Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκάλυψη: Τι θέλει να κρύψει η Foodlink και πανηγυρίζει… με αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και περίεργες συναλλαγές με συνδεδεμένες

Αποκάλυψη: Τι θέλει να κρύψει η Foodlink και πανηγυρίζει… με αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και περίεργες συναλλαγές με συνδεδεμένες
Ο ανέμελος ορκωτός και η χθεσινή ανακοίνωση εντυπωσιασμού
Στη Foodlink εντυπωσιάστηκαν από τις επιδόσεις του 2023 και αποφάσισαν χθες 4 Ιουνίου 2024 να στείλουν δελτίο τύπου τριανταπέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2023.
Και είναι αληθές ότι τα μεγέθη είναι βελτιωμένα σχεδόν σε όλες τις γραμμές παρά την πρακτικά αμετάβλητη εξέλιξη του κύκλου εργασιών.
Το EBITDA της μητρικής διαμορφώθηκε στα € 6,698 εκ. έναντι € 4,213 εκ το 2022 ενώ του ομίλου ανήλθε σε € 8,855 εκ, έναντι € 7.053 χιλ. το 2022.
Η εταιρία «γύρισε σε κέρδος προ φόρων» € 611 χιλ. έναντι ζημιών ύψους € 1, 679 εκ. το 2022 ενώ ο όμιλος είχε κέρδη προ φόρων ύψους € 10 χιλ. έναντι ζημιών προ φόρων ύψους € 1,275 εκατομμυρίων το 2022. Και όλα αυτά παρ ότι τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 1,176 εκ. έναντι € 657 χιλ. το 2022 και για τον Όμιλο σε € 1,250 χιλ. έναντι € 734 χιλ.
Η Foodlink μείωσε και τον καθαρό δανεισμό της στα € 6,714 εκ. έναντι € 10,140 εκ. ενώ σε επίπεδο ομίλου ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε € 8,099 εκ. έναντι € 11,703 εκατομύρια.
Μόνο που φαίνεται ότι στην ανακοίνωσή της για τη βελτιωμένη κατάσταση η Foodlink ξέχασε να πει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.
Πώς ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 31/12/2023 παρουσιάζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά € 9,9 εκ. και € 6,6 εκ. αντίστοιχα.
Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνονται βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης ποσού € 5.550 χιλ. για τον Όμιλο και ποσού € 3.602 χιλ. για την Εταιρεία τα οποία αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις δαπάνες λειτουργικών μισθώσεων της επόμενης χρήσης. Και αυτό παρά το γεγονός ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ο ανέμελος ορκωτός

Η εταιρία βέβαια εκτιμά ότι δεν θα αντιμετωπίσει θέμα ρευστότητας (δεν αιτιολογεί όμως), ισχυρίζεται ότι έχει αρχησιμοποίητα τραπεζικά υπόλοιπα δανείων 4,6 εκατ. ευρώ και ο ορκωτός ελεγκτής «καταπίνει αμάσητη» την εκτίμηση μη προβαίνοντας σε καμία απολύτως αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις.
Πέραν αυτού όμως στις οικονομικές καταστάσεις και ειδικά στις συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία
Πρώτον ότι ποσό € 952 χιλ. στις αγορές του Ομίλου από λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορά κυρίως μισθώματα αποθηκών και υπηρεσίες διανομής και δεύτερον ποσό € 2,8 εκ. στις αγορές του Ομίλου από συγγενείς επιχειρήσεις αφορά κυρίως την εκμίσθωση προσωπικού.
Είναι όμως τουλάχιστον παράδοξο να γίνονται αγορές από συγγενείς επιχειρήσεις και σχεδόν μηδενικές πωλήσεις (34 χιλιάδες ευρώ) και την ίδια στιγμή να υπάρχουν καθαρές απαιτήσεις 1 εκ ευρώ από εμπορικές συναλλαγές (πότε έγιναν άραγε αυτές οι συναλλαγές) και καθαρές απαιτήσεις (απαιτήσεις μείον υποχρεώσεις) περί τις 85 χιλιάδες ευρώ.
Το 2022 η κατάσταση ήταν πιο προβληματική καθώς οι απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη ήταν 2,4 εκ ευρώ με πωλήσεις μόλις 104 χιλιάδες ευρώ.
Άραγε πως συμβαίνουν όλα αυτά τα θαύματα τα οποία συνεχίζονται με την εγγραφή στις οικονομικές καταστάσεις ότι υπάρχουν απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και μέλη ΔΣ 280 χιλιάδες ευρώ «από μισθούς αμοιβές και άλλες εργασιακές παροχές»!
Δηλαδή για να καταλάβουμε οι άνθρωποι εργάζονται αλλά η εταιρία έχει απαιτήσεις από αυτούς γιατί πρέπει να την πληρώνουν; Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε ή μας διαφεύγει;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης