Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκάλυψη: Τα μαγικά κόλπα της Lamda Development με την θυγατρική της Lamda Malls για να φουσκώσει την κερδοφορία της

Αποκάλυψη: Τα μαγικά κόλπα της Lamda Development με την θυγατρική της Lamda Malls για να φουσκώσει την κερδοφορία της
Πώς τα 23,4 εκ ευρώ έσοδα γίνονται κέρδος 48,7 εκ ευρώ και όχι μόνο
Τουλάχιστον παράδοξες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι κινήσεις που έγιναν τους τελευταίους μήνες στην θυγατρική της Lamda Development τη Lamda Mall.
Κατ αρχήν η εισηγμένη ενίσχυσε τα αποτελέσματα του 2023 με το ποσό των 48,7 εκ ευρώ περίπου από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου και αυτό δεν θα προκαλούσε εντύπωση αν σχεδόν ταυτόχρονα δεν γινόταν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 25,3 εκ ευρώ με αποτέλεσμα να «χάνεται» ο λογαριασμός με τις πραγματικές και τις λογιστικές εισροές και εκροές κεφαλαίων.
Άραγε τι νόημα είχε να γίνει αύξηση κεφαλαίου με μετρητά όταν την ίδια στιγμή επιστρέφονταν κεφάλαια πλην ίσως της δημιουργικής λογιστικής προκειμένου να ενισχυθούν τα μεγέθη της εισηγμένης;
Προκειμένου να γίνει κατανοητό τι συνέβη αρκεί να αναφερθεί ότι υπάρχουν αποφάσεις που ελήφθησαν σε διάστημα μόλις 4 ημερών και λίγο πριν την λήξη του 2023.
Ειδικότερα η LAMDA MALLS Α.Ε. προχώρησε, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.12.2023, στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €25.300.000 με την έκδοση 25.300.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης. Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε από την Lamda Development S.A. δηλαδή την εισηγμένη με καταβολή μετρητών. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Lamda Development S.A. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA MALLS με ποσοστό 95,67% ενώ η αλλοδαπή θυγατρική εταιρία του ομίλου Lamda Development S.A., LAMDA DEVELOPMENT (NETHERLANDS) B.V. συμμετέχει με ποσοστό 4,33% δηλαδή είχαμε ενδοομιλικές μεταβολές ποσοστών.

Τέσσερις μέρες μετά και συγκεκριμένα στις 22 Δεκεμβρίου γίνεται μια ακόμα έκακτη Γενική Συνέλευση και αποφασίζεται μείωση μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €38.300.000 μέσω της ακύρωσης 38.300.000 κοινών, ονομαστικών μετοχών προς το σκοπό της επιστροφής ισόποσου κεφαλαίου σε μετρητά στην Lamda Development S.A..!!! Μετά την ολοκλήρωση της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου αλλάζουν και πάλι τα ποσοστά και η Lamda Development S.A. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA MALLS με ποσοστό 95,32% ενώ η αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία του Ομίλου LAMDA DEVELOPMENT (NETHERLANDS) B.V. συμμετέχει με ποσοστό 4,68%. !!!

Ουσιαστικά έχουμε επιστροφή παραπάνω χρημάτων από αυτά που εισήλθαν και με την τεχνική αυτή ενίσχυση των κερδών της εισηγμένης κατά 38,3 εκ ευρώ.
Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και προμέρισμα της Lamda malls €12.047.151, το οποίο αποφασίστηκε με την από την 04.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (αρκεί αυτό χωρίς Γενική Συνέλευση; ) από η εισηγμένη έλαβε €10.397.403,50 και η Lamda Development (Netherlands) B.V., €1.649.747,50 (σ.σ. όποιος βγάλει άκρη με την εξέλιξη των ποσοστών μάλλον θα ξέρει από μαγικά).
Ουσιαστικά δηλαδή σε καθαρές τιμές η Lamda είχε στο ταμείο της έσοδο 23,4 εκ ευρώ αλλά πέτυχε με τα μαγικά της αύξησης κεφαλαίου να γράψει κέρδος 48,7 εκ ευρώ. Άλλα οφέλη όπως η αποτίμηση θυγατρικής δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω υπολογισμούς.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης