέσει από 18 εκ ευρώ έως 80 εκ ευρώ περίπου προκειμένου με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να αγοράσει ίδιες μετοχές.
Το ερώτημα που τίθεται είναι πως μπορεί μια εταιρία να διαθέτει έστω και υπό μορφή απόφασης τέτοια ποσά όταν την ίδια στιγμή έχει λάβει υπό μορφή ενίσχυσης 120 εκ ευρώ από το ελληνικό δημόσιο.
Έχει η εταιρία περίσσευμα κεφαλαίων για την αγορά ιδίων αλλά την ίδια στιγμή είχε ανάγκη τα κεφάλαια του δημοσίου προκειμένου να αντέξει στις πιέσεις που προκάλεσε η κρίση του κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι το δημόσιο μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος να αγοράσει μετοχές από το 2023 στην τιμή των 3,2 ευρώ και με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής της Aegean θεωρητικά έχει λόγο να το πράξει.

Προχωρημένη πολιτική αποδοχών

Εν τω μεταξύ εντύπωση προκαλεί και μια διάταξη που εισήχθη στη νέα πολιτική αποδοχών της εταιρίας.
Ειδικότερα αναφέρεται πως «σε ειδικές περιστάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει προσωρινά ειδικές εξαιρέσεις από την Πολιτική Αποδοχών, έπειτα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής (σ.σ αποδοχών), εφόσον είναι αναγκαίες για το μακροπρόθεσμο όφελος της Εταιρείας και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της, στις οποίες κατατείνει η προσέλκυση, επιβράβευση και διακράτηση στελεχών με ιδιαίτερες ικανότητες και εμπειρία στον χώρο που δραστηριοποιείται.
Ενδεικτικά, μια τέτοια ειδική εξαίρεση μπορεί να είναι η διαπραγμάτευση και η συμφωνία επιπρόσθετων κινήτρων (π.χ ιδιαίτερη προθεσμία ειδοποίησης, όρους και καταβολή αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης) λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια, όπως η θέση ευθύνης, η εμπειρία, η απόδοση του μέλους Δ.Σ., τα λειτουργικά και προ φόρων αποτελέσματα (EBITDA , EBIT, ΕΒΤ) της Εταιρείας κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του.
Τέτοιες αποδοχές/αποζημιώσεις θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο, ακολουθώντας πάντα τις ανάλογες προτάσεις της Επιτροπής, και θα συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αποδοχών, που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ποσά, που καταβάλλονται βάσει και λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων».
Ουσιαστικά δηλαδή ενώ υπάρχει μια πολιτική Αποδοχών μπορεί ανά πάσα στιγμή να παραβιαστεί με τρόπο υποκειμενικό ασχέτως αν η εταιρία θα υποστηρίξει ότι υπάρχει η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών.

Σημειωτέον ότι υπάρχει και αλλαγή στην πολιτική αποδοχών σε ότι αφορά στις μεταβλητές αποδοχές των μελών του ΔΣ (μπορούν να φτάνουν έως και 250% των σταθερών αποδοχών) καθώς έχει αφαιρεθεί η άποψη της Επιτροπής Αποδοχών και απλά το ΔΣ αποφασίζει για λογαριασμό του εαυτού του.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης