Τελευταία Νέα
Speculator

Ξεπερνούν τα 70 εκατ. ευρώ οι συσσωρευμένες ζημίες του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος - Πάρτι δαπανών και αμοιβών

Ξεπερνούν τα 70 εκατ. ευρώ οι συσσωρευμένες ζημίες του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος - Πάρτι δαπανών και αμοιβών
Οι δωρεές του Ιδρύματος Νιάρχου που στηρίζουν την λειτουργία του τα έσοδα από … παροχή υπηρεσιών σε Εθνική Λυρική Σκηνή και Εθνική Βιβλιοθήκη
Σε καζάνι δίχως πάτο αποδεικνύεται το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που κατασκευάστηκε με χρήματα του Ιδρύματος Νιάρχου και δωρίσθηκε στο ελληνικό δημόσιο με το Ίδρυμα να συνεχίζει να το χρηματοδοτεί (10 εκ το χρόνο) όπως φυσικά και οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Η τελευταία οικονομική κατάσταση αποτυπώνει ανάγλυφα την οικονομική κατάσταση της Ανώνυμης Εταιρίας που διαχειρίζεται το ίδρυμα και προφανώς τον τρόπο που ασκείται διοίκηση.
Ήδη η εταιρία έχει συσσωρευμένες ζημίες 70,5 εκ ευρώ ενώ το 2022 το αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημία Ευρώ 20.299.265,60.
Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών (καθαρός) της περιόδου 2022 ανήλθε σε Ευρώ 11.972.436,92 ενώ το κόστος πωλήσεων σε Ευρώ 21.695.908,27 από τα οποία προέκυψε Μικτό Αποτέλεσμα (Ζημία) Ευρώ 9.723.471,35.

Επιπλέον, τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 10.657.815,04 από τα οποία Ευρώ 8.735.671,42 αφορούν έσοδα δωρεών από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ευρώ 169.841,31 αφορούν έσοδα από λοιπές δωρεές, Ευρώ 863.611,00 αφορούν έσοδα επιχορηγήσεων Υπουργείου Οικονομικών, Ευρώ 717.404,01 αφορούν Έσοδα Επιχορηγήσεων Ενισχύσεων Covid 19 και Ευρώ 171.287,30 αφορά λοιπά έσοδα.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της περιόδου ανήλθαν σε Ευρώ 19.977.302,35.!!!
Το εντυπωσιακό είναι ότι η ανάλυση εσόδων δείχνει πως τα 8,2 εκ έσοδα προέρχονται από παροχή υπηρεσιών σε Εθνική Λυρική Σκηνή και Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και μόλις 3,75 εκ ευρώ από εμπορικές δραστηριότητες.
Αναφορικά με τα έξοδα προκύπτει ότι 95 εργαζόμενοι ορισμένου και αορίστου χρόνου κόστισαν στο ΚΠΙΣΝ το ποσό των 4,3 εκ ευρώ το οποίο παραπέμπει σε μέσο κόστος ανά εργαζόμενο 45 χιλιάδες ευρώ το χρόνο μέγεθος το οποίο τουλάχιστον προκαλεί εντύπωση.
Πάντως στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι το μισθολογικό κόστος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Επιπλέον τεράστιες είναι οι δαπάνες για αμοιβές και παροχές τρίτων καθώς φτάνουν στα 18 εκ ευρώ!!!
Τα μέλη του ΔΣ που είναι επτά λαμβάνουν μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές το ποσό των 296 χιλιάδων ευρώ αλλά δεν υπάρχει ανάλυση για το κάθε μέλος ενώ συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή της Διευθύνουσας Συμβούλου κα Έλλης Ανδριοπούλου.
Πάντως η μέση αμοιβή ανά μέλος ΔΣ υπολείπεται της μέσης αμοιβής του προσωπικού (42.285 ευρώ) γεγονός που αν μη τι άλλο προκαλεί ερωτήματα.
Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του 2022 ήταν 23.546.812,65 ευρώ ενώ οι εμπορικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 4.493.596,36 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΠΙΣΝ έχασε διαμάχη που είχε με πρώην εργολάβο ο οποίος διεκδικεί 3 εκ ευρώ καθώς στις 3.1.2023 εκδόθηκε απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου που επιδικάζει ποσό Ευρώ 1.170.450,00 υπέρ του αντιδίκου πλέον εξόδων, κατά της οποίας έχει ήδη στραφεί το ΚΠΙΣΝ.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης