Τελευταία Νέα
Speculator

Η εταιρική διακυβέρνηση και το φάουλ του ΟΤΕ με την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Δεν τηρείται ο νόμος

Η εταιρική διακυβέρνηση και το φάουλ του ΟΤΕ με την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Δεν τηρείται ο νόμος
Ο ΟΤΕ φαίνεται ότι δεν τηρεί τη νομοθεσία
Την ώρα που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασχολείται με την έκδοση κυρίως στατιστικών στοιχείων με τυπική προσέγγιση της εφαρμογής του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση (με καθυστέρηση σχεδόν ενός έτους) ο ΟΤΕ φαίνεται ότι δεν τηρεί τη νομοθεσία.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος του νόμου 4706/2020 προβλέπεται ότι «Για την εκλογή των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής:

α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους.

β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων.

γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9. (σ.σ. το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει μεταξύ άλλων ένα μέλος ΔΣ θεωρείται ανεξάρτητο εφόσον κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του).

Την περασμένη Παρασκευή 7 Ιουνίου ο ΟΤΕ δημοσίευσε πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση των μετόχων του για τις 28 Ιουνίου 2024.
Με βάση τη νομοθεσία θα έπρεπε ήδη να έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 για την εταιρική διακυβέρνηση.
Όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει μέχρι και χθες ώρα 8:27 το βράδυ δεν είχαν αναρτηθεί τα προβλεπόμενα σχέδια αποφάσεων.
otr.JPG
Άραγε νομιμοποιείται ο ΟΤΕ να προβεί σε αλλαγή των μελών του ΔΣ που αποτελεί το θέμα 11 της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρει «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020».
Υπό αυτά τα δεδομένα αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που από ότι φαίνεται από την έκθεση που δημοσίευση χθες λειτουργεί περισσότερο ως στατιστικολόγος γιατί μπορεί η περίπτωση ΟΤΕ να μην είναι η μόνη.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης